תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 16 | אלף מא-מב הדף היומי

133

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 16 סיכום עמודים אלף מא-מב

מה למדנו היום?

למדנו את החלקים בנה"י דא"א שבונים את ז"א בעיבור.

מדוע אנו מדברים מזה?

מכיון שבעיבור של ז"א שנמצא ברחם של או"א הוא נבנה על הבסיס שיש לו תפקיד.

מה התפקיד של ז"א?

לבטא את א"א. כי ז"א מלביש למטה מטבור.

א"א הוא בריח התיכון של עולם אצילות. התפקיד של הפרצופים שמלבישים על בריח התיכון זה כמו פרטים שמלבישים על הכלל.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 16 חלק יא\תמונה שיעור 16 חלק יא d.jpg

למה יש פרט שמלביש על הכלל?

כדי לגלות את הכלל הזה.

הגילוי הזה של הכלל הוא בא דרך אותו פרצוף שמלביש עליו.

מה מגלה את א"א מפה עד החזה?

או"א.

מה מגלה את א"א מחזה עד טבור?

ישסו"ת.

מה מגלה את א"א מטבור על סיום רגלין?

ז"א ונוקבא.

למשל ישסו"ת הוא כן מגלה את או"א. כי או"א כן נמשכים גם למטה עד הסיום אבל העיקר שלהם הוא למעלה מחזה. אבל הם נמשכים עד הטבור. אז ישסו"ת מגלה גם את או"א.

או כמו שלמדנו בעולם א"ק.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 16 חלק יא\תמונה שיעור 16 חלק יא e.jpg

מה למדנו בעולם א"ק?

למדנו שע"ב וס"ג מלבישים מפה עד הטבור הם לא מתפשטים למטה מטבור.

רק פרצוף מ"ה מתפשט למטה מטבור או נקודות דס"ג לכן לא היה מי שמגלה את גלגלתא למטה מטבור עד שבא עולם הנקודים. הוא בא לגלות אותו מתחת לטבור אבל נשבר.

ועולם אצילות שיוצא למטה מטבור הוא בא לגלות את הלמטה מטבור.

בתוך הלמטה מטבור יש לנו לגלות את כל הפרצוף הזה כמו בא"א שהוא כנגד גלגלתא. זו"ן מגלה אותו.

בגלל שזו"ן מגלה את הנה"י אז הוא צריך להבנות מהנה"י כי את זה הוא צריך לגלות.

אז גם אם אנחנו מדברים על העיבור בתוך או"א אנחנו שואלים את עצמנו איך הנה"י האלה הם בונים את ז"א כך שכאשר ז"א יצא מהכוח אל הפועל הוא יגלה מבריח התיכון את הנה"י דא"א כי הוא צריך לגלות אותו אז על זה הוא בא וסיפר לנו צריכים לזכור כמה דברים:

צריכים לזכור שכל מה שאנחנו מדברים בעיבור של ז"א שהוא עוד לא יצא אז אנחנו מדברים מהמצב שנה"י עלו לחג"ת.

אם נה"י עלו לחג"ת אז זה גרם לנה"י האלה להיות כפולים.

מה זה להיות כפולים?