הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 1 | עמודים תתסה-תתסו

495

הדף היומי בתע"ס חלק י שיעור 1 סיכום עמודים תתס"ה-תתס"ו 

סיכום למה שלמדנו היום. שיעור הראשון של חלק י'. 

אז למדנו כך, א' הגדרנו מהו חלק י' ודיברנו על כך שחלק י' מדבר על הזיווג לצורך עיבור דז"א. 

מספר לנו בעל הסולם, שכאשר אנחנו רוצים לדבר על ז"א אז צריכים לדבר כדי להבין אותו על הסיבות שלו. 

מי זה ז"א? 

ז"א שיצא בעולם אצילות הוא פרצוף שמלביש על בריח התיכון שנקרא א"א מטבור ולמטה עד הפרסה. כשאנחנו אומרים מלביש זה אומר שהוא בא ע"י ההלבשה לגלות את המקום הזה. 

מי מוליד אותו? מי הפרצופים שיהיו מעליו? 

ישסו"ת שנקרא אמא ואו"א שנקראים אבא. 

אז או"א הם המולידים של זו"ן לכן הם נקראים סיבה וזו"ן הוא נקרא מסובב.

 או סיבה ותוצאה או גורם ונמשך. אז המסובב הזה שנקרא זו"ן בא מהסיבה שלו. 

לכן אנחנו הולכים לדבר על הסיבה, על או"א וישסו"ת. 

על מה נדבר בעיקר באו"א וזו"ן? 

דווקא על הרחם של אמא. למה? 

כי מהרחם של אמא נולד הזו"ן. ולכן עיקר מה שאנחנו הולכים לדבר זה על הזיווג אבל על מה שקורה ברחם שזה נקרא גם בטן. 

מי זאת הבטן הזאת? 

הבטן נקרא בחינת האח"פ. כי אח"פ אם אנחנו מסתכלים מצד החסדים אז אח"פ נקראים אוזן, חוטם, פה. 

למה דווקא אנחנו מתייחסים לאוזן חוטם פה? 

מכיון שבמצב הגדלות של אמא, אחרי שהיא היתה בקטנות, היא מעלה את האח"פ שלה והאח"פ שלה יחד עם הגו"ע היו בסוד אחים בכורים. 

כי למדנו שבמצב הקטנות, יש פה פרסה והאח"פ יורדים מהמדרגה ובמדרגה נשאר רק גו"ע. 

אח"פ נפולים לתוך גו"ע של התחתון, של ז"א. 

כשגו"ע של או"א מעלים את האח"פ שלהם אז הם מעלים איתם יחד את הגו"ע של זו"ן והם גם פה נמצאים בסוד אחים בכורים. כמו שהיו פה. 

אבל הגו"ע אם כך לא עולה לגו"ע של העליון אלא רק למקום שממנו הוא בא לאח"פ שזה נקרא אוזן, חוטם, פה והם תפארת, נצח, הוד, ויסוד והיות והתפארת והיסוד הוא קו אמצעי אז כל מה שהזו"ן נמצאים זה רק במקום הרחם של התחתון. 

אז אם נסתכל על צד הנקבה, אז איפה יהיה נגיד שזה מקום החזה וזה מקום היסוד, אז פה במקום הזה, זה נקרא רחם, שלפה יעלה הזו"ן. 

זאת אומרת שהזו"ן יהיה רק במקום הזה של הרחם ולכן המקום הזה, הוא מה שמעניין אותנו מהתפארת עד ליסוד, פה יהיה המציאות של הזו"ן. 

לכן  אנחנו נדבר על מקום הבטן הזה של הנקבה כי מקום הבטן הזה יש לו חשיבות, יש לו הרבה ערכים, והיסוד נעשה דווקא במקום הזה כדי לעבר את הזו"ן ועליו אנחנו הולכים בעיקר לדבר. 

הגו"ע של הזו"ן כי מדובר על קטנות הם יהיו במקום הזה. בהמשך גם הגדלות אבל כרגע מדברים על הקטנות. 

מה התיקון שהולכים לעשות ברחם הזה, אומר לנו באות ב'? 

התיקון שהולכים לעשות ברחם הזה יהיה תיקון של חפץ חסד, שנקרא גם תיקון קוים. 

למה עושים תיקון קוים? 

כי בעולם הנקודים כאשר יצא עולם הנקודים אז הוא גרם לשבירה. 

למה הוא גרם לשבירה? 

מכיון שבעולם הנקודים, בראש היה תיקון קוים. 

בגוף, בז"ת  דנקודים לא היה תיקון קוים, וזה היתה אחת מסיבות השבירה. היות וזו היתה שבירה אז היה צריך לתקן את השבירה הזאת והתיקון של השבירה הוא על ידי כך שבעיבור עושים תיקון של ג' קוים. 

מה זה ג' קוים? 

ימין, שמאל, ואמצע. שהימין הוא עצם הספירה, השמאל הוא אותו חסרון של מלכות שעלתה לבינה קבעה שם חיסרון בכל ספירה וספירה, והקו אמצעי הוא מה שמחבר ביניהם. 

ואת זה אנחנו הולכים ללמוד, את התיקון הזה, תיקון קוים שיש לזו"ן בעיבור שזה גם נקרא אהבת חברים. 

שתי שאלות:

מי צריך תיקון? הזו"ן והאח"פ? או שרק הזו"ן? 

גם וגם האח"פ צריכים תיקון מצד או"א והזו"ן צריכים תיקון של הקטנות שלהם כדי להולד. 

ומה גרם לאח"פ לעלות? 

זה שאחרי הקטנות מבקשים גדלות. 

זה שאלה שלמדנו בחלק ט', בד"כ הזו"ן גורמים להם לעלות אבל הזו"ן לא היו קיימים. 

אפשר להסתכל על אריכות שדיבר על זה באות ה' ו' בחלק ט'

סיכום בנקודות:

  1. בסיעתא דשמיא התחלנו חלק י' שבו מדובר על הזיווג לצורך עיבור זו"ן דאצילות.
  2. כדי שזו"ן יתוקנו בעולם אצילות צריכים לדבר על הסיבות שמסבבים את הזו"ן שהם נקראים או"א.
  3. עיקר השיח על או"א יהיה על מקום הבטן, שהם האח"פ של או"א.
  4. לגו"ע דתחתון שעלו בסוד אחים בכורים לאו"א יש קשר רק לאח"פ ולא למעלה מכך, לכן נדבר רק על מקום זה, כי שמה מתעבר הזו"ן, שזה מקום הבטן, שנקרא גם רחם. 
  5. התיקון המיוחד שנעשה לטובת הזו"ן בעיבור הוא תיקון קוים מה שלא היה בז"ת דנקודים שזה מה שגם גרם לשבירה.
  6. תיקון קוים הוא התיקון של הימין, שמאל ואמצע. כאשר הימין הוא עצם הספירה , השמאל הוא החיסרון שנגרם על ידי המלכות, והקו האמצעי הוא החיבור ביניהם. דהיינו, ביטוי הרצון במסגרת האמונה. העיבור מאפשר להולד עם מגמות ומטרות פנימיות כאלה וכך נולד ז"א שהוא שורש האדם.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

1. בס"ד התחלנו חלק י' שבו מדובר על הזיווג לצורך עיבור זון דאצילות.
2. כדי שזון יתוקנו בעולם האצילות צריכים לדבר על הסיבות שמסבבים את הזון שהם נקראים אוא.
3. עיקר השיח על אוא יהיה על מקום הבטן שהם האחפ של אוא.
4. לגלגלתא ועיניים דתחתון שעלו בסוד אחים בכורים לאוא יש קשר רק לאחפ ולא למעלה מכך לכן נדבר רק על מקום זה
כי שמה מתעבר הזון שזה מקום הבטן הנקרא גם רחם.

5. התיקון המיוחד שנעשה לטובת הזון בעיבור הוא תיקון קווים מה שלא היה בזת דנקודים שזה גם מה שגרם לשבירה.

6. תיקון קווים הוא התיקון של הימין שמאל ואמצע כאשר הימין הוא עצם הספירה השמאל הוא החיסרון שנגרם עי המלכות והקו האמצעי הוא החיבור ביניהם דהיינו ביטוי הרצון במסגרת האמונה.
העיבור מאפשר להיוולד עם מגמות ומטרות פנימיות כאלה וכך נולד זא שהוא שורש

אין תגובות

להגיב