הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 49 | עמודים תתקס-תתקסא

370

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 49 סיכום עמודים תתק"ס-תתקס"א

מה למדנו היום?

אז ראשית סיכמנו את השיעור הקודם. ומה אמרנו?

שבעיבור מתקנים את הניצוצין. היכולת שלנו לתקן את הניצוצין זה להעלות אותם לאצילות. 

מה מעלה אותם? למה בכלל הם ירדו?

כי אין כוח של מסך אין עוביות. אין עוביות דמסך לכן הניצוצין והכלים נפלו.

אם תהיה לי עוביות דמסך אז אני אוכל להעלות אותם.

מי נותן את העוביות דמסך למדרגה? 

תמיד העליון. העליון נותן. רק פה עובר התחתון תהליך מיוחד שנקרא עיבור. שבמסגרת העיבור הוא נותן לו מסכים. המסך זה השם שלו. ברגע שנותן לו מסכים הכוונה שנותן לו את עוביות המסך.

אז למדנו בשיעור הקודם שבתהליך העיבור הוא נותן לו עוביות של מסך והעוביות של מסך לא מספיקה אלא נותן לו עוביות של מסך במצב העיבור שהוא נותן לו תיקונים מיוחדים.

מה התיקונים המיוחדים?

אני נותן לך עוביות של מסך אבל אל תשתמש בו בצמצום א'. תשתמש בו רק בצמצום ב'.

לצורך כך הוא צריך ב' תיקונים ובעיבור נותנים למדרגה ב' תיקונים. ככה מעברים אותה. נותנים לה את התיקון שנקרא לובן דאבא שמורידים לה את המלכויות של צמצום א' שמורידים בה את האפשרות להשתמש במסכים בעוביות של המסך בצמצום א'. 

מה מורידים לה? 

את לב האבן זה נקרא לובן דאבא ונותנים לה את האודם דאמא דהיינו נותנים לה מסכים של צמצום ב'. זה התיקון שנעשה בעולם אצילות.

כדי שהתיקון הזה יעשה בצורה שלמה גם על האורות הניצוצין והכלים היו צריכים ג' מדורים: מדור שנקרא יסוד הבינה יסוד התבונה והיסוד המשותף.

אז עד לפה הבנו את השיעור הקודם. 

למה צריך ג' מדורים בעיבור? 

כי צריכים לתקן אורות ניצוצין וכלים 

ומה התיקון המיוחד שעושים בעיבור הזה? 

עושים תיקון שנותנים מלכויות של צמצום ב'. זה מה שעושים. אבל צריך להוריד מלכויות של צמצום א'. עד כאן למדנו בשיעור הקודם.

עכשיו אחרי שהבנו את זה אנחנו רוצים להבין מה זה המספרים ש"ך שט"ו ורפ"ח.

ש"ך ניצוצין, שט"ו ניצוצין, ורפ"ח ניצוצין. אז הוא לא מגיע להסבר הזה אבל אומר לנו תראו לפני שאני מסביר לכם את המספרים האלה: 

  • ש"ך שזה 320 
  • שט"ו שזה 315  
  • ורפ"ח שזה 288 

אני רוצה להסביר לכם קודם כל מה זה ה"ג מנצפ"ך ומה זה חמישים שערי בינה. שאומר לנו שזה אותו דבר. אז אני לא מבין מה זה. אז הוא אומר אני אסביר לך.

הוא אומר שאנחנו צריכים להסתכל על ההבדל בתוך בינה בלמעלה מחזה ללמטה מחזה.

למה?

כי למטה מחזה הוא יצא מהשלמות. שלמות נקרא שם מ"ב. אז הוא יצא מבחינת שם מ"ב. הוא לא שייך לשם מ"ב יותר לכאורה ישסו"ת.

למה?

כי סיום האורות הוא במקום החזה. אז הוא מרגיש לא שלם מצד האורות. אבל הוא כן מרגיש שלם מצד הכלים. כי הכלים נמשכו עד הטבור.

אז אנחנו רואים את החלוקה בין אבא לאמא באופן הזה: שבגלל שאו"א יש להם שלמות דאורות אז הם מרגישים שלמים מכל הבחינות כי זאת השלמות הסופית להיות שלם מצד האורות.

ואת אמא דהיינו את ישסו"ת אין לה שלמות מצד האורות. יש לה שלמות מצד הכלים.

איך היא יכולה לקנות את השלמות שלה?

רק אם היא תתכלל באבא. וזה סוד שאבא מחזיק או"א עילאין שזה נקרא בינה היא מחזיקה את האפשרות לשלמות של הז"ת דבינה.

עכשיו ז"ת דבינה יש עניין מיוחד שהיא חסרת שלמות.

למה?

מכיון שהיא צריכה להאיר את התחתון לחסדים בהארת חכמה דהיינו דווקא להאיר ולהוליד את ז"א בחוסר שלמות.

למה? למה מולידים אותו בחוסר שלמות?

תשובה: כדי שהוא יוכל להיות שותף לקשר עם הבורא ולשלמות של הבריאה ולכן מולידים אותו בחוסר שלמות.

אז דווקא מצד השלם אני צריך השלמות שלמעלה מטבור למעלה מחזה כדי להוליד חוסר שלמות. 

כי תמיד חוסר שלמות באה מהשלמות או לא תמיד לא תמיד סליחה אבל כשהחוסר שלמות בא מהשלמות זאת אומרת שבדרך אני צריך להרגיש לא שלם.

למה?

כי באתי לתקן.

מה אמרנו מה אני כותב על חנות השעונים שלי?

 אני מקבל שעונים מקולקלים לתיקון. אני באתי פה לתקן. אני צריך לקבל שעונים מקולקלים. 

מה אני יקבל רק שעונים מתוקנים? הבורא יברא אותי רק שלם אז אני לא מתקן. אני באתי לתקן. 

ואם באתי לתקן ואני לא רואה את החומר גלם לעבודה נמצאתי מקלקל. אותם אנשים שרוצים לראות בעצמם רק שלמות מקלקלים. שלמות מצבית. שלמות מצבית. השלמות שלי בדרך דווקא שאני רואה חיסרון.

אוקי. האם לאו"א יש שלמות דכלים או לא?

בוודאי אם יש שלמות של אורות חייב להיות גם שלמות של כלים.

מה שאנחנו מציינים שלישסו"ת יש שלמות של כלים זה רק כדי לציין שאין לה שלמות של אורות.

אבל עוד משהו צריך להגיד שהשלמות של הכלים שיש בקו האמצעי זה שלמות ששייכת לצמצום ב' לדרך לא למטרה. כי בטח אין לה את כל הכלים. היא מוותרת על חלק מהכלים של הקו שמאל.

למה?

כדי לקבל את האור בקדושה. לכן קו אמצעי הוא קצר. אוקי אבל זה עניין צדדי.

אז פה כל עיקר ההבחן היה לראות שהאבא נקרא ג"ם והאם נקראת א"ם. האמא נקראת א"ם.

למה?

כי כל השלמות של מ"ב שלה היא קונה בדבקות בעליון. שזה נקרא לקנות את שער החמישים שלה מהעליון.

וזה מופיע אני לא רוצה להאריך פה בסיכום בשם אנא בכח. אז  תראו זה לא כל כך מורכב מה שהוא לימד אותנו היום.

הוא אמר לנו תראו אני רוצה עיקר השיעור הזה הוא להגיד לנו או"א וישסו"ת הם מחולקים לשני הפרצופים.

או"א יש לו שלמות של מ"ב אורות וישסו"ת הוא חסר שלמות ויש לו שם מ"ב דכלים. הוא שלם מצד הכלים לא שלם מצד האורות.

זהו זה מה שאמר לנו בשיעור הזה. זה הכל. רק הוא הסביר לנו בדרך יותר מבוארת מה זה סיום אורות ומה זה סיום כלים.

נקודות:

  1. למדנו בשיעור הקודם שעיקר התיקון בעיבור בעולם אצילות הוא להוריד את לב האבן שהם מלכויות של צמצום א' ולתת מלכויות של צמצום ב' בסוד האודם דאמא.
  2. עוד למדנו בשיעור הקודם שכדי לתקן את האורות ניצוצין וכלים עם ב' התיקונים הנ"ל  צריכים ג' מדורים בתוך הרחם שהם יסוד דבינה לתיקון האורות (אור הזך של הרשימה). למקום החתך לתיקון הניצוצין (אור העב של רשימה). וליסוד דתבונה שהוא לתיקון הכלים.
  3. בשיעור זה לימד אותנו בעיקר את היחס בין או"א עילאין לישסו"ת בהבדל ביניהם בין שלמות לחוסר שלמות שזה ההבדל בין שם מ"ב דאורות שמשויך לאו"א לשם מ"ב דכלים שמשויך לישסו"ת.
  4. ההבדל ביניהם הוא הבסיס להבנה בהמשך לשאלה על המספרים השונים של הניצוצין שהם ש"ך או שט"ו או רפ"ח שנלמד בהמשך.

עד כאן היום. תודה רבה.

תע"ס חלק י' – תתקס-סא
1. למדנו בשיעור הקודם שעיקר התיקון בעיבור בעולם אצילות הוא להוריד את ל"ב האבן שהם מלכויות של צ"א ולתת מלכויות של צ"ב בסוד האודם דאמא.

2. עוד למדנו בשיעור הקודם שכדי לתקן את האנ"כ עם ב' התיקונים הנ"ל צריכים ג' מדורים בתוך הרחם שהם יסוד דבינה לתיקון האורות (אור הזך של הרשימה) למקום החתך לתיקון הניצוצין (אור העב של הרשימה) וליסוד דתבונה שהוא לתיקון הכלים.

3. בשיעור זה לימד אותנו בעיקר את היחס בין או"א עלאין לישסו"ת בהבדל ביניהם בין שלימות לחוסר שלימות שזה ההבדל בין שם מ"ב דאורות שמשויך לאו"א לשם מ"ב כלים שמשויך לישסו"ת.

4. ההבדל ביניהם הוא הבסיס להבנה בהמשך לשאלה על המספרים השונים של הניצוצין שהם ש"כ או שט"ו או רפ"ח שנלמד בהמשך.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב