תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 20 |אלף מט-נ| הדף היומי

255

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 20 סיכום עמודים אלף מט-נ

היום לא הוספנו הרבה מאד ידיעות ממה שלמדנו קודם רק בארנו קצת יותר את עניין החלל.

מה זה חלל?

אז למדנו שהגרון הזה. אנחנו רוצים לבנות את ז"א בעיבור וז"א בעיבור שאנחנו מדברים עליו כאן זה עיבור לצורך קטנות.

אז לכאורה לקטן אין ראש ממש. כמו ילד קטן. אין לו ראש. כל הראש שלו משמש רק לגוף. כשהוא נהיה גדול יש לו ראש.

מה תפקיד של ראש בגדלות?

לחבר אותו לעולמות עליונים. ילד קטן לא מחובר לעולמות עליונים.

ילד קטן מחובר רק להתפתחות שלו לקיום גשמי.

האם אין לו, הוא לא מדבר עם מלאכים והוא לא רואה רוחות ומלאכים והוא לא נביא?

לא זה סתם סיפורים של אנשים. הוא קטן. הוא קטן אפשר להגיד גם אכזרי. כך אומר האר"י הקדוש. שהוא קטן ואכזרי.

מה זה אכזרי?

מה שמעניין אותו זה רק מה יתנו לו.

אבל הוא ילד טוב כזה. נכון הוא חמוד. חמוד אבל חושב רק על עצמו. גם חתולה היא חמודה. זה נקרא שאין לו מוחין.

כי מה עושים מוחין?

מוחין אמורים לקשר אותי לעליון. יש גם אנשים בני 50 60 40 שאין להם ראש. כל הראש שלהם עובד בשביל הגופניות שלהם. זה נקרא שהם קטנים. ראש בגובה הגוף. דומה לבהמה.

אז מה תינוק דומה לבהמה?

אומר מצד הראש כן. אין לו ראש. הוא רק חג"ת נה"י. ובכל זאת אני רואה שיש ראש לתינוק.

לעובר גם באולטרסאונד רואים שיש לו ראש. וכשהוא נולד גם לקטן.

ראיתם פעם ילדים הולכים בלי ראש?

יש להם ראש אפילו נחמדים אבל הראש שלהם המוחין בפנים חלולים. זה ראש חלל.

מה זה הכוונה ראש חלל?

לא חס ושלום להגיד דברים לא טובים. כל הראש שלהם הוא בחינת גרון. זה מה שהוא בא לספר לנו כאן.

מה זה בחינת גרון?

חלל.

עכשיו הוא נותן לנו את הטעם

מה הטעם?

שכל מה שראש יכול להיבנות זה מחג"ת. והחג"ת באו"א שצריכים לבנות מהרחם שלהם מאו"א צריכים לבנות את כל האיברים הם בונים את כל האיברים מהנה"י של א"א.

מה זה נה"י דא"א?

נה"י בקומת חכמה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 20 חלק יא\תמונה שיעור 20 חלק יא d.jpg

אז כאשר באו לבנות את ז"א בעיבור אז בנו אותו בעיקר מב' ש"ת של נה"י כמו שלמדנו בשמועה א'.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 20 חלק יא\תמונה שיעור 20 חלק יא c.jpg

בשמועה א' אומנם למדנו שיש לו גם ראש מיסוד דעתיק שזה הכתר שלו.

מש"ת ת"ת דאריך שזה החכמה שלו ומהיסוד זה בינה.

אומר רגע אבל פה אני רוצה להבהיר משהו. ג' הבחינות האלה הם רק בפוטנציאל למה שאח"כ הוא יצטרך לחדש בעיבור ב'. אין לו באמת את הבחינות העליונות האלה. יש לו אותם הרי אין לו ראש הוא קטן אחרת הייתי מוליד אותו כבר גדול. אני מוליד אותו קטן.

מה ההבדל בין קטן לגדול?

אני צריך לעשות לו עוד עיבור בשביל גדלות.

אז איך הוא נולד?

בעיקר עם חג"ת נה"י.

ממי הגיעו החג"ת נה"י?

מש"א דנצח וש"א דהוד

ש"ת דנצח וש"ת דהוד

מב' הש"ת

אז מה עם הש"ע?

מהש"ע באמת ממנו נעשו שני דברים. מנצח והוד שעלו למעלה נעשו ב' דדים.

​​ C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 20 חלק יא\תמונה שיעור 20 חלק יא a.jpg

שמנצח נעשה דד ימיני. ומהוד דד שמאלי פחות מתוק משם החלב.

אז הדד הימני והדד השמאלי הם נעשו מש"ע.

ומה עם היסוד?

היסוד שעלה למעלה ממנו הייתי מצפה שיהיה ראש.

אומר אתה צודק יהיה ראש אבל הראש הזה מהיום אנחנו נקרא גרון. כי הוא לא ראש אמיתי. הוא לא ראש של חכמה.

הוא ראש כמו של בינה, ראש של בינה זה דומה לראש דא"א שהוא רק חכמה אבל הוא הוציא את בינה מחוץ לראש ונהיית כמו ראש של בינה כמו או"א בעולם אצילות.

אותו דבר כשאני בונה עכשיו בתוך הרחם. עכשיו אנחנו בונים את הרחם לצורך קטנות.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 20 חלק יא\תמונה שיעור 20 חלק יא b.jpg

אמרנו אם כך שהוא נבנה מיסוד הבינה אני בונה לו את הראש.

עכשיו איך הראש הזה יראה?

הוא יראה רק כגרון.

וביסוד החתך מה אני אבנה?

את החסד גבורה ותפארת.

מיסוד התבונה אני אבנה את הנצח הוד יסוד ומלכות.

אומר אבל רגע פה אני הייתי מצפה שיהיה חכמה בינה ודעת.

אז אומר לך החכמה שאתה בונה פה למעלה. הכתר והחכמה הם רק בכוח. הרי אין לי ראש ממש בתוך עיבור. והגרון הוא נקרא חלל. בעצם הראש שמשמש למצב הקטנות הוא רק חלל.

למה?

כי כשהוא ייוולד למטה ז"א בקטנות. פה ז"א בעיבור.

איך הוא ייוולד בקטנות?

רק חג"ת נה"י. זה מצב של קטנות. כך הוא ייוולד

אז אם הוא נולד רק במצב הקטנות אז איזה ראש יש לו?

הרי אני רואה בכל זאת שיש לו ראש. אז כל הראש שלו הוא רק חלל.

מה זה חלל?

כמו גרון.

זה לא שיש לו רק גרון.

כל הראש שלו זה במדרגה של גרון.

מאיפה המדרגה של הגרון הזה מסביר לנו?

מהיסוד של הש"ע דנה"י שהיה צריך לעלות למעלה ולא עלה אבל נשאר ממנו רושם והרושם הזה נקרא חלל ממנו נעשה הגרון לבנית הז"א במצב הקטנות.

זאת אומרת ככה בנינו בתוך הרחם את ז"א. ועכשיו כשאנחנו מבינים שככה בנינו את ז"א אז יותר קל לנו להבין מה צריך לקרות איתו בהמשך כי בהמשך הוא צריך לגדול לאט לאט.

איך נגדל אותו?

נגדל אותו ע"י כך שניתן לו עוד התפתחות

אבל איזה התפתחות תהיה לו?

שמהחלל הזה ומהכתר וחכמה שהיה לנו פה נצטרך להכניס אותו לעיבור. לסדר את הכתר וחכמה ובינה האלה להיות ראש של גדלות. ורק אחרי שניתן להם איזה שהוא תיקון בעיבור ב' אז אני אוכל שיהיה לו ראש.

ולכן אני קודם כל צריך שיצא החוצה יהיה ביניקה אני אבנה לו את הראש הזה ואחר כך הוא יוכל להיוולד למצב של גדלות

זה מה שלמדנו היום.

עכשיו אם נחשוב על זה כהשקפה אז כשאנחנו באים לחשוב.

אז השאלה על מה אתה רוצה לחשוב?

האם אתה רוצה לחשוב על איך לחבר את הדבר לעליון או איך לפעול אותו איך לקיים אותו.

אם אתה רוצה לחשוב רק איך לקיים אותו זה הרהור שלך כל הראש שלך הוא רק חלל. אבל אם אתה רוצה לבנות ראש לפני שיש לך קיום ראש גדול איך לחבר אותו לעליון. רגע קודם כל תקיים אותו. אם אתה לא מקיים אותו אתה לא יכול לחבר אותו לעליון.

סיכום בנקודות:

  • כאשר ז"א נבנה בכל איבריו ע"י נה"י דאריך הוא נבנה בעיקר מב' ש"ת דנה"י (שליש אמצעי ושליש תחתון דנה"י מהם נבנו).

  • היות ואנו מדברים על עיבור א' שהוא לצורך הקטנות ובקטנות הוא נולד רק בחג"ת נה"י יוצא שאין לו ראש. ובכל זאת אנו יודעים שגם לעובר אפילו שהוא בעיבור א' יש ראש. אם כך תהינו מהו הראש שיש לו בעיבור וכן כשנולד למצב של קטנות.

  • הראש שיש במצב העיבור נקרא גרון שהוא בא ממקום החלל שנוצר מש"ע דיסוד שהיה צריך לעלות לבחינת חג"ת ולא עלה והרושם שלו נקרא חלל. ומהרושם הזה נעשה בחינת גרון לעובר דז"א במצב הקטנות.

  • כדי שהראש של ז"א יצטרך לגדול נצטרך לאחר שנולד לתת לו עוד עיבור לצורך גדלות. גם עיבור זה יתחלק לעיבור לגדלות לצורך כלים ועיבור לגדלות לצורך התלבשות אורות בכלים כשאת זה נלמד בע"ה בהמשך.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

​​ 


שיעור 20 עמודים סיכום בנקודות דף אלף מט- אלף נ
1. כאשר ז"א נבנה בכל אבריו על ידי נהי דאריך הוא נבנה בעיקר מב' שלישין תחתונים דנהי.
2. היות ואנו מדברים על עיבור א' שהוא לצורך קטנות ובקטנות הוא נולד רק בחגת נהי , יוצא שאין לו ראש ובכל זאת אנו יודעים שגם לעובר אפילו שהוא בעיבור א' יש ראש. אם כך תהינו מהו הראש שיש לו בעיבור וכן שנולד למצב של קטנות.
3. הראש יש במצב העיבור נקרא גרון שהוא בא ממקום החלל שנוצר משליש עליון דיסוד שהיה צריך לעלות לבחינת חגת ולא עלה והרושם שלו נקרא חלל. ומהרושם הזה נעשה בחינת גרון לעובר דז"א במצב בקטנות.
4. כדי שהראש של ז"א יצטרך לגדול הוא יצטרך לאחר שנולד לתת לו עוד עיבור לצורך גדלות. גם עיבור זה יתחלק לעיבור לגדלות לצורך כלים ועיבור לגדלות לצורך התלבשות אורות בכלים שאת זה נלמד בעז"ה בהמשך .

אין תגובות

להגיב