תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 22 | אלף נג-נד | הדף היומי

1213

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 22 סיכום עמודים אלף נג-נד 

מה למדנו היום?

חזרנו על השיעור הקודם ולמדנו שבשיעור הקודם למדנו שני נושאים מגדל פורח באוויר ותלת כלילן בתלת.

מגדל הפורח באוויר זה אותו יסוד של ש"ע דנה"י שלא עלה לחג"ת אבל למרות שהוא לא עלה הוא לא נופל למטה אבל גם לא עולה לראש.

לא עולה לראש בגלל מסך שיש בת"ת אז היסוד לא יכול לעלות הוא קו אמצעי.

אבל מצד שני הוא גם לא נופל לגוף.

למה?

כי הנצח והוד שכן עלו אז העלו גם רושם של אותו קו אמצעי כי היה להם קו אמצעי לנה"י והרושם הזה שנמצא למעלה הוא מאיר מלמעלה ממקום החג"ת ליסוד הזה ואז הוא נהיה בבחינת פורח באוויר. לא נופל ולא עולה לראש שזה בחינת גרון.

זה היה נושא אחד שלמדנו בשיעור הקודם. הנושא השני שלמדנו בשיעור הקודם היה תב"ת

מה זה תלת כלילן בתלת?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 22 חלק יא\תמונה שיעור 22 חלק יא a.jpg

(במצב העיבור אנחנו לומדים שהעיבור שאנחנו מדברים עליו הוא עיבור של מצב הקטנות.

במצב הקטנות יש לנו רק שישה כלים או אם נדבר מצד הכלל יש לנו ב' כלים וב' אורות.

בקטנות יש לנו כלים לכח"ב חג"ת ואורות של חג"ת נה"י.

אז השאלה ממה אני מדבר?

הוא מדבר מצד האורות שהם נקראים חג"ת נה"י ואם יש לי רק אורות חג"ת נה"י אבל יש לי גם עיבור בגלל שזה קטנות אז אני אומר שיש לי רק חג"ת נה"י אבל בגלל שזה עיבור אני אומר שהנה"י התכללו בחג"ת. ונה"י שהתכללו בחג"ת זה נקרא תלת כלילן בתלת.

מה זה תלת?

שלוש. או ג' גו ג'. לכן העיבור ממצב הקטנות נקרא נה"י שעלו לחג"ת.

אם היינו מדברים מצד הכלים זה גם נקרא תב"ת אבל מצד הכלים שחג"ת שעלו לחב"ד.

למה אני צריך בכלל להגיד אני אגיד שיש רק חב"ד או אני אגיד שיש רק אורות של נה"י אז זה נכון אם תרצה לדבר רק על האורות אבל אם אתה רוצה לדבר מצד זה שזה עיבור של קטנות אז אתה אומר תב"ת שאני מדבר על קטנות יש לי פה שני כלים גם חג"ת וגם נה"י אז זה נקרא תב"ת.)

שבמצב העיבור דקטנות אז מצד הקטנות אני קורא לזה ו"ק:

מצד האורות שנקראים חג"ת נה"י אז הנה"י מתכללים בחג"ת.

או מצד הכלים חג"ת בחב"ד.

בד"כ אנחנו מדברים על נה"י שעלו לחג"ת.

אז זה היה מושג תב"ת. ועוד סיפר לנו אתמול בעניין הזה שהקטן אומר איך אם אתה אומר לי תב"ת אז לכאורה יש לי כמו רק רגלים או רק שוכב.

לאדם שוכב יש ראש?

אומר כן אני רואה שגם בעובר יש ראש

אז איך יש ראש?

יש ראש אבל הוא מתפקד לא באמת כראש. ובשיעור של היום אנחנו קצת נרחיב על זה.

והוא אומר אם כך. אז למה הוא משמש?

הוא משמש רק ראש לדינים. כמו לילד קטן שילד קטן למדנו שהוא אכזרי ובעל חימה יתירה וכעס הרבה.

למה?

כי כל הראש שלו עובד בשביל החיצוניות ובשביל הגוף.

הוא לא עובד כמוחין.

כי מה התפקיד של המוחין?

להתחבר לעליון.

ואם הוא רוצה להתחבר לעליון אז הוא צריך מוחין. אבל לקטן אין מוחין.

לכן הוא צריך שמירה מפני החיצונים כי כל מה שהוא רוצה זה רק את הגוף והגוף רוצה לא תמיד דברים ישרים כי על הגוף נתפסים קליפות ולכן איפה שיש את הקליפות האלה אז הוא בעל חימה אכזרי וכדומה.

אז מה צריך לעשות?

אז אפשר סתם להגיד תתגבר על הקליפות.

אבל זה לא מספיק צריך שיהיה סדר איך להתגבר עליהם. אז זה למדנו בשיעור הקודם.

בשיעור הזה של היום הוא בא לעשות לנו הבדלה אחת חזקה. אומר אני רוצה לדבר אתכם היום על המוחין. המוחין האלה שאנחנו מדברים עליהם לכאורה אני קורא מוחין גם בקטנות כי אמרנו שיש בעיבור אפילו ניצוצין אורות וכלים.

אז הוא אומר איך אתה אומר לי שיש שם אורות?

הרי הרגע אמרת לי שכל הקטן אין לו ממש ראש כל המוחין שלו הם רק מוחין של פה הוא קורא לזה שמות אלקים. גם בעיבור הוא נקרא שמות אלקים שזה דינים.

אז איך אתה אומר לי שזה אורות?

אורות זה שם הויה.

אומר אתה צודק.

יש שם שם הויה זה לא שאין שם אני לא סתם אמרתי שיש אורות אבל קטן בטל בפני גדול בכמה שמאיר שם גם בעיבור וגם בקטנות זה מוחין אבל מוחין שהם דינים.

למה?

כי גם במוחין עצמם יכול להיתפס קליפה ואז המוחין יכולים להשתבש.

כשאדם יש לו הבנה שלמה של מוחין שהם שמות הויה המוחין שלו לא משתבשים.

לכן הוא בבחינת רחמים. הוא חושב בצורה אמונית. ואת המוחין האלה צריך לקנות.

אז מי זה המוחין האלה שאתה מדבר עליהם?

הרי מוחין זה שם הויה

אומר נכון. אבל שם הויה זה הוא קטן זה נגיד רק אור הנפש בעיבור שלמדנו זה תב"ת

אז אם זה אור הנפש ויש שם אור יותר גדול מצד הכלים או קורא להם פה קרומות אז זה מאפיל על המוחין שיש שם.

כי הרי נגיד בעובר יש לו חיות הוא פועל הוא חי?

תשובה כן הוא חי.

אם אני אומר שהוא חי לכן אסור לעשות הפלה. כי הוא חי.

אז יש לו מוחין. מטעם המוחין המעט שיש בו שהם שם הויה שבא מהאינסוף זאת אומרת שהוא קשור לשורש החיות האינסופי אז אסור להרוג אותו את העובר.

למה?

כי יש לו מוחין.

רגע אבל לפני רגע אמרת לי שכל המוחין שלו זה דין.

אומר אתה צודק זה דין כי זה מעט אז אתה יכול בקלות להרוג אותו ואתה יכול התבלבל שמותר לעשות הפלה או מותר להרוג ילדים קטנים או מותר להרוג אנשים שיש להם פיגור למשל.

מותר להרוג אותם?

הם מתנהגים כמו בעלי חיים לפעמים

אומר נכון אבל הם בני אדם ולבן אדם יש מוחין משם הויה מצד הנשמה וזה מוחין לא זמניים כמו של בעלי חיים זה לא נפש שמתכלה זה לא נפש מושאלת לשמש את האדם זה נפש ממש מצד הבורא מצד האינסוף.

אז לכן מצד אחד רוצה להסביר לנו שכל המוחין נקראים יהוה ופה אנחנו קוראים להם שמות אלקים שהם דינים אבל למרות זאת יש בהם צד של מוחין

וחילק לנו פה בין המצבים של עיבור קטנות וגדלות שאמרנו שהם נקראים עיבור יניקה ומוחין או עיבור יניקה ועיבור ב' לצורך מוחין מה הסדרים שלהם לא למדנו.

אבל כן אנחנו צריכים לזכור שלמשל נותן לנו דוגמא חורבן בית המקדש.

ממה נבע חורבן בית המקדש?

מכך שהסתלקו המוחין של הגדלות ורק מוחין של קטנות או של עיבור היו.

שבעת החורבן היה רק עיבור רק מוחין של עיבור. זה מוחין?

כן זה מוחין. אבל יש שם את הדינים הקשים שזה לא מספיק המוחין הקטנים האלה. לכן היה חורבן הבית. ואחרי החורבן חזר הקטנות נפש רוח שזה גם שמות אלקים לכן בגלות עדיין שמות אלקים הם אלה שפועלים.

כאשר אנחנו מקבלים את האורות אז יש כבר שמירה וכשאתה הופך להיות גדול אז יש עליך שמירה.

אז כל זה למה אנחנו לומדים?

זה כדי להבין קצת מה זה עניין של צלם.

שצלם זה כמו לבושי מוחין. זה כמו כלים שיש בראש שאיתם נמשכים האורות. אז נלמד את הצלם הזה כי צריך להתקין אותו כבר בעיבור.

סיכום בנקודות:

  • למדנו בשיעור הקודם שני נושאים: הראשון מגדל הפורח באוויר דהיינו יסוד של ש"ע דנה"י שנשאר בבחינת גרון. לא נופל לגוף אבל גם לא ראש ממש. נושא שני תב"ת שיש במצב העיבור שמצד האורות המלובשים בכלים זה נקרא נה"י שעולים לחג"ת.

  • בשיעור היום למדנו על המושג מוחין שיש במצב העיבור והקטנות בשונה מהגדלות.

  • השם מוחין הוא שם מושאל וטבע המוחין שהוא מחובר ובא מהאינסוף והוא שם הויה.

  • חוץ מהמוחין שבאים משם הויה יש גם כוח לכלים המוארים שיש להם קיום זמני ולא קיום שהוא אינסופי והוא נקרא שמות אלקים שהם דינים ואין להם קיום מצד עצמם לכן הקליפות יכולות להיאחז בהם.

  • הדינים נובעים מכך ששמות אלקים נדמה להם שהם יכולים לעמוד בפני עצמם והם מתגברים על שמות הויה במצב העיבור והקטנות והקליפות נאחזות בהם כי הם מסתירים את החיבור לאינסוף למקור החיות.

  • זו הסיבה דהיינו מפאת הקליפות והדינים שהקטן נקרא אכזרי.

  • כשמסתלקים המוחין אם כך דהיינו כשאדם לא מחובר לעליון שממנו מקור המוחין יש בו דינים על כן התיקון לבטל את הכעסים ושליטת הקליפות הוא ע"י התחברות למקור המוחין והוא נקרא גדלות.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

​​ 


שיעור 22 תע"ס י"א עמודים סיכום בנקודות דף אלף נג-נד
1. למדנו בשיעור הקודם שני נושאים: הראשון – מגדל הפורח באוויר דהיינו יסוד של שליש עליון בנה"י שנשאר בבחינת גרון. לא נופל לגוף אבל גם לא ראש ממש.
נושא שני – תלת כלילן בתלת במצב העיבור שמצד האורות המלובשים בכלים זה נקרא נה"י שעולים לחג"ת.

2. בשיעור היום למדנו על המושג מוחין שיש במצב העיבור והקטנות בשונה מהגדלות.

3. השם מוחין הוא שם מושאל וטבע המוחין הוא שהוא מחובר ובא מהא"ס והוא שם הויה.

4. חוץ מהמוחין שבאים משם הוי"ה יש גם כוח לכלים המוארים שיש להם קיום זמני ולא קיום שהוא א"ס. והוא נקרא שמות אלוקים שהם דינים ואין להם קיום מצד עצמם ולכן הקלי' יכולות להיאחז בהם.

5. הדינים נובעים מכך ששמות אלוקים נדמה להם שהם יכולים לעמוד בפני עצמם והם שמות אלוקים שמתגברים על שמות הוי"ה והקלי' נאחזות בהם כי הם מסתירים את החיבור לא"ס. למקור החיות.

6. זו הסיבה דהיינו מפאת הקלי' והדינים שהקטן נקרא אכזרי.

7. כשמסתלקים המוחין דהיינו שהאדם לא מחובר לעליון יש בו דינים. התיקון לבטל את הכעסים ואת שליטת הקלי' הוא ע"י התחברות למקור המוחין והוא הנקרא גדלות.

אין תגובות

להגיב