תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 24 | אלף נז-נח | הדף היומי

360

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 24 סיכום עמודים אלף נז-נח

אז ראשית חזרנו קצת על השיעור הקודם והסברנו יותר מהו הצלם הזה שנקרא לבושי מוחין שבצמצום א' זה נקרא אור חוזר המלביש ובצמצום ב' זה עניין שקוראים לו צלם.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 24 חלק יא\תמונה שיעור 24 חלק יא c.jpg

למדנו שהצלם זה לבוש של האור שהעליון עושה לתחתון. כשהתחתון רוצה לקבל את האור הוא לא יכול לקבל את האור בלי מסך שיודע לפרש את הצלם הזה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 24 חלק יא\תמונה שיעור 24 חלק יא b.jpg

איך הוא מפרש אותו?

הוא אומר אני צריך לקבל לא רק את האור מהעליון אלא גם בצורת ההיגיון שהעליון אמר לי לקבל אותו.

כמו למשל מלמעלה נותנים לי את האור אבל אני לא יכול לקחת את זה רק לפי התענוג שאני רוצה

כי איך אני רוצה את התענוג?

לפי עשו.

איך עשו רוצה את התענוג?

בקו שמאל. הלעיטני מן האדום אדום הזה.

אומרים לו לא. אפשר לקבל את האור רק אם אתה מפעיל את בחינת יעקב שבך.

יעקב שבך זה קו אמצעי רק דרך זה תקבל.

אותו דבר פה. אומרים לך אל תקבל את התענוג רק להשתוקקות שלך אלא תקבל אותו ליחד.

אומר אבל אני לא מכיר את ההיגיון של היחד.

אז קודם תלמד את ההיגיון של היחד.

המסך מאפשר לך ליצר את ההיגיון של היחד ואז בהיגיון של היחד אתה יכול לקבל את ההארה.

אז זה ההיגיון או האור חוזר נקרא לבושי מוחין וזה נקרא צלם.

הצלם הזה הוא מתחלק ל: צ' ל' ם'

ל"ם נקראים מקיפים

וצ' נקרא אור פנימי של אותו הגיון הוא מאפשר לקבל את האור פנימי של מצב הקטנות.

הל' ם' הם נקראים אור מקיף.

רק שהאור מקיף הזה. הל' יכול להתקבל בגדלות והם' נשאר עדיין כמקיף תמיד.

אז אכן יש שלושה שלבים לגבי הצלם:

השלב הראשון העליון עושה זיווג בשביל התחתון ועושה לו בעצם צלם שזה נקרא לבושי מוחין.

לאחר מכן הוא צריך לעבור יש סוג של מעבר לתחתון שעליו לא לומדים פה. מזכיר את זה בחלק י"ג אבל גם שם בקושי מדבר על זה.

וג' התחתון עצמו עושה את הזיווג הזה כדי להשיג את לבושי המוחין ובעיקבותם את האור.

אז למדנו מה זה צלם.

ובשיעור הזה מספר לנו דבר חדש אומר כך:

במצב שאו"א היו בזיווג כדי לעבר את ז"א מה שלמדנו בחלק י' היה צריך זיווג דנשיקין והם היו צריכים לעבור ממצב קטנות דחיה שזה קומת נשמה לגדלות.

איך הם עושים את זה?

ע"י זה שאו"א וישסו"ת הופכים לפרצוף אחד.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 24 חלק יא\תמונה שיעור 24 חלק יא a.jpg

למדנו מה מחלק אותם לב' פרצופים?

כשהם בקומת נשמה אז ישסו"ת רוצים חכמה ואין להם אז הם מרגשים חסרון.

או"א יש להם תיקון של חפץ חסד אז הם אינם רוצים חכמה. אז זה שאין חכמה לא גורם להם להיות ​​ במצב של חוסר שלמות אז לכן הם נפרדים.

או"א עדיין מרגישים שלמים ושייכים לראש למרות שאין להם חכמה וישסו"ת מרגישים חסרים.

אז שלמות וחסרון בתוך בינה בין או"א לישסו"ת מפריד אותם לשני פרצופים.

כדי לעשות זיווג על חכמה היו צריכים להתחבר למדרגה אחת. לפעול את הרצון של ישסו"ת שהוא רוצה חכמה.

אז או"א התחברו בעליה וכשהם עלו למעלה אז הם עשו זיווג על חכמה כדי לעבר את זו"ן כי אי אפשר להוליד בלי מדרגת חכמה. במדרגת נשמה אי אפשר להוליד. אז לכן הם עלו למעלה כדי להוליד.

אומר עכשיו אחרי שכבר היתה הלידה אז עכשיו צריך לראות מה התפקיד שלהם.

עכשיו יש תפקיד לישסו"ת שהיא האמא שהיא גם נקראת תבונה לתת לתחתון אור.

איזה אור?

אור של ו"ק דנשמה. אור של יניקה. אז היא יורדת לבחינת רובצת. כל התנועה שהיא עשתה כדי לחזור לגדלות ולהתחבר עם או"א היא חוזרת למצב קטנות.

איזה קטנות?

קטנות דנשמה. המציאות הזאת של קטנות דנשמה שלה. ו"ק דנשמה נקרא רובצת.

רובצת זאת אומרת שאין לה רגלים.

למה כל זה?

כדי לתת לתחתון. הרי התחתון נמצא עכשיו במצב של יניקה ואז היא חוזרת לקטנות דיניקה.

אז זה מה שלמדנו. שני נושאים. עשינו חזרה על השיעור הקודם והנושא העיקרי שישסו"ת חוזרת לבחינת רובצת למצב קטנות בשביל התחתון.

סיכום בנקודות:

  • הצלם הוא הצורה שבה התחתון מחויב על פי טבעו לקבל את האור מהעליון.

  • התחתון צריך לעשות מאמץ כדי לבנות את הצלם הזה דהיינו ההיגיון שהעליון אמר לו שדרכו צריך לקבל את האור למשל התחתון רוצה לקבל את האור בצורה של השתוקקות אבל מלכות דאינסוף שבחרה ביתר דביקות אומרת לו יש חוק אתה חייב לקבל רק דרך היגיון של יחד של אהבה. ואם תנסה לקבל דרך צלם דרך הגיון אחר ולא דרך הצלם הזה תישבר.

  • בשיעור זה למדנו שהיחס של או"א וגובה קומתם משתנה מיד בלידה.

  • כדי לעבר את ז"א או"א וישסו"ת הפכו לפרצוף אחד בקומת חיה.

  • בעת הלידה חזרו למצב של קביעות דאצילות שבו או"א הם בג"ר דנשמה וישסו"ת חוזרת לבחינת ו"ק.

  • הסיבה שחזרו למצב זה היא שישסו"ת צריכה להניק את הבן את ז"א שנולד כקטן ולכן היא חוזרת למצב של קטנות כדי לתת לו הארה זו. במצב זה היא נקראת רובצת.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 


הדף היומי בתע"ס חלק י"א|שיעור 24 | עמודים אלף נ"ז-נ"ח
1. הצלם הוא הצורה שבה התחתון מחוייב על פי טבעו לקבל את האור מהעליון.
2. התחתון צריך לעשות מאמץ כדי לבנות את הצלם הזה, דהיינו ההגיון שהעליון אמר לו שדרכו צריך לקבל את האור. למשל התחתון רוצה לקבל את האור בצורה של השתוקקות אבל מלכות דאין סוף שבחרה ביתר דבקות אומרת לו יש חוק, אתה חייב לקבל רק דרך הגיון של יחד של אהבה ואם תנסה לקבל דרך הגיון אחר ולא דרך הצלם הזה תישבר.
3. בשיעור זה למדנו שהיחס של או"א וגובה קומתם משתנה מיד בלידה .
4. כדי לעבר את ז"א או"א וישסו"ת הפכו לפרצוף אחד בקומת חיה.
5. בעת הלידה חזרו למצב של קביעות דאצילות שבו או"א הם בג"ר דנשמה וישסו"ת חוזרת לבחינת ו"ק
6. הסיבה שחזרו למצב זה היא שישסו"ת צריכה להניק את הבן את ז"א שנולד כקטן ולכן היא חוזרת למצב של קטנות כדי לתת לו הארה זו, במצב זה היא נקראת רובצת.

אין תגובות

להגיב