תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 19 | אלף מז-מח| הדף היומי

145

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 19 סיכום עמודים אלף מז-מח

מה למדנו היום?

למדנו היום על ג' השמועות. למדנו את זה למעלה על פי מה שמביא לנו רח"ו.

הזכרנו ששמועה א' היא כך שש"ת דת"ת דאריך ממנו באה בחינת החכמה של ז"א.

מיסוד דעתיק אפשר לומר ש"ת דיסוד דעתיק שם הוא קורא לו חצי בחינת הכתר דז"א.

מבחינת היסוד של א"א ש"ע דיסוד נעשה בינה של ז"א שבהמשך נלמד שהוא בחינת גרון באות ס"ב תכף נגיד את זה בהמשך הסיכום אבל באופן כללי בשמועה א' מהיסוד בחינת הבינה

מש"א דנצח נעשה חסד ונצח של ז"א.

מש"א דהוד נעשה גבורה והוד דז"א

מש"ת דנצח נעשה ת"ת ויסוד

מש"ת דהוד נעשה המלכויות. מלכות שלמעלה מחזה ומלכות שלמטה מחזה.

וכך יש לנו את עשר הספירות זאת שמועה א'.

שמועה ב' זה קצת יוצא אחרת. אנחנו צריכים גם ציורים. אז זה היה מה שדיברנו עכשיו זה היה שמועה הא' למדנו אותה בפירוט למטה שזו השמועה העיקרית שבה נעסוק כי היא באה מצד הכלים.

זה שמועה א' מצד הכלים.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 19 חלק יא\תמונה שיעור 19 חלק יא c.jpg

ושמועה ב' שאותה הוא הזכיר גם זה מצד התלבשות אורות בכלים.

 

 

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 19 חלק יא\תמונה שיעור 19 חלק יא d.jpg

ובשמועה ב' הוא למד שמש"ת דת"ת שעלה לש"ע והתכפל וקיבל כוח מטעם הת"ת ממנו נעשה חכמה בינה ודעת.

ומשני שלישים דנצח דהיינו ש"א וש"ת נעשו חסד ונצח. פה ראינו שינוי כבר משמועה א' שש"ת דנצח לא נעשה נצח אלא נעשה קו אמצעי

משני שלישים דהוד אמצעי ותחתון נעשו גבורה והוד וכאן לא מדבר בכלל על המלכות

מיסוד נעשה ת"ת ויסוד ופה היה לנו קשה מאיפה היה לו כוח לעשות ב' בחינות אז אמר מכיון שהוא עלה יחד עם הת"ת לת"ת וקיבל כוח מהת"ת אז הוא יכול לעשות ת"ת ויסוד. הוא האריך קצת בהסבר הזה שלא נכנסנו אליו גם בלימוד היותר ארוך אבל יותר מעכשיו

בשמועה ג' הוא לומד שמהיסוד נעשה כל החג"ת נה"י. זה היה ההבדל העיקרי בשמועה ג' שהוא מדבר מטעם התלבשות אורות בכלים אבל באופן כללי יותר.

עוד למדנו באות ס"ב שנוצר לנו רוצה ללמוד יותר על הבינה של הז"א שלה הוא קורא גם גרון והוא שואל ממה היא נעשתה אז הוא אומר שהיא נעשתה בהבנה שאמרנו שש"ע דנה"י עלה לחג"ת אז הוא נהיה ב' דדים.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 19 חלק יא\תמונה שיעור 19 חלק יא b.jpg

על מי מדובר?

על או"א שהם צריכים להשתנות מקומת נשמה דהיינו שבקומת נשמה יש קטנות דחיה לעלות לגדלות דחיה כדי להוליד. כי קטן לא מוליד וגם קומת נשמה אינו מוליד.

אז לכן הם עלו המעבר מחג"ת נה"י שזה קטנות דחיה לגדלות דחיה נעשית ע"י כך ששני שלישים עליונים דחג"ת נעשים לחב"ד.

ש"ת דחג"ת עם ש"ע דנה"י נעשים לחג"ת.

המציאות הזאת של ש"ע נה"י שנעשו לחג"ת הוא זה שמעניין אותנו כרגע כי נה"י עולים לחג"ת.

עכשיו כשנה"י עולים לחג"ת אז אנחנו ראינו שהם נעשו לדדים אבל רק נצח והוד עולים יסוד לא עולה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 19 חלק יא\תמונה שיעור 19 חלק יא a.jpg

יסוד שהיה צריך לעלות ולא עולה הוא נעשה לגרון. נעשה פה חלל כי הוא היה צריך להיות בנצח והוד ומה שנמצא פה למעלה ממנו נעשה החלל זה החלל והוא נקרא גרון דז"א במצב גדלות של ז"א.

כשז"א ייוולד ויהיה לו גדלות אז זאת תהיה הגדלות שלו.

סיכום בנקודות:

  • חזרנו על לימוד ג' השמועות על פי רח"ו.

  • הזכרנו שוב על פי בעל הסולם ששמועה א' היא מצד הכלים. שמועה ב' וג' מצד התלבשות אורות בכלים שההבדל העיקרי שביניהם שבשמועה ג' מהיסוד מתפשט כל הגוף.

  • למדנו באות ס"ב את נושא הגרון דז"א.

  • במעבר מקטנות דחיה לגדלות דחיה באו"א לצורך לידת ז"א ש"ע דנה"י עולה ומצטרף לש"ת דחג"ת ונעשה יחד איתו חג"ת.

  • לא כל ש"ע דנה"י עולים אלא רק נצח והוד הנעשים דדים באו"א.

  • המקום של היסוד שהיה צריך להיות כקו אמצעי בין הדדים נשאר כחלל שמאיר ליסוד שנשאר למטה. מחלל זה נעשה בחינת גרון בגדלות דז"א.

  • המושג גרון אומר לא ראש ממש אך גם לא גוף שהוא ממוצע בין ראש לגוף כפי שלמדנו בא"א על הגרון שעליו מלבישים או"א בחסדים מכוסים ומקבל בחינת שלמות של ראש בחסדים אבל חסר חכמה.

עד כאן היום. תודה רבה.

 


שיעור 19 עמודים סיכום בנקודות דף אלף מז- אלף מח

1. חזרנו על לימוד ג' השמועות עפ"י רבי חיים ויטאל
2. הזכרנו שוב עפ"י בעה"ס ששמועה א' היא מצד הכלים ושמועות ב' וג' היא מצד התלבשות אורות בכלים. שההבדל העיקרי שבהם שבשמועה הג' מהיסוד מתפשט כל הגוף.
3. במעבר מקטנות דחיה לגדלות דחיה באו"א, לצורך לידת ז"א שליש עליון דנה"י עולה ומצטרף לשליש תחתון דחג"ת ונעשה יחד איתו חג"ת.
4. לא כל שליש עליון דנה"י עולים אלא רק נ"ה הנעשים דדים באו"א.
5. המקום של היסוד שהיה צריך להיות כקו אמצעי בין ב' הדדים נשאר כחלל שמאיר ליסוד שנשאר למטה. מחלל זה נעשה בחי' גרון בגדלות דז"א.
6. המושג גרון אומר – לא ראש ממש אך גם לא גוף שהוא ממוצע בין ראש לגוף, כפי שלמדנו בא"א על הגרון שעליו מלבישים או"א בחסדים מכוסים ומקבל שלמות של ראש בחסדים אך חסר חכמה.

אין תגובות

להגיב