הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 50 | סיכום בנקודות | עמודים תתקסב-תתקסג

327

תע"ס חלק י' – תתקסב-סג
1. ג' טעמים לחלוקת או"א וישסות לב' פרצופים: א' – קרומא דאתחפיא שמחלק אותם לשלימות וחוסר שלימות מצד הח"ח שיש באו"א ואין בישסו"ת.

ב'- מסך דחזה דא"א שמהווה את סיום האורות ומחלק בין שם מ"ב אורות לשם מ"ב כלים.
ג' – מסך שבחזה דאו"א שמחלק בין ס' לם'.

2. כל ג' טעמים אלו הם מפאת ה"ת שעלתה לעיניים והוציאה את האח"פ דבינה מחוץ למדרגה.

3. אח"פ אלו שיצאו מחוץ למדרגה נקראים ה' גבורות מנצפ"ך.

4. מנצפ"ך אלו משמשים הן בקטנות והן בגדלות ויש להם מספר שמות. בקטנות נקראים: הארת גבורות, מנצפ"ך הא' הארת המנצפ"ך, גבורות נקבות.

בגדלות נקראים: עצמות הגבורות, מנצפ"ך הב' , עצמות המנצפ"ך, גבורות זכרים.

5. המציאות של או"א היא מציאות של זכירה היות ויש קבלת אור והמציאות של ישסו"ת היא מציאות של שכחה היות ולא משתמשים באח"פ.

6. גם בתוך ישסו"ת יש את החלוקה של גו"ע ואח"פ שלו והאח"פ שלו נקראים מנצפ"ך.

7. חמישים שערי בינה הם בחינת ה' גבורות מנצפ"ך שמשמשים גם בעת הגדלות מפאת הרושם שנשאר במדרגה וגם בעת הקטנות וע"כ אנו רואים חלוקה של חמישים באו"א וחמישים בישסו"ת.

אין תגובות

להגיב