תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 17 | אלף מג-מד | הדף היומי

118

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 17 סיכום עמודים אלף מג-מד

מה למדנו היום?

אומר אנחנו רוצים להבין כיצד נבנה ז"א בעיבור. אומר כדי להבין את זה בוא ננסה להבין מי זה בכלל הז"א ומה התפקיד שלו?

הרי איך בונים כל דבר?

אם אני רוצה כיסא לבית. איזה כיסא אני אביא?

שמשמש את בעל הבית.

אם אני מביא ארון אני אביא ארון שמשמש את בעל הבית.

אז אני בא ובודק מה הצרכים של בעל הבית.

מי זה בעל הבית בעולם אצילות?

א"א. א"א הוא הכלל. הוא בריח התיכון. אז הוא הכלל.

מה התפקיד של ז"א או"א וישסו"ת?

לגלות דהיינו להוציא מהכוח אל הפועל את אותו כלל. זה פרט שיוצא מהכלל לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא. הז"א שיוצא מהכלל מא"א הוא בא ללמד על א"א.

מה הוא בא ללמד על א"א?

בא לגלות את התנה"י שלו. את מטבור ולמטה שלו.

למה?

שם הוא מלביש.

מקום ההלבשה אומר את זה באתי לגלות.

את מי?

את שליש תחתון דת"ת נצח הוד ויסוד.

אומר אוקי הבנתי אז אם כך אני אבנה אותו מהכלים האלה. מבחינת א"א מהכלים האלה.

אומר אבל כל דבר שאני לומד בחיים צריך ללמוד אותו מצד ב' דברים. ב' שורשים.

איזה ב' שורשים?

בכל מקום יש אותם אבל גם פה בז"א.

שורש של הרצון שהבורא ברא ואת השורש של האור שהתלבש באותו רצון.

כמו שלמדנו שכשנבנה העולם הוא נבנה הרצון יש מאין והאור התפשט בצורה של יש מיש. יש לנו את שתי ההבחנות האלה. זה השורש של ב' ההבחנות הכלליות.

בהמשך אנחנו לומדים שזה שורש כלים שורש אורות. דהיינו כלים זה רצונות השתוקקויות. ואור שמלובש ברצונות האלה נקרא הרגשה או ידיעה.

אז אני חייב לבנות את הז"א בשתי צורות גם לבנות אותו כשהוא רוצה יודע איזה רצונות יהיו לו וגם אני בונה את עולם הרגשות שלו.

מה זאת אומרת אני בונה את עולם הרגשות שלו?

אני בונה אותו איך שורשים איך הוא צריך להרגיש בצורה הנכונה שלו.

לכן בן אדם שבא ואומר אבל ככה אני מרגיש. אתה מרגיש לא נכון. אומר מה אתה מתווכח עם ההרגשה שלי. אומר לו כן. אומר אבל רגש הוא תמיד נכון. רגש לא תמיד נכון. זה נכון שאתה מרגיש אבל זה לא אומר שהרגש הוא נכון. תשימו לב כשאנחנו אומרים אין מה להתווכח עם הרגשות אני לא מתווכח אתך שאתה מרגיש ככה אני מאמין לך שאתה מרגיש ככה. שאתה מרגיש שאתה מאד נהנה ואתה מרגיש שטוב לך. כשאתה עף ואתה אומר אני ציפור באוויר אתה מרגיש נהדר אבל אני רוצה להגיד לך שההרגשה הזאת תקלקל אותך. היא הרגשה לא טובה. אני מאמין לך שאתה מרגיש אני לא מתווכח אתך שאתה מרגיש ככה. אבל אני אומר לך שההרגשה הזאת תזיק לך.

למה?

זה לא העיקר מה שאני מרגיש. כי יש רגשות שהם בנויים בך. כאדם אסור לך להרגיש שאתה רוצה להזיק לחברך. אבל אני מרגיש כיף שאני מציק לו. אומר אם אתה מרגיש שכיף לך שאתה מציק לו וכיף לך שאתה עושה לו רע ונהית סדיסט אז תדע לך שזה הרגשה לא טובה.

אומר למה? אבל אין ויכוח עם הרגשות

יש ויכוח עם הרגשות. רגש צריך להיות כזה ככה אתה כאדם צריך להרגיש. אם אתה לא מרגיש ככה אתה לא בנוי לפי שורשים של התלבשות אורות בכלים.

זאת אומרת תשימו לב זה נקודה חזקה צריכים לקיים את הז"א שהוא צד האדם הוא שורש האדם

איך מקיימים אותו גם עם כלים נכונים וגם עם רגשות נכונים הכל בשורש בעיבור.

כשאתה בונה תהליך איזה שהוא הרהור אתה צריך לחשוב גם איזה רגשות אני רוצה להוליד מאותו מעשה לא רק ​​ להגיד איזה מעשים אני הולך להוליד.

אני הולך להגיד לחברי עכשיו אני הולך להגיד לילד שלי תסדר את החדר. מה אני חושב רק מה הוא צריך לעשות או גם איזה רגש צריך להיוולד לו ממה שהוא עושה

האמת העיקר זה הרגש שייוולד לו. כי אם נולד לו רגש של תסכול אז פגמתי לא עשיתי טוב.

זה נכון שברגשות יש הבניה ולפעמים אני בונה אותו דרך רגש שהוא שלילי כדי לבנות רגש חיובי אח"כ אפשר. לפעמים בהתחלה אני בונה לו קודם את הרצון אח"כ את הרגשות יש סדר בזה. אבל לזכור אנחנו בונים גם את הרגשות. ופה בא ללמד אותנו שיש ​​ שתי שמועות ועוד שמועה ג'. אבל הם באמת רק שתי שמועות.

שמועה אחת מצד הכלים. איך בניתי את הכלים. את הרצונות. שמועה אחת איך בניתי מצד ​​ שורש התלבשות אורות בכלים. ויש גם שמועה ג' שעוד לא למדנו אותה נלמד אותה בשיעור הבא. שמועה ג' זה רק פירוט של שמועה ב'. לכן אני לא רואה אותה כעוד שמועה כי אלה שני השורשים העיקריים.

אז ככה בונים את ז"א. עכשיו הוא בא לתת לנו פרטים. ולמדנו בשיעור הקודם שכשהוא בא לבנות את הז"א מצד הכלים הוא בנה אותו באופן הבא.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 17 חלק יא\תמונה שיעור 17 חלק יא c.jpg

הוא בנה אותו כך:

שמהיסוד דעתיק נבנה הכתר דז"א.

מש"ת דת"ת דאריך נבנה חכמה.

מהיסוד נבנתה הבינה.

מש"א דנצח נבנה חסד והנצח.

מש"א דהוד נעשה הגבורה וההוד.

מש"ת דנצח ת"ת ויסוד.

ש"ת דהוד מלכות שלמעלה מחזה ומלכות שלמטה מחזה.

ככה הוא נבנה. עכשיו על זה למדנו היום כמה קושיות שאין טעם להרחיב בהם מאד אני אגיד אותם בקצרה. הקושיה האחת שהוא שואל אותנו היא:

למה אתה אומר לי שהכתר נעשה מחצי יסוד דעתיק יומין?

איך הוא נעשה?

​​ C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 17 חלק יא\תמונה שיעור 17 חלק יא b.jpg

הרי יסוד דעתיק ​​ מסתיים במקום החזה. ואתה אומר שאת ז"א אתה רוצה לבנות מלמטה מטבור.

אז איך אתה בונה מיסוד דעתיק?

אומר אני לא מדבר על יסוד דעתיק הזה. אני מדבר על יסוד דעתיק התחתון שעלה לנה"י דאריך ועלה איתו למעלה מחזה דאריך ממנו אני מדבר. אני לא מדבר מהיסוד העליון של עתיק שנפסק בחזה זה תשובה אחת.

שאלה שניה הוא שואל אותנו:

כיצד למה הוא לא חושב את ב' הפרקין העליונים דנצח והוד אלא הש"ת דת"ת דא"א לבד?

אומר אם אתה בונה את ז"א מלמטה מטבור ואתה אומר אני בונה אותם רק מב' שלישים אמצעי ותחתון.

למה מהשליש העליון?

אז יש לך תשובה שהנצח והוד עולים לדדים. אז אם הם עולים לדדים ות"ת נמצא מעליהם אז למה מת"ת אתה כן בונה אותו ומנצח הוד לא? וגם מהיסוד לא?

אז הוא אומר נצח והוד שייכים לכלים. ואין לו כלים בגדלות. אבל ראש יש לו. והראש הזה הוא בכוח לכן אני כן משתמש בת"ת כדי לבנות לו את הראש. אבל נצח והוד כלים של גדלות אני עדיין לא בונה לו.

תבנה לו את הכלים האלה בכוח מה הבעיה? כמו שבנית את הראש בכוח תבנה גם כלים בכוח.

אומר אני בונה אותם אבל ע"י דדים והוא ינק אותם לאט לאט מהדדים כי הנצח והוד האלה עולים לדדים והוא יקבל אותם דרך היניקה.

מתי הוא יקבל אותם?

הוא יקבל אותם בכוח ב 24 חודש ראשונים שלו ואח"כ נעשה עליהם זיווג ויתחיל לקבל ממש השלמת כלים מב' שנים עד ט' שנים אז הוא יקבל את ההשלמת כלים של אותם כלים.

אומר יש פה חוץ מאשר השמועה הזאת יש עוד שמועה.

איזה עוד שמועה?

אומר למדנו שיש גם את שמועה הב'.

בשמועה א' הבנתי איך הוא נבנה מהכלים. הוא נבנה מב' ש"ת ש"ע הוא יקבל ע"י היניקה ואני מבין איך יבנו הרצונות שלו. אבל וזה למדנו זה הסדר שבו נבנה מצד הכלים.

אבל הוא אומר יש עוד סדר. סדר של צד התלבשות אורות בכלים וסדר זה נקרא שמועה ב'. שמועה ב' נבנה באופן הבא שמש"ת דת"ת בונים לו את כל הראש והראש שלו נקרא חכמה בינה ודעת.

שואל למה נקרא כתר?

אומר כי אין כתר בשמועה ב'.

מה זאת אומרת אין כתר?

מצד התלבשות אורות בכלים אתה לא מקבל אור שאתה תרגיש בו שלם לגמרי רק באופן זמני

למה?

כי שלמות תקבל רק בגמר תיקון.

כל זמן שתקבל הרגשה שלמה לגמרי אתה לא תרצה להמשיך לעבוד. אז הרגשות נותנים לך רק מפרצוף ע"ב שהוא פרצוף יותר תחתון. לכאורה אורות הייתי מצפה שאני אקבל ממקום יותר גבוה אומר לא. תדע לך את הרגשות אני בונה לך כך שתמיד תרגיש לא מסופק עד הסוף כדי שתוכל להמשיך לעבוד.

לכאורה יהיה לך זמן קצר שאתה תרגיש מסופק אבל אח"כ יבעטו לך בקופסא כדי שתמשיך לעבוד. ולכן זה הסיבה שרק. אנחנו לומדים שאור חכמה מאיר בכלי דכתר יש לזה עוד הרבה מה לדבר על זה למה זה ככה? איך זה קורה? אבל דיברנו על זה בחלק ד' בהרחבה את עניין ההשקפה שבזה שפה רק אמרתי שזה עניין של הקופסא שבועטים בה אבל יש בזה עוד דברים שכדי לדעת אותם.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 17 חלק יא\תמונה שיעור 17 חלק יא a.jpg

 

1/3 תחתון ת"ת

חכמה

בינה

דעת

2/3 נצח

חסד

נצח

2/3 הוד

גבורה

הוד

2/3 יסוד

ת"ת

יסוד

 

ומלכות הוא לא אומר לנו כאן. הוא לא אומר גם למה.

אפשר לומר שמלכות נגנזה ברדל"א. בהתלבשות אורות בכלים לא משתמשים בה אלא במלכות שרק נמצאת ביסוד שהיא מלכות של התכללות.

אז אלה ב' השמועות.

מה אנחנו צריכים להבין מזה?

אומר לך שכרגע תבין את זה מבחינה טכנית יש בזה הרבה מאד עומק כשבאים לבנות סוג של הרהור או איך אני רוצה שהרגשות שלי יראו או איך אני רוצה שהרצונות שלי יראו.

זה אפשר ללמוד מזה לאט לאט איך בונים הרהור. אבל אין לנו זמן לזה פה זה מאד מעניין זה מודל אחד שלם שצריך לבנות אותו. אנחנו בונים אותו כמרחבים וכל מרחב כזה יש מרחב לרצונות ויש מרחב לרגשות.

מרחב לרגשות בונים ע"י התבוננות פנימית זה סוג שונה מאשר ע"י פעולות שבונים את הרצון.

זה צד קצת שונה צריך ללמוד את זה בנפרד זה לא כתוב בתע"ס צריכים ביחד קצת לחקור בזה וללמוד את זה.

סיכום בנקודות:

  • מלמד אותנו האר"י הקדוש ג' שמועות כיצד בונים את ז"א בעיבור. שמועה א' מצד הכלים שהם הרצונות. שמועה ב' מצד התלבשות אורות בכלים באופן כללי שהם הרגשות ושמועה הג' היא פירוט של שמועה ב'.

  • בשיעור הקודם למדנו את הפירוט של שמועה הא' מצד הכלים וכאן בשיעור מעלה כמה קושיות כדי להבהיר יותר את שמועה א'.

  • מדוע בונה מיסוד דעתיק את כתר דז"א והרי יסוד דעתיק מסתיים בחזה של אריך והרי את ז"א צריך לבנות ממקום שלמטה מטבור דאריך ששם הוא מלביש. תשובה: שמדובר על יסוד דעתיק התחתון שלאחר הזיווג דע"ב ס"ג בעולם אצילות הוא עלה יחד עם הנה"י דאריך ללמעלה מחזה דאריך והיות והוא שייך ללמטה מטבור דאריך אז כן אפשר לבנות ממנו את כתר דז"א. קושיה נוספת מדוע אינו בונה את ז"א מב' פרקין עילאין דנצח והוד אבל מש"ת דת"ת שנמצא מעליהם כן בונה את חכמה דאריך. תשובה: כל עוד שאין לו ראש שמתפקד לגדלות הוא לא נותן מהקצוות דהיינו מנצח והוד שהם מציינים כלים של גדלות. אלא רק מת"ת לבדו שנעשית חכמה בכוח ולא בפועל בראש. ועוד צריך להבהיר.

  • שמועה ב' נבנה ז"א על פי הסדר הבא: מש"ת דת"ת חב"ד דז"א. מש"א דנצח חסד. ש"ת דנצח נצח. מש"א דהוד גבורה. מש"ת דהוד הוד. ש"א דיסוד ת"ת. מש"ת דיסוד יסוד. ועל מלכות לא מדבר כאן.

  • את שמועה ג' שהיא בעצם פירוט של שמועה ב' נלמד בשיעור הבא בע"ה.

עד כאן היום. תודה רבה.


שיעור 17 עמודים סיכום בנקודות דף אלף מג- אלף מד
1. מלמד אותנו הארי הקדוש ג' שמועות כיצד בונים את זא בעיבור: שמועה א- מצד הכלים שהם הרצונות שמועה ב- מצד התלבשות אורות בכלים באופן כללי שהם הרגשות. שמועה ג'- היא פרוט של שמועה ב.
2. בשיעור הקודם למדנו את הפירוט של שמועה א' מצד הכלים וכאן בשיעור מעלה כמה קושיות כדי להבהיר יותר את שמועה א'.
3. מדוע בונה מיסוד דעתיק את כתר דז"א והרי יסוד דעתיק נסתיים בחזה של אא והרי את זא צריך לבנות ממקום שלמטה מטבור דאא ששם הוא מתלבש? תשובה: שמדובר על יסוד דעתיק התחתון שלאחר הזיווג דעב סג בעולם אצילות הוא עלה יחד עם נהי דאא ללמעלה מחזה דאא והיות והוא שייך ללמטה מטבור דאא ניתן לבנות ממנו את כתר דזא.
4. קושיא נוספת : מדוע אינו בונה את זא מ ב' פרקין עילאין דנצח והוד אבל משליש תחתון דתת כן בונה את חכמה דאא? תשובה: כל עוד שאין לו ראש שמתפקד לגדלות הוא לא נוטל מהקצוות דהיינו מנצח והוד שהם מציינים כלים של גדלות. אלא רק מתת לבדו שנעשית חכמה בכוח ולא בפועל בראש.
5. שמועה ב' – נבנה זא על פי הסדר הבא משליש תחתון דתת – חבד דזא. משליש אמצעי דנצח – חסד . שליש תחתון דנצח- נצח. משליש אמצעי דהוד- גבורה משליש תחתון דהוד- הוד. משליש אמצעי דיסוד- תת ומשליש תחתון דיסוד- יסוד. ועל המלכות לא מדבר.
6. את שמועה הג' שהיא פירוט של שמועה ב' נלמד בשיעור הבא

אין תגובות

להגיב