הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 2 | סיכום בנקודות | עמודים תתסז-תתסח

370

1.העיבור בעולם אצילות מאפשר לז"א להיווצר בצורה מתוקנת מחדש ולא להישבר כמו בנקודים

2. אפשרות זאת מתקיימת ע"י התיקון שקיבלה המלכות דזא בעליית היסוד לתת בזמן העיבור שעי זה מקבלת ב תיקונים תקון של צר שמקבלת מיסוד ובכך מורידים את הגאווה ב- בחינת ההתכללות בתת שהיא מייצרת קשר אמיץ בין כל הספירות בבחינת הורדת אנוכיות ואהבת חברים

3. אוא הם העושים זווג לצורך הזא כי הרי זון עדין לא קיימים

4. הולדת זא נקרא התחדשות ולא דבר חדש היות וכבר היה בנקודים ועתה מחדשים אותו

5. בכל פרצוף באצילות יש את צד המה ובן צד המה יותא על הרשיומות שיצאו מנקודים ועלו עם המסך לראש והבן מהכלים שנשברו

6. כדי להוציא את המה צריכה להיות התאמה בין הרשימות שבגוף לבין הרשיומות שעלו עם המסךל לראש אולם מהרשימות נשאר רק אור הזך של הרשימה ולכן צריך הרהרור הריון כדי לעשות זווג נקי על הרשימה היות והאור של הרשימה נתונה לקליפות

7. את צד הבן מקבלים לאחר שעשים את הזווג על צד המה ומעלים את הניצות אז יחד איתו ממילא עולים גם הכלים ומהווים את צד המה של הפרצוף

אין תגובות

להגיב