תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 21 | אלף נא-נב | הדף היומי

275

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 21 סיכום עמודים אלף נא-נב

מה למדנו היום?

היום למדנו שני נושאים עיקרים נושא אחד למדנו על היסוד שהוא מגדל פורח באוויר ונראה מהו. לא נופל ולא עולה אלא פורח זה נושא אחד.

נושא שני למדנו על המושג של מוחין בעת העיבור שהם לא ממש מוחין ועל זה הוא קצת הרחיב לנו כדי להבין את הרעיון של תלת כלילן בתלת אלה שני הנושאים שלמדנו.

הנושא הראשון למדנו על היסוד. למדנו שש"ע דנה"י עולים לבחינת חג"ת.

על איזה מצב אנחנו מדברים?

אנחנו מדברים על או"א ביחס של א"א דהיינו ביחס למדרגת חכמה שנקראת א"א. ולמדנו בתשובה ק"ח שכל מצבים שיש בעולם האצילות הם כמו ו"ק ביחס לעולם הנקודים.

אז או"א ביחס לעולם הנקודים נקראים רק ו"ק. אז או"א בעולם הנקודים היו חכמה.

עכשיו הם נקראים ו"ק דחכמה. אז כדי לעבור מו"ק דחכמה לג"ר דחכמה.

ומי זה נקרא חכמה בעולם אצילות?

א"א

אז הם צריכים ביחס לא"א להגיע למדרגת חכמה. אז המעבר שלהם מקטנות לגדלות למדרגת חכמה נעשה באופן הזה שג' בחינות חג"ת וג' בחינות נה"י צריכים לעבור שינוי לגדלות.

איך הם עוברים שינוי?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 21 חלק יא\תמונה שיעור 21 חלק יא a.jpg

ב' בחינות עליונות דחג"ת עולים לחב"ד.

ש"ת דחג"ת עם ש"ע דנה"י הופכים להיות חג"ת.

עכשיו זה הנושא שמעניין אותנו. הנושא הזה ש"ע דנה"י עולה לבחינת חג"ת. ש"ע של נה"י עולה לחג"ת.

עכשיו הוא עולה לחג"ת להיות ראש.

ומהב' ש"ת נהיה לנו גוף לז"א. כי אנחנו אותנו מעניין איך או"א בונים את ז"א.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 21 חלק יא\תמונה שיעור 21 חלק יא b.jpg

ואנחנו לומדים שהוא נבנה ז"א הוא נבנה מהנה"י והראש נבנה מהחג"ת. כי ראש לא יכול להיבנות מנה"י. וז"א יש לו ראש.

אז אם לז"א יש ראש אז הוא צריך להיבנה או מחג"ת או מכח"ב.

היות ומדברים מקטנות אז במצב העיבור אנחנו אומרים שבמצב העיבור יש לו כלים ניצוצין ואורות.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 21 חלק יא\תמונה שיעור 21 חלק יא d.jpg

​​ אבל איך הוא יבנה?

הוא צריך גם ראש. אבל הראש שלו הוא לא ראש ממש. אז יש לו גוף. הגוף נבנה מש"א וש"ת.

מה קורה עם הש"ע?

אז יש בש"ע יש לו מוחין.

אבל איך יש לו מוחין?

אז הוא אומר היסוד של הש"ע שעלה למעלה נעשה לבחינת בינה וראש.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 21 חלק יא\תמונה שיעור 21 חלק יא c.jpg

איך זה נעשה לבינה וראש?

אז הוא אומר הוא לא עולה למעלה כי היסוד לא עולה. והוא לא יורד למטה כי ההארה מלמעלה מחזיקה אותו.

איך היא מחזיקה אותו?

על הרשימות

איזה רשימו יש לו?

כי אם יש נצח והוד אז יש גם את הקו האמצעי כי הם היו יחד אז אם הם היו יחד עלה רושם כמו שהמסך מעלה רושם.

איזה רושם הוא מעלה?

מה היה פה למטה.

אז הוא מעלה רושם של מה שהיה למטה שהיה ג' קוים אז זה קו אמצעי ליסוד אז היסוד עולה למעלה אז היסוד מאיר מלמעלה.

אז זה נקרא פורח באוויר הוא לא עולה למעלה להיות חלק מאו"א להיות חלק מהחכמה אבל הוא גם לא יורד למטה זה נקרא שיש לו את היסוד.

זה היסוד הופך להיות ראש בבינה דז"א והוא נקרא כמו מגדל הפורח באוויר.

אוקי. המקום הזה נקרא חלל ומהחלל הוא מאיר ליסוד. בגלל ההארה הזאת אז הוא לא יורד להיות גוף אבל הוא גם לא עולה להיות ראש כי היסוד לא עלה. אז זה היה הנושא הראשון שלמדנו על היסוד.

נושא שני למדנו הוא שואל אתה אומר לי שבעובר יש אורות ניצוצין וכלים.

אומר איך מה בעובר יש לו מוחין?

ועוד אתה אומר לי שעובר נקרא תלת כלילן בתלת.

אז מה זה תלת כלילן בתלת?

המושג הזה תלת כלילן בתלת זה אומר שאם אתה מדבר איתי על עיבור אז במצב של עיבור אני אומר שיש לי רק כלים קטנים.

מה זה כלים קטנים?

איזה עיבור מדובר פה?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 21 חלק יא\תמונה שיעור 21 חלק יא e.jpg

מדובר פה על עיבור לצורך קטנות. עיבור לצורך קטנות זה תמיד ו"ק. כי הקטנות נקראת ו"ק.

אז אם זה עיבור לצורך קטנות אז יש לי מצד הכלים רק חב"ד חג"ת ומצד האורות רק חג"ת נה"י. אז אין לי יותר.

אז נה"י עולים לחג"ת זה נקרא תלת כלילן בתלת. או שחג"ת עולים לחב"ד וזה נקרא מצד הכלים תלת כלילן בתלת.

עכשיו על זה הוא שואל אני לא מבין מה זאת אומרת שיש רק ו"ק? בעובר יש רק ו"ק?

אני מסתכל באולטרסאונד על העובר אני רואה שלעובר יש ראש אז למה אתה אומר לי שיש לו רק אור הנפש שנקרא נה"י? או למה אתה אומר לי לקטן שקטן יש לו רק ו"ק? כמו חג"ת נה"י כמו אדם שיושב. אדם שיושב אין לו ראש?

אומר דבר שאנשים לא אוהבים להגיד אותו. לא אוהבים להגיד אותו כי זה לא יפה. אבל צריכים להגיד כי אנחנו לומדים תורה גם אם זה לא יפה

אומר שהקטן הוא אכזרי. הקטן הוא אכזרי ובעל חימה וכעס הרבה. אדם שהוא כעסן כמו קטן הוא בעל חימה.

למה?

אין לו מוחין.

אבל יש לו שכל.

אומר הוא נקרא חסר דעת. אין לו דעת.

למה אין לו דעת?

כי אין לו מוחין.

אומר המוחין של האדם היכולת שלו להסתכל מעבר למצב נותן לו רגיעה.

ולכן הקטנים הוא אומר הם בתזזית כזאת. הם צריכים לעבור ממקום למקום אין להם ישוב הדעת. ככל שמזדקן נהיה לו ישוב הדעת.

הקטנות גורמת אל הדינים. והזקנה אל השיבה. הזקנה והשיבה זה מורה על רחמים.

לכן מי שיש לו דעת יש בו ישוב הדעת יש בו רחמים ולא מדובר על גיל. גיל גשמי. גם בגיל הגשמי רואים את זה קצת סימנים לזה אבל זה לא מחייב כי גם זקנים אנשים מבוגרים שהם אכזרים מאד הם אכזרים וקשים ומתווכחים.

אבל פתאום רואים מה זה כבר משנה יהיה ככה או יהיה ככה.

זה מה שמשנה?

משנה מה שקורה לך בפנים. משנה הנפש שבך בפנים. לפעמים בני אדם מגיעים לזה יותר מוקדם כשלומדים תורה מבינים שהנקודה העיקרית זה לא מה שקורה בחוץ.

ולכן כשאתה מתרגז ככה תדע לך שכל הרוגז שלך זה מטעם הקטנות שלך כי אתה חושב שהחוץ קובע.

למה?

כי אתה רק גוף.

אז הוא אומר רגע מה זאת אומרת כשאני אומר שיש מוחין.

סתם אין באמת מוחין לעובר.

אז למה אני קורה לו מוחין למה הוא נולד עם ראש?

אומר הוא נולד עם ראש כי בטבע כמו שחידש פה הרב דוד היימן כי יש לו פוטנציאל להיות ראש אז הוא נולד עם ראש. אחרת מלפפון לא יהיה פתאום ארנבת.

למה?

כי הוא יישאר מלפפון אבל ארנבת היא נולדת כארנבת גם היא עוד לא מתפקדת כארנבת.

ואדם נולד כאדם עם ראש.

למה?

כי הטבע שלו זה להיות גדול ולהיות מדבר למרות שכשהוא קטן הוא אומר גרר ברר דרר וכשהוא עובר הוא לא אומר כלום למרות זאת יש לו צורה של אדם.

אז מצד הצורה הכללית יש לו ראש אבל מוחין בראש זה פנימיות אין לו.

ולכן לקטן אני קורא לו תלת כלילן בתלת לעובר שכאילו יש לו רק נה"י ובתוכם יש חב"ד חג"ת נה"י.

אז בזה אני פותר שני דברים שזה נקרא 10 ולא 9 כמו שכתוב ספר היצירה תמיד יש 10 ספירות רק ביחס הכללי בין עיבור קטנות וגדלות אני אומר:

שהעובר יש לו רק ג' בחינות ג' ספירות

לקטן יש רק ו' ספירות

ולגדול יש 10 ספירות

ביחסים ביניהם אבל כמובן שלכל אחד יש עשר ספירות.

אבל יש לנו חוק שכל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא ואם הכלל של העובר זה רק ג' ספירות אז כל העשר ספירות שלו הם כמו ג' הם כמו בתוך הרעיון שמחזיק את הג'.

מה הרעיון שמחזיק את הג'?

שהוא בעל דינים קשים מאד.

ואם הוא בעל דינים אז הוא צריך שמירה לכן הוא נמצא בתוך הרחם אחרת החיצונים מיד יאכלו אותו הוא מיד ייפול.

והקטן גם צריך שמירה של ההורים שלו הוא סמוך על שולחן הוריו.

למה?

הוא צריך חינוך צריך סביבה.

למה?

כי עדיין יש עליו דינים

גדול כבר יש עליו רחמים רק שלא יתנהג כמו קטן.

סיכום בנקודות:

  • למדנו היום שני נושאים: הראשון מגדל פורח באוויר. שני תלת כלילן בתלת שיש במצב העיבור.

  • היסוד של ש"ע דנה"י נקרא מגדל הפורח באוויר ומשמש לבינה בראש דז"א.

  • יסוד זה אינו עולה לראש אבל גם לא נופל לבחינת גוף וזאת מכוח ההארה שמקבל מהרשימו שלו שכן עלה יחד עם ש"ע דנצח והוד לבחינת חג"ת.

  • בעיבור א' שהוא לצורך קטנות נחשב העובר רק לו"ק כי זה נקרא קטן אולם מצד כלל המדרגה הוא נחשב רק לנפש לנה"י והוא שנקרא תלת דהיינו נה"י כלילן בתלת דהיינו בחג"ת.

  • שואל האר"י הקדוש שאלה כיצד אנו רואים שלקטן יש ראש וגם לעובר ואנו אומרים שיש לו רק נה"י ולקטן רק חג"ת נה"י. תשובה: תלוי באיזה מסגרת מדברים. כאשר מדברים על כלל המדרגה אז הם נקראים באופן זה. אולם כשמסתכלים על כל אחד בנפרד לכל אחד מהם יש 10 ספירות.

  • הקטן הוא אכזרי ובעל חימה יתרה וכעס הרבה וכל מה שהולך וגדל מתיישב בדעתו ומתבטל ממנו הכעס והחימה והאכזריות.

עד כאן היום. תודה רבה.

​​ 


1. למדנו היום שני נושאים, הראשון מגדל הפורח באוויר שנה"י תלת כלילן בתלת שיש במצב העיבור.
2. היסוד של שליש עליון דנה"י נקרא מגדל הפורח באוויר ומשמש לבינה בראש דז"א
3. יסוד זה אינו עולה לראש אבל גם לא נופל לבחינת גוף וזאת מכוח ההארה שמקבל מהרשימו שלו שכן עלה יחד עם השליש עליון דנצח והוד לבחינת חג"ת
4. בעיבור א' שהוא לצורך קטנות נחשב העובר רק לו"ק כי זה נקרא קטן אולם מצד כלל המדרגה נחשב רק לנפש לנה"י והוא שנקרא תלת דהיינו נהי כלילן בתלת דהיינו בחגת
5. שואל הארי הקדוש שאלה, כיצד אנו רואים שלקטן יש ראש וגם לעובר ואנו אומרים שיש לו רק נהי ולקטן יש רק חגת נהי, תשובה: תלוי באיזו מסגרת מדברים, כאשר מדברים על כלל המדרגה אז הם נקראים באופן זה, אולם כשמסתכלים על כל אחד בנפרד לכל אחד מהם יש עשר ספירות.
6. הקטן הוא אכזרי ובעל חמה יתרה וכעס הרבה וכל מה שהולך וגדל מתיישב בדעתו ומתבטל ממנו הכעס והחמה והאכזריות.

אין תגובות

להגיב