תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 15 | אלף לט-מ| הדף היומי

150

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 15 סיכום עמודים אלף לט-מ

אז חזרנו קצת על השיעור הקודם וניסינו להראות מדוע ענינו על השאלה מדוע כשאנחנו עוברים מקטנות לגדלות.

כשבעצם אנחנו עוברים מקטנות שנקראים חג"ת נה"י לגדלות שנקראים חב"ד חג"ת נה"י.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 15 חלק יא\תמונה שיעור 15 חלק יא a.jpg

איך נעשה המעבר?

שב' ש"ע של חג"ת עולים להיות חב"ד. וש"ת דחג"ת עם ש"ע דנה"י הופכים להיות חג"ת. וב' ש"ת דנה"י הם נשארים בבחינת נה"י.

אז על זה היתה לנו שאלה:

מדוע ב' בחינות של חג"ת עולים להיות חב"ד ובנה"י רק ש"ע הופך להיות חג"ת?

ואומר לנו הכלל הוא כזה:

שכל מה שלמעלה ממסך יכול להצטרף למסך ומה שלמטה ממסך לא יכול להצטרף לעליון שלו.

אז הוא אומר יש שני מקומות שאנחנו לומדים על הסיומים האלה של המסך:

אחד מנקודות דס"ג.

והשני אנחנו לומדים מבחינת עולם הנקודים.

שהוא אומר לנו ככה כשאני מסתכל רק על נקודות דס"ג:

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 15 חלק יא\תמונה שיעור 15 חלק יא d.jpg

אז מה קרה בנקודות דס"ג?

מלכות בגלל צמצום ב' עלתה לת"ת ועשתה פה חלוקה.

בין מה למה?

בין שני ש"ע דנה"י לש"ת דנה"י.

אז איפה נעשתה החלוקה המסך שמחלק את המדרגה איפה הוא נעשה?

מצד נקודות דס"ג נעשה מתחת לשני ש"ע זה מטעם נקודות דס"ג.

ס"ג את מי הוא מייצג?

את בחינת החג"ת של גלגלתא של כל א"ק.

כשאני רוצה לראות מי מייצג את הנה"י? אז מי מייצג אותו?

נקודים. שנקודים זה בחינה א' שיצאה למטה מטבור.

אז אם הייתי לוקח את גלגלתא ורוצה לחלק אותו אז איך הייתי מחלק את גלגלתא?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 15 חלק יא\תמונה שיעור 15 חלק יא b.jpg

הייתי מחלק את גלגלתא. פה. חזה. טבור.

אז מפה. כל הראש הוא בחינת הגלגלתא שלו.

מפה עד חזה הוא בחינת ע"ב שלו.

מחזה עד הטבור הוא בחינת ס"ג שלו.

מטבור ולמטה הוא מ"ה וב"ן שלו.

היות ופה מקום החג"ת שלו אז הס"ג מייצג את החג"ת בצמצום ב' מצד מסכים.

למה לא ע"ב?

כי בע"ב אין מסך של צמצום ב'.

אז כשאני רוצה לדבר על החג"ת על הסיום של החג"ת אז אני מדבר מצד ס"ג.

איפה בס"ג היה סיום?

בנקודות דס"ג.

לכן כשאני רוצה לדבר על סיום מצד החג"ת אז אני מדבר מטעם הס"ג.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 15 חלק יא\תמונה שיעור 15 חלק יא e.jpg

אז בס"ג איפה היה הסיום?

מתחת לשליש אמצעי דת"ת. זאת אומרת שני שלישים הם למעלה מהמסך.

עכשיו אני יכול בקלות להבין למה כשאני מדבר מהחג"ת אז שני שלישים עליונים עולים להיות חב"ד.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 15 חלק יא\תמונה שיעור 15 חלק יא a.jpg

למה שכשאני מדבר על חג"ת אז אני הולך לשורש.

איפה היה הסיום מצד החג"ת?

היה מתחת לשני ש"ע דנה"י דא"ק אז בכל המקומות ככה זה יפעל.

הלאה, כשאני רוצה לדבר על הסיום מצד הנקודים.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 15 חלק יא\תמונה שיעור 15 חלק יא c.jpg

אז איפה היה הסיום מצד הנקודים?

אז הסיום מצד הנקודים היה פה. שעד לפה היה סיום כי מפה ולמעלה זה היה מקום שקיבל אור. ולמטה מזה זה היה כמו סיום רגלין שלו כמו עשר ספירות דסיום שלו.

למה?

כי המסך של הפה עלה לנקבי עיניים.

והמסך דטבור עלה למקום הפה.

ומפה ולמטה כבר נהיה סיום. בעצם נהיה פה טבור מטבור ולמטה נהיה סיום. אז מהטבור הזה ולמטה זה שני שלישים של נה"י דא"ק.

אז אומר לנו שמצד הנקודים דהיינו מצד נה"י

שמי זה נה"י?

מי הלביש על נה"י?