תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 34 |אלף קצ"ב-קצ"ג| הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 34| אלף קצ"ג-קצ"ד | הדף היומי

בשיעור הזה הוא רוצה לספר לנו כיצד מתהווה הגדלות של ז"א דאצילות. עכשיו זה מאד מעניין.

למה?

כי ז"א דאצילות הוא השורש לבחינת האדם. זה בעצם מספר לנו איך אנחנו צריכים לפעול כי אנחנו הרי כמו השליחים של ז"א דאצילות. אז אנחנו צריכים לדעת איך לפעול את זה.

אז הוא אומר לנו תראו ז"א דאצילות בא לתקן את כל מה שקרה בשבירת הכלים הוא בא לתקן.

וכשהוא בא לתקן את כל מה שקרה בשבירת הכלים הוא חייב להיות גדול כי שבירת הכלים יצאה בגדלות.

אבל יש לנו בעיה שהטבע של ז"א הוא טבע של קטן. אז הוא צריך לקבל את הגדלות מהעליונים שלו כדי לתקן. כי הוא לא אכפת לו לא להיות בגדלות.

הוא אומר נשאר קטן מה אכפת לי מלמעלה דואגים לי הכל בסדר יש לי אבא אמא אני אשאר קטן. הכי טוב להישאר קטן בין 7 8 9 או בגיל שנתיים תמיד דואגים לי מה הבעיה.

אז נתן טבע מיוחד באדם שרוצה להיות גדול.

בשביל מה הוא רוצה להיות גדול?

למה הטבע הזה מצד תכלית?

למה נתן לנו טבע לרצות להיות גדול?

כדי שהוא ירצה לתקן גם את הגדלות שנשברה.

כי אם הוא יהיה קטן הוא יתקן רק את הקטנות. אבל אם הוא גדול הוא יתקן גם את הגדלות.

הרי המטרה שיקבלו את כל ההטבה.

ובעולם הנקודים בא ורצה לקבל את כל הג"ר דחכמה או למשל בעץ הדעת רצה לקבל את כל האור של גמר תיקון ונשבר.

אז אומר אז צריך לתקן את זה. בדיוק את זה צריך לקבל בלי להישבר אז צריך לעשות תיקונים.

בא עולם אצילות שנקרא עולם התיקון לעשות תיקונים.

עיקר המתקן בעולם אצילות מיהו?

ז"א.

אומר בוא נראה מה הוא צריך לתקן.

בוא נחזור רגע לעולם הנקודים ונבדוק מה קרה בעולם הנקודים ונראה מה הוא צריך לתקן.

בעולם הנקודים כמו שלמדנו בחלק ח' שזה היה השלכה מחלק ז' גם שם הוא הפנה אותנו לחלק ז' הוא עשה לנו את החלוקה הזאת בחלק ח'.

הוא אמר יש שלוש חלוקות בנקודים. שהחלוקות האלו נקראים: קטנות אחור באחור. גדלות פנים באחור. וגדלות בפנים בפנים.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 34 חלק יב\תמונה שיעור 34 חלק יב d.jpg

אז שני אלה נקראים גדלות. אותו דבר מתחלק לנו ז"א דאצילות. ז"א דאצילות מתחלק גם באותו אופן.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 34 חלק יב\תמונה שיעור 34 חלק יב b.jpg

קטנות ושתי בחינות של גדלות. ואז אומר ז"א יבוא ויתקן את הבחינות הללו.

אומר אז בוא קודם נראה מה היה בעולם הנקודים ונראה מה צריך לתקן.

עכשיו את מי הוא בא לתקן?

את הז"ת.

בוא נראה מה קרה בחלוקות א' ב' ג' בעולם הנקודים ולפי זה נראה מה צריך לתקן בעולם אצילות.

אז בעולם הנקודים קרה כך:

בז"ת דנקודים במצב אחור באחור קיבלו רק נפש.

בפנים באחור בחלוקה ב' קיבלו אור הרוח בז"ת דנקודים.

בחלוקה ג' קיבלו פנים בפנים ובז"ת דנקודים קיבלו אור נשמה ואור חכמה.

אז מה צריך להיתקן?

נפש רוח נשמה וחיה.

יש גם עניין של יחידה מלך הדעת אבל זה נקרא גדלות ההשגה שזה יהיה בבחינת משיח.

אז את כל הבחינות האלה צריך לתקן. פה הוא לא דיבר על זה אבל גם את זה צריך להגיד

אז איך מתקנים?

אומר לא בעיה. גם את ז"א נחלק באותו אופן. נחלק אותו לעיבור א' ולעיבור ב' לצורך גדלות ונעשה בעיבור ב' שני זיווגים אחד לצורך חלוקה ב' אחד לצורך חלוקה ג' וככה יתקן.

הז"א כשיוצא בהתחלה בעיבור א' מתקן את חלוקה א' ואז הוא מקבל מדרגת הנפש כי מה קיבלו ז"ת דנקודים אני מזכיר בחלוקה א' קיבלו נפש הארת כלים אז לכן בעיבור א' הוא גם מקבל נפש.

וזה מה שהוא מתקן מקבל נרנח"י דנפש. אומנם מי שעושה לו את התיקון הזה זה העליונים לא הוא.

זה נכון שהוא מקבל גם נ"ר דרוח אבל על זה אנחנו לא נדבר כרגע.

אח"כ הוא עובר לעיבור ב'.

מתי הוא עובר לעיבור ב'?

בב' שנים ויום אחד. כי הוא צריך לתקן בעיבור ב' איזה חלוקה?

חלוקה הב'.

בוא נראה מה קיבל בחלוקה הב'?

רוח.

אז מה הוא מקבל בעיבור ב' בחלוקה ב' מב' שנים ויום אחד עד ט' שנים?

ג"ר דרוח ומוחין דו"ק בשביל לקבל גדלות. בעיבור ב' של עיבור ב' בט' שנים ויום אחד אז הוא כבר צריך לתקן את חלוקה ג'.

מה היה לנו בחלוקה ג'?

יצא בפנים בפנים שתי מדרגות. בהתחלה יצא על ד"ג שמה זה ד"ג?

מדרגת חיה.

ויצא לנו גם אח"כ ג"ב וג"ב זה מדרגת נשמה.

לכן תיקן בחלוקה הג' את שתי המדרגות האלה שנקראים נשמה חיה.

אז עד לפה הבנו שצריך לתקן ג' חלוקות ע"י ג' שלבים עיבור א' עיבור ב' וזיווג שני של עיבור ב' עד לפה הבנו.

עכשיו מתעוררת בעיה.

אומר כשאתה בא לתקן את חלוקה ג' ואתה תעשה פנים בפנים ותרצה לקבל נשמה וחיה אתה עוד פעם תישבר.

אומר אוקי אז באמת אני לא מתקן ככה. אלא המ"ן הביקוש שאני מעלה מחלוקה הג' זה רק הפנימיות של הביקוש הזה לא החיצוניות אני לא מתקן את כל המדרגה הזאת של מה שקרה לי בעולם הנקודים.

למה?

כל מה שקרה לי בשבירה בעולם הנקודים אני נזהר אני לא רוצה עוד פעם להישבר.

אז מה אני עושה?

אני מקבל רק אח"פ דעליה שזה נקרא שאני לא מעלה את כל הביקוש אלא רק את פנימיות הביקוש מה שהז"ת דנקודים התכללו מהעליונים שלהם רק את זה אני מתקן.

מה זה בדיוק עוד לא דיברנו זה רק אומר שרק הפנימיות עולה לתיקון.

אגב כך הוא דיבר אתנו על הלבוש והיכל והוא אמר לנו לבוש והיכל שאותם אנחנו צריכים לתקן שהם הז"ת דנקודים הם יצאו מהמדרגה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 34 חלק יב\תמונה שיעור 34 חלק יב c.jpg

אז איך אני אתקן אותם?

אומר יש התכללות הרי גם השורש נשמה וגוף בנויים משורש נשמה גוף לבוש והיכל.

הלבוש והיכל האלה הם באו מלמטה בהתכללות גם הלבוש והיכל בנויים בצורה של לבוש והיכל אבל יש להם גם שורש נשמה וגוף.

שורש נשמה וגוף הם קיבלו מפה כהתכללות אז הוא אומר כשהם מעלים כדי לתקן את הלבוש והיכל הם מעלים רק את השורש נשמה וגוף שהיו בהתכללות בלבוש והיכל אבל את עצם לבוש והיכל הם לא מעלים וזה נקרא אח"פ דעליה.

הוא לא כותב את זה בהרבה מקומות לא צריך להתרגש מזה אם לא מבינים את זה ממש.

בחלק ט"ז נצטרך את זה עד שם לא ממש צריך את זה.

מה כן נזכור שמעלים במ"ן רק את הפנימיות כדי לתקן רק אח"פ דעליה ולא אח"פ במקומם.

כל זה בא כתוצאה משאלה של איך מקבלים גדלות בז"א דאצילות?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 34 חלק יב\תמונה שיעור 34 חלק יב a.jpg

בשביל מה אני צריך לדעת?

כי צריכים גדלות כדי לתקן הוא אמר לנו שיש שתי צורות של גדלות:

צורה אחת שמקבלים את כל הנה"י התחתון מהנה"י דאמא.

וצורה שניה שמקבלים כל שליש מהם שמשלים ב' שלישים אחרים.

נדבר על זה בשיעור הבא ונראה מה שאמר לנו עכשיו איך מספר לנו תשובה על הקושיה שהייתה פה.

אבל בינתיים כדאי להחזיק טוב את מה שאמר את כל עניין של הצורה שבה ז"א דאצילות מתקן את הז"ת דנקודים בג' חלוקות עיבור א' עיבור ב' ועיבור ג' וזיווג ב' של עיבור ב'.

סיכום בנקודות:

  • אנו רואים ב' צורות של קבלת גדלות של ז"א האחת שנה"י דאמא משמשים כנה"י חדשים והשנייה שנה"י דאמא מתחלקים לשלוש כשכל אחת מהשלישים שלה משלימים לחב"ד חג"ת נה"י בהתאמה של ז"א.

  • לצורך שאלה זו צריכים לדעת מה מתקן ז"א וכיצד.

  • התפקיד של ז"א שהוא שורש האדם לתקן את כל מה שקרה בז"ת דנקודים.

  • בנקודים ישנם ג' חלוקות:

  • חלוקה לפי מצב הקטנות בו ז"ת דנקודים קיבל אור הנפש.

  • חלוקה ב' פנים באחור שז"ת דנקודים קיבל אור הרוח.

  • חלוקה הג' פנים בפנים ז"ת דנקודים קיבלו אור חיה ואור נשמה ונשברו.

  • עיבור א' שבו מקבלים נרנח"י דנפש מתקן את חלוקה הא' דהיינו קטנות דנקודים. עיבור ב' בב' שנים ויום אחד מתקן את חלוקת הב' דנקודים בז"ת דנקודים קיבלו רוח וז"א דאצילות מקבל ג"ר דרוח. חלוקה הג' בפנים בפנים מתקן ז"א בזיווג ב' דעיבור ב' מט' שנים ויום אחד בהם מקבל נשמה וחיה.

  • התיקון של חלוקה הג' אינו יכול להיות שלם בצמצום ב' אלא רק מצד אח"פ דעליה דהיינו שמעלה לביקוש רק את הפנימיות כדי שלא תהיה שוב שבירה.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

 

 

 


בנקודות סיכום: תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 34 |אלף קצ"ב-קצ"ג| הדף היומי
1. אנו רואים ב' צורות של קבלת גדלות של ז"א. האחת – שנה"י דאמא משמשים כנה"י חדשים והשניה שנה"י דאמא מתחלקים ל 3 שכל אחת משלישים שלה משלימים לחב"ד חג"ת נה"י בהתאמה של ז"א.

2. לצורך תשובה לשאלה זו צריכים לדעת מה מתקן ז"א וכיצד.

3. התפקיד של ז"א שהוא שורש האדם לתקן את כל מה שקרה בז"ת דנקודים.

4. בנקודים ישנם ג' חלוקות. חלוקה הא' היא מצב הקטנות זו ז"ת דנקודים שקיבל אור הנפש. חלוקה הב' פנים באחור שז"ת דנקודים קיבל אור הרוח.
חלוקה הג' פנים בפנים ז"ת דנקודים קיבלו אור חיה ואור נשמה ונשברו.

5. עיבור א' שבו מקבלים נרנח"י דנפש מתקן את חלוקה הא' דהיינו קטנות דנקודים, עיבור ב' בב שנים ויום אחד מתקן את חלוקה הב' דנקודים בה ז"ת דנקודים קיבלו רוח וז"א דאצילות מקבל ג"ר דרוח, וחלוקה הג' בפנים בפנים מתקן ז"א בזיווג ב' דעיבור ב' מט שנים ויום אחד בהם מקבל נשמה וחיה.

6. התיקון של חלוקה הג' אינו יכול להיות שלם בצמצום ב' אלא רק מצד אח"פ דעליה.
דהיינו שמעלה לביקוש רק את הפנימיות כדי שלא תהיה שוב שבירה.

אין תגובות

להגיב