הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 51 | סיכום בנקודות | תתקסד-תתקסה

369

תע"ס חלק י' – תתקס"ד-ס"ה שיעור 51

1. ה' גבורות מנצפ"ך נמצאות בבינה הן בישסו"ת והן באו"א
2. כאשר מנצפ"ך האלו- כל אחד כלול מעשר אז הם נ' שערי בינה
3. חמישים אינה שלמות של בינה אלא מאה. אם כך מדוע לבינה עלאה אין מאה. הרי למדנו שהיא בשלמות בסוד שם מ"ב דאורות?
4. היות ואין לבינה שלמות מצד חכמה רק מצד חסדים ואין זה די מצד התחתונים. יוצא שכלפי עצמה יש לה שלמות אך כלפי התחתונים חסרה.
5. ההשלמה של או"א לבחי' מאה תעשה כאשר היא תתחבר לישסו"ת והיא תשלים אותה למאה וגם ישסו"ת יעשה למאה וזאת השלמות של בינה ותבונה כדי לעבר את זו"ן.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב