תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 33 |אלף קצ"א-קצ"ב| הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 33| אלף קצ"א-קצ"ב | הדף היומי

אנחנו דנים בהתפתחות של ז"א. בחלק הזה אנחנו עוסקים בהגדלת הקטנות של ז"א ועליה שלו לגדלות.

וזה מתחיל למדנו את זה בשני אופנים הן מצד הגיל והן מצד ההתפתחות במשך היום ע"י התפילות.

שני מובנים.

אז אין מה לחזור על הכל כאן אבל למדנו לפי קריאות שמע שמתחיל מצד הגיל ב' שנים ויום אחד. זאת אומרת למדנו בחלק י"א עד המצב של ב' ​​ שנים ויום אחד שזה מצב הקטנות שלו.

עכשיו הוא בא לקבל מוחין ולקבל גדלות ואנחנו באים לדון מאיפה ז"א מקבל מוחין?

זה מה שמעניין אותנו כי אנחנו רוצים ללמוד פה בחלק י"ב את מצב הגדלות שלו.

ואם נשווה את זה לאדם:

מאיפה אדם מקבל בכלל גדלות?

איך הוא בכלל יכול לדעת משהו?

מאיפה בכלל יש לו ידיעה?

כי אדם נעשה נבוך מאד בעולם הוא לא יודע.

אני נמצא בעולם גשמי ואני צריך לחשוב על דברים רוחניים ולחיות אותם מאיפה אני אשיג ראש כזה?

אז הוא אומר בוא נסתכל על ז"א דאצילות מה קרה לו.

ואז הוא אומר יש פה איזה שהיא ידיעה לאר"י הקדוש שמספר לנו שידיעה שנראית בעיתית אבל דווקא היא מבהירה לנו מאד למה צריך כל יום לעשות ק"ש על המיטה וק"ש דקורבנות ודיוצר ולהתפלל ועוד פעם ק"ש דערבית כל זה כשאתה עושה סדר שלם של לילה ויום וכל יום מחדש הידיעה הזאת פתאום מסבירה לנו.

מה היא מסבירה לנו?

היא אומרת לנו תראה כתוב שז"א הוא ו"ק בלי ראש.

שואל למה מה קרה איך זה פרצוף בלי ראש?

ראית פעם ילד, עובר, תינוק נולד רק גוף בלי ראש?

אין דבר כזה.

מה זה הידיעה הזאת?

זה לא מסתדר לנו עם המציאות.

למה זה לא מסתדר עם המציאות?

כי יש לו ראש.

אומר אוקי עכשיו אני רוצה לספר לך מה הוא הראש שלו.

אבל לפני שאני אספר לך מהו הראש שלו אני רוצה לספר לך מי זה ז"א ולמה דווקא עליו אמרתי שהוא יוצא בלי ראש.

בעל הסולם בא ואומר רגע זה עוד יותר קשה לי אומר כל פרצוף שנולד קטן נולד בו"ק.

מה המיוחד בז"א שדווקא עליו אתה אומר שהוא ו"ק?

למה בגלל שהוא נולד קטן?

כולם נולדים קטנים גם א"א נולד קטן. גם או"א. גם ישסו"ת.

אז גם הם היו בלי ראש. למה אתה אומר את זה דווקא על ז"א?

פה יש עניין מיוחד בז"א.

למה?

אין לו עצם. הוא העצם שלו הוא ו"ק. אין לו ראש. בעצם שלו אין ראש.

למה אין לו ראש?

כי כל כולו ו"ק.

אז מצד ד' בחינות דאור ישר למדנו זה מאד ברור לנו.

למה?

כי אין לו שלמות.

כתר יש לו שלמות של שורש. חכמה יש לו שלמות של חכמה. בינה יש לה שלמות של חסדים.

ז"א הוא מעורב אין לו לא שלמות של חכמה ולא שלמות של חסדים. אז הוא חסר שלמות אז בגלל זה הוא ו"ק.

אנחנו רוצים להבין את זה פה בצמצום ב'.

בצמצום ב' הוא אומר שז"א איך אני אסביר את זה קל לא קשה. שיובן.

יש לנו שני שורשים בעולמות: שורש של רצון ושורש של הרגשה.

הרצון זה נקרא כלי. הרגשה זה נקרא התלבשות אור בכלי.

אז מצד הכלים כשאני מסתכל על הכלים אז השורש של ז"א הוא נקרא נצח.

למה הוא נקרא נצח?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 33 חלק יב\תמונה שיעור 33 חלק יב c.jpg

כי כשאני מסתכל על איך בנוי ז"א. ז"א אמרנו שהוא חג"ת נצח הוד.

אז כשהוא חג"ת נצח הוד אז אני מסתכל שהוא כנגד כתר חכמה בינה ז"א ומלכות.

אז הנצח הוא כנגד ז"א. ונצח הוא עצם שלו. אז מצד הכלים הוא נקרא נצח.

מצד הכלים מצד הרצון הוא נצח. ונצח זה ז"א.

עכשיו בצמצום ב' הכלים של ז"א ומלכות יצאו מחוץ למדרגה שהם נקראים לבוש והיכל.

אז אין לו את העצם שלו מצד הכלים.

אם אין לו עצם מצד הכלים אז מי הוא בכלל?

איך הוא קיים בכלל?

אומר יש לו עצם מצד התלבשות אורות בכלים. כי מצד התלבשות אורות בכלים הוא תפארת.

למה?

כי מאיפה אני לומד התלבשות אורות בכלים?

מפרצוף ע"ב. פרצוף ע"ב יש לו. אור חכמה האיר בכלי דכתר. אור הבינה בכלי דחכמה וכן הלאה.

ואיפה האיר אור הנצח?

בכלי שמעליו בכלי של תפארת. אז הז"א שהוא נצח מצד התלבשות אורות בכלים נקרא ת"ת.

ת"ת נשארה במדרגה זה לא בעיה. אז מצד התלבשות אורות בכלים יש לו שורש לקיום הוא בכלל קיים בעולם אצילות.

אוקי אז עד לפה הבנו שהוא קיים אבל רק מצד התלבשות אורות בכלים.

אז אח"כ אנחנו באים ובודקים.

מאיפה יש לו מוחין?

כי זה התשובה שאנחנו מחפשים.

למה אנחנו מחפשים מאיפה יש לו מוחין?

כי אנחנו מדברים על הגדלות שלו.

למה הוא עושה את התנועה הזאת כל יום לקבל גדלות כל יום לתקן משהו?

אומר השורש שלו הוא שורש של קטן עוד מעולם הנקודים. כי בצמצום ב' ירדו הכלים התחתונים מחוץ למדרגה והוא נשאר רק עם כלים של חב"ד חג"ת ואין לו את הכלי התחתון.

אז מי שרוצה ילמד יותר את השיעור למתקדמים ושם יש הסבר ארוך מה יש לו מה אין לו.

אבל פה בנקודה הזאת אנחנו רוצים לומר כך:

אומר שיש לו שורש למוחין באו"א ויש לו שורש למוחין גם בא"א.

מצד מדרגת נשמה יש לו שורש באו"א ומצד מדרגת חיה יש לו שורש גם בא"א.

כי כשאו"א עלו למדרגת חיה אז הם היו צריכים להשתמש גם בנה"י.

לא. אני מסביר את זה מסובך.

ננסה עוד פעם.

אנחנו רוצים להבין מאיפה יש מוחין לז"א.

עכשיו ז"א מלביש על נה"י דאריך. בגלל שהוא מלביש על נה"י דאריך יש לנו בעיה כי מנה"י אי אפשר לעשות ראש.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 33 חלק יב\תמונה שיעור 33 חלק יב b.jpg

ראש אפשר לעשות או מחג"ת או מחב"ד. למה לא משנה כרגע. אבל ראש אפשר לעשות או מחב"ד או מחג"ת ולא מנה"י.

אז איך יהיה לזו"ן ראש מצד א"א?

מצד או"א יהיה לו ראש.

למה?

כי או"א הם חג"ת אז זה לא בעיה.

אז איך יהיה לו ראש מצד א"א?

למה אני בכלל אני רוצה שיהיה לו ראש מצד א"א?

כי א"א זה כתר. אז לא יהיה לו כתר?

צריך להיות לו גם כתר גם שורש למוחין וגם מוחין.

אז מאו"א יהיה לו מוחין.

אבל שורש מאיפה יהיה לו?

מה הוא יהיה בלי שורשים?

אז כדי לבנות אותו בצורה שלמה הוא צריך להיות קשור כי מה הכוונה למה אני רוצה שיהיה לו כתר? כדי שתהיה לו שלמות. לא תהיה לז"א שלמות אם לא יהיה לו ראש מצד א"א.

אז מאיפה יש לו ראש מצד נה"י?

אומר הנה"י האלה השליש העליון שלהם נעשה במצב שעוברים מקטנות לגדלות השורש העליון של נה"י נעשה לחג"ת.

למי?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 33 חלק יב\תמונה שיעור 33 חלק יב a.jpg

לאו"א. הרי מאו"א הם בסוף מקבלים.

אומר אבל רגע כשהם מקבלים מאו"א מדרגת חכמה לאו"א אין מדרגת חכמה בגדלות. אין להם גדלות של מדרגת חכמה. יש להם רק קטנות.

הם צריכים לעלות לגדלות של מדרגת חכמה אז הנה"י עולה להיות חג"ת אז הם מקבלים מנה"י זה נקרא ב' כתפין.

אז מהנה"י הם גם מקבלים הם נהיים חג"ת בגלל שהנה"י נהיים חג"ת הם יכולים לקבל ראש גם מנה"י והנה"י שייכים לא"א לכן הם יכולים לקבל ראש גם מא"א.

יוצא וזו המסקנה שז"א בטבע שלו הוא ו"ק אבל הוא יכול לקבל ראש מאו"א ומא"א.

אבל הוא צריך להיות בעליה אליהם ולכן את העליות האלה אנחנו לומדים כל יום כי כל יום יש לו אתגר כי הטבע הרגיל שלו הוא להיות בלי ראש הוא להיות קטן ולהגיד תן לי אני לא יכול וקטן הוא בדינים.

אז כל יום הוא צריך לעשות עבודה. הוא בא פה לעבוד. עד שיתבטל צמצום ב' הוא צריך לעבוד.

איך לעבוד?

כל פעם לעלות ק"ש תפילה תפילה ק"ש תפילה כדי כל פעם לקבל את הגדלות בדיוק של אותו דבר שהוא מתעסק אתו באותו יום. כל יום הוא הזדמנות חדשה לתקן. לקבל את הגילוי.

מה זה גילוי?

יום. תכין את עצמך בלילה יהיה לך גילוי ביום. קנית את היום. גמרת את היום יש לך עוד עבודה.

מתי תיגמר העבודה?

עד גמר תיקון יש עבודה.

ולא עובדים כדי לא לעבוד. עובדים בשמחה.

סיכום בנקודות:

  • לז"א אין יותר משישה כלים בשונה מג"ר דאצילות.

  • הסיבה לכך היא כי הזו"ן של ג"ר דאצילות לא חסר מהתכללות זו"ן בהם. כי הם שהם הכלל גם הפרט שבהם דהיינו הזו"ן שבהם לא נפל כי הם לא נפלו מתחת לפרסה והחלק שהיה להם בזו"ן מטרם צמצום ב' נשאר גם עכשיו.

  • ז"א חסר בחינת עצמו שהם נה"י שלו שמחזה ולמטה שיצאו ונעשו לבי"ע ולכן הוא נקרא ו"ק.

  • כיצד ז"א יקבל ראש למרות שהוא ו"ק? תשובה: מאו"א מצד התלבשות אורות בכלים היות והוא בחינת ת"ת ות"ת לא ירדה למטה מפרסה ומצד א"א מטעם ששליש עליון דנה"י בגדלות דחכמה של או"א הפכו להיות חג"ת ומשם יקבל ראש מא"א.

  • יוצא שכדי שז"א יקבל ראש למרות שטבעו הוא בו"ק יצטרך לעלות לאו"א ולא"א בכל יום כדי לגלות את הגדלות שלו של אותו יום וזאת יעשה ע"י סדר התפילות שביום וקריאות שמע.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 ​​​​ 


סיכום בנקודות תע"ס חלק יב עמודים אלף קצא-קצב שיעור 33
1. לז"א אין יותר מ6 כלים בשונה מג"ר דאצילות .
2. הסיבה לכך היא כי הזון של ג"ר דאצילות לא חסר מהתכללות זו"ן בהם , כי הם שהם הכלל גם הפרט שבהם דהיינו הזון שבהם לא נפל כי הם לא נפלו מתחת לפרסא. והחלק שהיה להם בזו"ן מטרם צ"ב נשאר גם עכשיו.
3. ז"א חסר בחינת עצמו שהם נהי שלו שמחזה ולמטה שיצאו ונעשו לבי"ע ולכן הוא נקרא ו"ק.
4. כיצד ז"א יקבל ראש למרות שהוא ו"ק ? תשובה: מאוא' מצד התלבשות אורות בכלים היות והוא בחינת ת"ת ות"ת לא ירדה למטה מפרסא. ומצד א"א מטעם ששליש עליון דנה"י בגדלות בחכמה של אוא' הפכו להיות חגת ומשם יקבל ראש מא"א .
5. יוצא שכדי שז"א יקבל ראש למרות שטבעו הוא בוק יצטרך לעלות לאוא' ולא"א בכל יום כדי לגלות את הגדלות שלו של אותו היום, וזאת יעשה על ידי סדר התפילות וק"ש.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב