תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 30 |אלף קפ"ה-קפ"ו| הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 30| אלף קפ"ה-קפ"ו | הדף היומי

למדנו בשיעור הקודם את סדר ההתפתחות והיום אנחנו רוצים יותר לדבר על המדרג שהדברים נעשים בתחילת אצילות ז"א לאט לאט על סדר המדרגה.

ולכן בכל אחד מהשלבים צריך לראות באיזה מצב המדרגה נמצאת ומה אפשר לקבל בק"ש ששם עושים את ההכנה ומה שאפשר לקבל בתפילת עמידה של אותה מדרגה.

לכן בכל מדרגה ומדרגה אנחנו הולכים ובודקים מה המצב מה מקבלים.

ואנחנו מתחילים עם קריאות שמע.

יש ארבע קריאות שמע.

איזה ארבע קריאות שמע?

על המיטה.

קורבנות.

יוצר.

וערבית.

אז נתחיל מק"ש שעל המיטה.

מה המצב של המדרגה בק"ש שעל המיטה שיש לו נ"ר דרוח שזה נקרא זה מצב הקביעות שלו ככה מתחילים את היום יש נ"ר דרוח. נ"ר דרוח זה נקרא פנימיים דקטנות דאמא.

פנימיים דקטנות דאמא זה המצב הרגיל שלו.

במילה ישראל הוא צריך לבקש משהו.

מה הוא מבקש במילת ישראל?

ההכנה שלו הייתה המצב שלו עם המצב הזה הוא מגיע.

עכשיו הוא רוצה להמשיך את ההתקדמות שלו אז איך הוא יתקדם הוא צריך לבקש עוד משהו.

מה הוא מבקש?

אז במצב הזה צריך להיות במילת ישראל הוא מושך אור.

מה הוא ימשוך?

את המדרגה הבאה אחרי נ"ר דרוח.

מהי?

המשכת כלים.

אז הוא ימשוך המשכת כלים.

המשכת כלים נקרא גדלות מקיפים דקטנות דאמא.

זאת אומרת הוא עדיין מקבל מצד הקטנות אבל הוא לא יכול לקבל ג"ר דרוח הוא הולך לעשות זיווג בב' שנים ויום אחד הוא בא ומספר לנו אתה נמצא רק במצב הקיום שלך.

אז מה תבקש?

קודם כל תבקש להיות גדול.

מה זה להיות גדול?

להתחיל שהקטנות שלך תתחיל לקבל עצמאות. תפסיק להיות תלוי. כל זמן שאתה תלוי אתה לא גדול.

האם כשאתה לא תלוי זה אומר שאתה מתנתק מהעליון?

לא.

אנשים רוצים להתנתק מהעליון כדי להיות גדולים אבל הם לא צריכים להתנתק מהעליון בכל המדרגות.

הם מתנתקים למשל רק לתנועה הגופנית שלו הוא מתנתק מהעליון אז הוא מקבל השלמת כלים אבל הוא לא מתנתק לגמרי מהעליון.

זה מאפשר לו גם להתחיל לקבל את המדרגות שנקראים הפנימיים דאבא.

מה זה הפנימיים דאבא?

ו"ק דג"ר דרוח.

עד איזה גיל?

עד שש ויום הוא מקבל את הו"ק דג"ר דרוח.

מה זה הו"ק דג"ר דרוח?

למה אנחנו מחלקים את הג"ר דרוח לו"ק וג"ר?

כי יש הבדל בין גיל הפעוטות שמתחיל לקבל קצת מהדעת אבל היא לא דעת שכל אור מהחסדים נמצא במקום שלו.

זה הוא יקבל בין שש ויום אחד לט' ויום אחד.

כשהוא מגיע לט' ויום אחד גמר את הלילה למד תורה.

מגיע לק"ש דקורבנות.

אז מה הוא יקבל בק"ש דקורבנות?

מה ההכנה שלו?

מה ההכנה שלו זה עם איזה מדרגה הוא בא.

האם הוא בא כבר עם השלמת כלים או לא?

אז אומר תלוי לפי הזמן.

לפני הנץ החמה או אחרי הנץ החמה.

לפני הנץ החמה אומרים שעדיין לא מסתלק לגמרי.

אבל זה תלוי רק אם הוא חסיד אמיתי זה לא מסתלק לגמרי.

יכול להיות שגם עלות השחר מסלקת כבר את ההארה שהוא קיבל בלילה.

כדי להמשיך ללמוד תורה גם אחרי עלות השחר כדי שהאור לא יסתלק.

לפי האר"י הקדוש גם לפני עלות השחר כדי להגיד ק"ש של קורבנות.

אח"כ אם כך בק"ש של קורבנות זה אותו סדר כמו ק"ש בערך הוא לא פירט את זה פה כמו ק"ש שעל המיטה שגם צריכים לחדש את השלמת הכלים.

האמת היא שהשלמת הכלים נשארת אבל צריך לחדש אותה.

כשאומרים לחדש אותה בד"כ הפנימיים של השלמת כלים נשארים והמקיפים של השלמת כלים לא נשארים זה נקרא לחדש אותה אבל הוא לא כתב את זה.

אח"כ בא לק"ש דיוצר.

מה ההכנה שיש לו לק"ש דיוצר?

ההכנה שיש לו זה איזה אורות יש לו.

מה יש לו בק"ש דיוצר?

מתי הוא אומר את ק"ש דיוצר באיזה גיל לפי הגילאים?

תשע ויום.

בתשע ויום הוא אומר ק"ש דיוצר

איזה מדרגה הוא כבר נמצא?

יש לו את הג"ר דרוח.

יש לו השלמת כלים.

אז הוא הולך לבקש עכשיו את המדרגה הבאה.

מה המדרגה הבאה?

מדרגה של גדלות של התלבשות אורות בכלים.

אז במלה ישראל מה הוא מושך?

נ"ר דנשמה זה מה שהוא ימשוך.

ואח"כ בגיל 13 שזה יהיה בברכת אבות כבר אז הוא ימשוך את הג"ר דנשמה ובשים שלום הוא ימשוך את מדרגת חיה.

המדרגות האלו שהוא מושך תמיד אם כך אדם צריך להסתכל ואומר איך אני אמשוך את זה מה אני יחכה עכשיו שבע שנים עד שאני יעשה את העבודה.

אומר לא אתה יכול גם שבע ימים בשביל רחל אתה יכול גם בשבע שניות אתה יכול גם במחשבה שהיא כהרף עין.

אתה לא תלוי בזמנים גשמיים.

אז למה אתה מספר לי על שנים גשמיות.

כי זה התנועה בהתחלה שצריך הפרש זמן ואי אפשר לקבל בבת אחת.

אחרי שיש לך את זה כבר ואתה צריך רק לחדש את מה שהיה לך אז אתה יכול לקבל בבת אחת לכן אנחנו עושים הבדלה בין ההתפתחות של מדרגה עד שהיא מגיעה לאיזה מצב.

זאת אומרת נאמר בן אדם מגיע לאיזה שהיא מדרגה הוא עשה עבודה כדי להגיע לאיזה שהיא מדרגה והוא הגיע לאיזה שהיא מדרגה נגיד של אהבה עם חברו.

עכשיו הוא הולך הביתה ואין לו את האהבה הזאת. אומר תראה אני עד שבניתי את האהבה הזו עם חברי לקח הרבה זמן הייתי איתו בפגישות חברים. הייתי איתו בטיולים. למדנו ביחד תורה. עשינו טבלה. ביחד עשינו הרבה דברים ביחד הכנתי לו כוס תה הוא שפך את התה ואני ניקיתי.

עשינו הרבה עבודות ביחד ואז הגענו למצב שאנחנו אוהבים אבל נפרדו דרכנו. הייתי עסוק עם הילדים הוא היה עסוק עם הכלבלבים ונפרדו דרכנו ואז נפגשנו.

האם אנחנו צריכים לעבור עוד פעם את כל התהליך מחדש?

לא. צריך רק לחדש את מה שהיה.

ולחידוש מה שהיה יכול להיות כהרף עין.

למה?

כי צריכים רק לחדש את מה שהיה קודם.

כמו לעורר את מה שכבר קיים.

זה כמו שיש לי תבשיל קר ואני צריך רק לחמם אותו מאשר רק לבשל אותו מחדש.

אז אותו דבר פה.

ז"א כבר עשה את התיקון הזה. הנשמה שלנו כבר מתוקנת כעם ישראל צריך רק לחדש את זה צריך רק לעורר את זה.

לכן יש לנו אפשרות עם ישראל עשה את התיקון הזה בבית ראשון בבית שני בקבלת התורה עכשיו אנחנו צריכים לעורר את זה.

אבותינו עשו אז זה יש לנו את זה בשורשים עשו עבורנו השורשים יש לנו את זה כבר צריך לעורר את זה לכן ע"י תפילות אפשר לעורר את זה ע"י מע"ט אפשר לעורר את זה.

אז באה התורה ואמרה לנו אתם יכולים לעורר את זה לא צריך לחכות הרבה שנים.

אתה לא צריך לחכות לגיל 40 ללמוד קבלה. אתה יכול לעורר את זה כבר עכשיו. היית כבר בגיל 40 זה לא שגיל 40 לא צריך כדי ללמוד קבלה צריך אבל זה מדרגה שאתה יכול לעורר גם בגיל 17 רק ההבנה הפנימית הזאת יש לה חשיבות מאד גדולה.

מה זה גיל 40 בנפש?

שמקבלים את מדרגת בינה. שאתה כבר עובד עם תודעה ולא רק עם גוף.

סיכום בנקודות:

  • בכל התפתחות של ז"א צריך לראות שיש זמן הכנה שזה המצב בו נמצאת המדרגה ההמשכה במילת ישראל מושכת את האור לפי ההכנה והשלב השלישי הוא הבקשה במילה אחד שהיא העלאת מ"ן כך שלפי ההכנה תהיה המשכה ולפי ההמשכה תהיה העלאת מ"ן.

  • את תחילת התהליך מתחילים מק"ש על המיטה שאז ההכנה דהיינו המצב בו המדרגה נמצאת היא נ"ר דרוח שזה הקביעות של ז"א באצילות.

  • במילה ישראל של ק"ש שעל המיטה תהיה המשכה של מקיפים דאמא דהיינו השלמת כלים והבקשה במלה אחד תהיה של ג"ר דרוח מאבא.

  • ק"ש דקורבנות היא בערך כמו ק"ש שעל המיטה.

  • ק"ש דיוצר שבמצב זה דהיינו זמן ההכנה יש כבר ג"ר דרוח ויש השלמת כלים לכן ההמשכה במלה ישראל תהיה של נ"ר דנשמה והעלאת מ"ן במלה אחד תהיה לג"ר דנשמה. כאשר את הג"ר דנשמה נקבל בברכת אבות ואת מדרגת חיה בשים שלום.

  • בק"ש דערבית שהשלמת כלים עדיין קיימת הבקשה תהיה לקבלת נ"ר דנשמה ולא יותר כי אין כוח למשוך יותר בק"ש דערבית.

  • לאחר הזמנים שעבר ז"א ניתן למשוך את כל האורות האלה בתנועה נפשית שאינה תלויה בזמן כמו בתפילות ומע"ט.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

חלקים מגוף השיעור

קעה) אז אנחנו צריכים לראות שיש שג' בחינות: יש בחינת הכנה המשכה והעלאת מ"ן.

אז הוא אומר לנו אני אגיד את זה קודם כל את הסדר ואז אנחנו נראה את זה בכתוב

אז יש ג' בחינות יש את זמן ההכנה זה המצב שבו ז"א מצוי דהיינו איזה אור יש לו איזה מדרגה הוא למשל אנחנו אומרים בקטנות יש לו נ"ר דרוח. בגיל ט' ויום אחד יש לו ג"ר דרוח וכו'

איזה מצב הוא נמצא זה השלב הראשון זה ההכנה.

ההמשכה במילה של ישראל הוא מושך את האור לפי ההכנה שבו הוא מצוי.

לפי המצב שזה הכנה זה האור שהוא צריך למשוך למשל ממצב של קטנות נ"ר דרוח הוא לא יכול למשוך קבלת אורות דחיה צריך את השלב הבא.

אז תמיד אנחנו נסתכל מה ההכנה איזה הכנה הוא עשה איזה מקום הוא נמצא לפי זה נמשוך את האור והעלאת מ"ן זה הבחינה השלישית זה הבקשה במילה אחד.

לפי ההכנה תהיה ההמשכה ולפי ההמשכה תהיה העלאת מ"ן.

אז לפי ההכנה באיזה מדרגה הוא נמצא לפי זה נמשוך את האור במילה ישראל.

ולפי מה שמשכנו אז לפי זה אח"כ נוכל להעלות מ"ן לביקוש.

אלה השלבים אם כך הכנה המשכה ולהעלאת מ"ן.

ובוא נראה את זה עכשיו לאט לאט בכתוב.

איזה ארבע קריאות שמע יש לנו?

ק"ש שעל המיטה. קורבנות. יוצר וערבית.

מה זה פנימיים דאמא דקטנות?

איזה מדרגה זאת?

נ"ר דרוח.

זה ההכנה שיש לו רק ממקום זה הוא מתחיל לפעול הוא לא יכול פתאום להגיד אני רוצה ג"ר דרוח זה המדרגה שיש לו צ' דצלם דאמא יש לו פנימיים דאמא יש לו נ"ר דרוח דהיינו ב' שנים דיניקה

מה זה המקיפים דאמא דקטנות?

איזה מדרגה זאת?

השלמת כלים.

אם אתה רק בנ"ר דרוח אז מה תמשוך?

השלמת כלים.

למה אנשים רוצים למשוך יותר ממה שהם יכולים.

זה המדרגה שלך תמשוך את המדרגה הבאה. אל תקפוץ כמה מדרגות יחד כי אתה עלול ליפול.

לכן כשאתה רוצה להמשיך משהו במה אתה ממשיך באיזה מילה?

במילה ישראל.

אז מה תמשיך במילה ישראל?

קודם כל תבדוק באיזה מצב אתה נמצא מה ההכנה שלך עם איזה הכנה הגעת.

אז הוא נותן פה דוגמה הגעת עם הכנה של פנימיים דקטנות דאמא דהיינו עם נ"ר דרוח אז תוכל להמשיך רק את המקיפים דאמא דקטנות דהיינו העיבור ב' לעשותה כלי.

שהוא בחינת הגדלות דה"ג דאמא שזה נקרא השלמת כלים.

ועל כן אי אפשר לעלות למ"ן לעיבור ב' דהולדה.

מה זה עיבור ב'?

לצורך מוחין דחיה ממצב של נ"ר דרוח. אתה קטן יש לך נ"ר דרוח מה אתה כבר מבקש מלוכה. חכה לאט לאט.

מה זה מקיפים דקטנות דאבא?

איזה מדרגה זאת?

ג"ר דרוח.

במילה אחד שמעלה מ"ן לביקוש הוא לא מעלה מן יותר מאשר השלמת כלים.

מה זה נקרא שיש לו כבר מקיפים דאמא פנימיים דאבא?

מה זה מקיפים דאמא?

השלמת כלים.

מה זה פנימיים דאבא?

ג"ר דרוח.

מה זה עיבור ב' הא'?

שהוא קיבל כבר את כל עיבור ב' הא' שזה השלמת כלים וג"ר דרוח

מוחין דהולדה - מוחין דחיה

מה זה ו"ק שלהם?

מתחיל לקבל השלמת כלים או נ"ר דנשמה

בברכות אבות הוא מקבל ג"ר דנשמה אבל הם לא ממש מוחין דהולדה אלא זה מקבל רק בשים שלום מקבל את מוחין דהולדה. אפשר לומר שהוא מקבל רק נ"ר שם מצד חיה.

המשכה במילה ישראל.

הזיווג הזה מכונה בקטנות המשכה.

תלוי מה אתה מושך על איזה אור אתה עושה זיווג.

זיווג זה היכולת לחבר רצון עם אור זה זיווג.

היכולת ליצר משהו חדש משותף בין מה למה?

בין שני רצונות רצון עליון ורצון תחתון ואתה רוצה לזווג ביניהם.

אם זה זיווג גם במצב הקטנות למה אתה לא קורא להם זיווג למה אתה קורא להם המשכה?

​​ אז הנה לנו רק שפה למה הוא קורה המשכה ולמה הוא קורא זיווג.

המשכה הוא קורא כשזה תיקון כלים זיווג הוא קורא שזה קבלת אורות.

גדלות זה קבלת אורות.

אפילו אם אתה מקבל אור של ו"ק אבל זה אור של גדלות כמו של נשמה וחיה הוא קורא לזה זיווג.

רק גדול עושה זיווג.

מה זה נקרא שגדול עושה זיווג?

שרק גדול מתחבר עם משהו עליון לו. קטן לא. קטן רק מכין את עצמו כל הזמן. זה רק סוג של הכנה לקראת הזיווג האמיתי להתרקם עם משהו גדול ממנו הוא רק מגדיל את קטנותו אבל הוא לא באמת גדול.

אז ההתפתחות של הקטן היא שהוא לא יכול להתקשר עם דברים גדולים

איפה מתחילה הבעיה גם בדרכי החינוך שהקטן מרגיש כבר שהוא גדול הוא רוצה להתקשר לרעיונות גדולים אבל אין לו שום הכנה לזה.

את מה הוא מכנה בשם המשכה?

הזיווגים לצורך הכנה במצב הקטנות הם נקראים המשכה. למרות שזה זיווגים לכאורה אבל זה זיווגים רק להגדלת הקטנות. זיווגים אמיתים הם רק זיווגים בגדלות.

למה?

כי רק גדול יכול להתקשר עם דברים שהם מעליו.

קטן רק כשהוא גמר את הקטנות שלו מותר לו לבקש גדלות אם הוא עוד לא גמר את הקטנות שלו והוא מבקש גדלות הוא עוד לא עשה הכנות מספיקות אומרים לו אתה קטן יש עבודה לקטן.

אתה מוכן לעשות עבודה של קטן?

למשל אתה מוכן לעבוד בהתמדה ללמוד בעל פה את זה ואת זה.

האם אתה מוכן לעבוד במסגרות?

אם לא מה אתה מבקש גדלות?

ק"ש דיוצר- ק"ש של שחרית

מקיפים דאמא דקטנות - השלמת כלים מנצפ"ך דאמא זה נקרא.

פנימיים דאבא דקטנות - ג"ר דרוח רק עד עונת הפעוטות עד שבע. שש ויום.

מה נכנס בו?

חב"ד דג"ר דרוח מעונת הפעוטות עד ט' ויום אחד.

יוצא שק"ש דיוצר הוא בגיל ז'.

בגיל ז' עד ט' מקבלים מקיפים דאבא דקטנות.

בק"ש דיוצר מחדש את קבלת מקיפים דאבא דקטנות שקיבל בז' ויום אחד.

לכן יוצא שק"ש דיוצר היא בתשע ויום אחד כי לכאורה הוא אומר שמקבל את המקיפים דאבא מבינים את המחלוקת שיש פה?

מי זה המוחין האלה של אבא שהוא מקבל?

זה הג"ר דרוח

בג"ר דרוח יש שלבים:

עד שש ויום אחד עד גיל הפעוטות אז הוא מקבל את נ"ר של ג"ר דרוח.

הוא מתחיל לקבל את הדעת בדיוק ביום הראשון של השנה השביעית שזה נקרא גיל הפעוטות.

אח"כ הוא מקבל את הג"ר של הג"ר דרוח וזה מגיל שבע ויום עד תשע ויום. שש ויום עד תשע ויום.

ואז בתשע ויום הוא צריך לחדש את ההארה הזאת ואז לקבל כך אומר בתשובה רכ"א הוא מחדש את קבלת המקיפים דאבא דקטנות דהיינו את הג"ר דרוח ואז באמת ק"ש דיוצר היא כמו בתשע ויום אחד לקבלת אורות זה רק עוד חילוק בפנים.

גמרת את הקטנות תבקש גדלות.

מה זה ו"ק דמוחין דגדלות?

נ"ר דנשמה

מתי זה אח"כ?

מה זה ג"ר דמוחין דגדלות?

ג"ר דנשמה

מתי הוא מקבל ג"ר דנשמה?

בברכת אבות.

ו"ק דגדלות דאמא - נ"ר דנשמה.

פנימיים דאמא זה המצב של עד ב' שנים ויום אחד שמקבלים נ"ר דרוח.

מאמא מקבלים את מדרגת נ"ר דרוח כי מצד אמא היא זו שהייתה אחראית עוד בעיבור לקבלת האורות.

אח"כ מקבלים את המקיפים דאמא שהמקיפים דאמא זה השלמת כלים. כי אמא נותנת את האור כשעולים לזיווג לגדלות אז האמא נותנת הם נפרדים האמא נותנת את צד הגבורות והיא נותנת את השלמת הכלים את המנצפ"ך דאמא שזה השלמת כלים אז מאמא מקבלים את ההשלמת כלים ואת הנ"ר דרוח.

האבא נותן את החסדים.

פנימיים דאבא שזה נקרא צ' דצלם דאבא דקטנות הוא נותן עד שש ויום אחד שזה כל האורות דחסדים שבאים אבל הם עוד לא במקומם ובפעם הראשונה בשש ויום אחד אחרי שגמר את שש שנים ויום אחד של השנה השביעית מקבל את האור אור העטרה צריך להגיד גם התפארת מקבל אותה בדעת בכלי דדעת של ז"א.

אז זה נ"ר של ג"ר דחסדים. כי את הו"ק דחסדים דהיינו נ"ר דרוח הוא קיבל כבר. הוא קיבל את זה עוד מהכוח של העיבור לקיום שלו והג"ר דחסדים שהוא מקבל מאבא זה לצורך שכלול. והשכלול של הקטנות אבל. אז הוא מקבל את הג"ר דרוח. את הג"ר דרוח הוא מקבל בשלבים את הפנימיים דאבא עד גיל הפעוטות ואת המקיפים דאבא שזה הג"ר של הג"ר דרוח שזה אומר שכל האורות דרוח במקומם זה הוא מקבל מגיל שש ויום עד תשע ויום.

כי אבא נותן את החסד. חסדים של מדרגת הרוח.

מה זה רוח?

רוח זה התנועה היכולת גדילה והתנועה של האדם זה מדרגת הרוח.

למה מקיפים דאבא נקראים אור ולא השלמת כלים?

כיון שאבא נותן את החסד כשעלו ז"א לצורך עיבור לגדלות אז או"א הם נפרדו אבא לקח את כל צד המ"ה שזה חסד ואמא לקחה את כל צד הב"ן שזה גבורה ולכן אמא נותנת את צד הגבורה כפי הכתוב דינין מתערין מינה ואבא נתן את צד החסד כמו שלמדנו בחלק ח' כדאי לחזור על הפרצופים איך הם משתנים בעלית מ"ן אבל זה לחזור לכל הלימוד הזה מחדש צריך לחזור קצת על חלק ח'.

אז בקיצור מה שאמר לנו פה תראו צריך לראות באיזה מצב נמצאים ולראות מה מושכים ומה אפשר לקבל.

כל מדרגה למדרגה הבאה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 30 |אלף קפ"ה-קפ"ו| הדף היומי
1. בכל התפתחות של ז"א צריך לראות שיש זמן הכנה שזה המצב בו נמצאת המדרגה ההמשכה במילת ישראל מושך את האור לפי ההכנה והשלב השלישי הוא בקשה במילה אחד שהיא העלת מ"ן כך שלפי ההכנה תהיה ההמשכה ולפי ההמשכה תהיה העלאת מ"ן.

2. את תחילת התהליך מתחילים מקריאת שמע שעל המיטה שאז ההכנה דהיינו המצב בו המדרגה נמצאת היא נפש רוח דרוח שזה הקביעות של ז"א דאצילות.

3. במילה ישראל של קריאת שמע שעל המיטה תהיה המשכה של מקיפים דאמא דהיינו השלמת כלים והבקשה במילה אחד תהיה של ג"ר דרוח מאבא.

4. קריאת שמע דקורבנות היא בערך כמו קריאת שמע שעל המיטה.

5. קריאת שמע דיוצר שבמצב זה דהיינו זמן ההכנה יש כבר ג"ר דרוח ויש השלמת כלים, לכן ההמשכה במילה ישראל תהיה של נפש רוח דנשמה והעלאת מ"ן במילה אחד תהיה לג"ר דנשמה. כאשר את הג"ר דנשמה נקבל בברכת אבות ואת מדרגת חיה בשים שלום.

6. בקריאת שמע דערבית שהשלמת כלים עדיין קיימת הבקשה תהיה לקבל נפש רוח דנשמה ולא יותר כי אין כוח למשוך יותר בקריאת שמע דערבית

7. לאחר הזמנים שעבר ז"א ניתן למשוך את כל האורות האלה בתנועה נפשית שאינה תלויה בזמן כמו בתפילות ומעשים טובים.

אין תגובות

להגיב