הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 3 | עמודים תתסט-תתע

570

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 3 סיכום עמודים תתס"ט-תת"ע
מה למדנו היום?
למדנו שיש, היתה שבירת הכלים ושבירת הכלים מצריכה עיבור, שנוצר דבר חדש בעולם אצילות שנקרא עיבור.
בגלגלתא, ע"ב, ס"ג, שזה בעולם א"ק. ישר מגדלות יצאה גדלות.
בעולם הנקודים יצאה קטנות ואח"כ גדלות.
בעולם אצילות יצא עיבור, קטנות, וגדלות.
זאת אומרת שאנחנו רואים שמה שהתוסף פה זה מדרגת העיבור.
למה נתוספה מדרגת העיבור?
כדי לעשות תיקון מיוחד שנקרא תיקון קוים לפני שהפרצוף נולד.
מה זה התיקון קוים הזה?
זה מדרגה של עיבור שנקראת התבטלות כמו עובר ירך אמו שמאפשרת לעשות תיקון, שהתיקון הזה נקרא תיקון של הורדת הסיגים.
אומר כל מה שגרם לשבירה זה הסיגים שזה רצון בעל מנת לקבל, הפרטיות.
הפרטיות שזה הסיגים גרמה לכך שאי אפשר לעשות תיקון של אהבת חברים, של יחד, כל אחד בא ואמר אני אמלוך.
אז מה עושה העיבור?
אומר לך, אתה צריך קודם כל להתבטל לגמרי, וזה מאפשר לי לחבר אתכם יחד, את החברים שתהיה בכם אהבה.
אתם לא יכולים לעשות את זה במצב שאין התבטלות. אין אהבת חברים בלי התבטלות.
לכן אם לא מתבטלים לרעיון אחד, לרב אחד, וכל אחד רוצה לרב אחר, צריך להיות אחד גדול כמו משה רבינו שמתבטלים אליו. אחרת אין אחדות.
ואם כל אחד יש לו כמה רבנים, ולזה יש כמה רבנים אין יחד, זה סתם הכל שטויות, לכן באה החסידות ואמרה יש רב יש תחתיו חסידים. החסידים מחוברים אם הם מתבטלים לרב.
זה מצב של עיבור. אח"כ זה לא אומר שהם לא יכולים לבטא את עצמם בצורה עצמאית.
הם נולדים מזה לקטנות וגדלות אבל העיבור הזה תמיד נשאר.
כי אם אין את העיבור הזה, אז הסיגים גורמים לפירוד, אז זה התיקון.
מה התיקון?
שלא כל אחד יבוא ויגיד אני אמלוך.
אז באים לעיבור וזה התיקון בעולם אצילות שלא תהיה עוד פעם שבירה.
גם כשאדם רוצה לתקן את עצמו אז הוא צריך להתעבר.
במה הוא יתעבר?
בהשראה העליונה שלו וכל הרצונות שבאים לו עכשיו, הוא אומר, אני רוצה את זה, ורוצה את זה, ורוצה את זה. רק רגע, רק רגע, צריך לתקן אותם.
אני מכניס אותם להכנעה אומר הבעש"ט התנועה הראשונה זה הכנעה.
וזה מה שעושה העיבור. אומר, העיבור, אומר האר"י הקדוש עניין חשוב, כל הבירורים של המלכים נעשים ע"י המחשבה, שזה המוח, ששם מתברר ומשם יורד אח"כ בסוד טיפת הזיווג.
איפה נעשים כל הבירורים?
בהרהור של האדם.
למה?
כי יש לו תבניות מחשבה שיש בהם סיגים.
ואם אתה לא מתקן קודם במחשבה שלך, אתה בא לפעול ואתה רואה שאתה לא מצליח.
אז בן אדם אומר, מה אני צריך ללמוד כל כך הרבה דברים עליונים, ואומרים לי תחשוב ככה, תעשה מודל כזה, תעשה מודל אחר, כי רק שם אתה יכול לתקן.
התיקון הוא בתבניות מחשבה שלך. יש לך פרדיגמות שליליות של רק גאווה, ואנוכיות, פרטיות ואתה צריך לתקן את המחשבה הזאת.
לפעמים עושים מעשה כדי לעזור לתקן את אותו הרהור, שתהיה לך התייחסות נכונה.
אוקי. אז הבנו שהעיבור בא לתקן. העיבור בא לעשות דבר חדש, להוריד את הסיגים.
כמה בחינות יש?
יש ש"ך ניצוצין.
והש"ך ניצוצין האלה בנויים בצורה כזו שיש:
8 מלכים
4 בחינות לכל מלך
ו10 ספירות.

ואת הצורה הזאת אנחנו רוצים לתקן ורוצים להוריד את הסיגים.
מה מורידים?
מורידים מתוך הש"ך ניצוצין את לב האבן. זה מה שעושים בעיבור.
וצריכים לתת רצון חדש שעוד לא למדנו אותו, שנקרא האודם דאמא. דהיינו, רצון של צמצום ב' ולא את המלכות של צמצום א'.
אבל כל פעם כשאני מעלה רצון שהוא רצון עצמי, אני רוצה לאכול, אני רוצה לשתות, אני רוצה לצאת לנופש, אני רוצה לשחות, לא משנה מה אני רוצה, הוא בא עם קליפה, הוא בא אי אפשר שהוא יבוא בלי סיגים.
התפקיד שלי להעלות אותו להרהור, לסדר בו, להוריד את הסיגים ולבנות לו רצון חדש וזה מה שאנחנו עושים ולצורך זה בא העיבור.
זה מה שלמדנו היום.
בעצם באנו ואמרנו מעכשיו נתחיל לדבר בפרצופים על עיבור.
אנחנו רוצים להוליד את ז"א מחדש, נעשה לו עיבור באו"א ונראה מה עושים בעיבור הזה כדי להוליד אותו. לכן כל הזיווגים שנעשה עכשיו הם יהיו עם תוך מחשבה שאני צריך עיבור לתקן.
מה לתקן?
להוריד את הסיגים. לתת מלכות חדשה
זה נקרא הלובן דאבא מוריד את הל"ב נתיבות. את לב האבן. ונותן מלכות חדשה שנקראת האודם דאמא.
סיכום בנקודות:
בעולם אצילות בשונה מעולם הנקודים ועולם א"ק נוסף תהליך שנקרא עיבור שבעבודת נפש זה נקרא התבטלות או הכנעה.
הצורך בעיבור הוא להוריד את הסיגים שבהם יש את הפרטיות שהיא הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש שהיא מצומצמת ואסור ואי אפשר לקבל בה אור.
כשניסינו לקבל הארה עם סיגים היתה שבירה. כשאדם מנסה לקבל גם הארה רוחנית אבל בלי התבטלות כדי לתקן את הסיגים שבו הוא ישבר, גם אם הוא דתי, גם הוא רוחני, וגם אם הוא עף באוויר.
כל רצון שאנחנו מעלים כדי לתקן כולל ש"ך ניצוצין שזה מספר הניצוצין שנפלו בשבירה. החשבון הוא 8 מלכים. ד' בחינות בכל מלך. ועשר ספירות. 4*8*10 הם ש"ך ניצוצין.
תפקיד העיבור להוריד את לב האבן שזה ל"ב הניצוצין של המלכות ולהשאיר רק את הרפ"ח ניצוצין שהם ל"ב כפול 9 ספירות. ולתת במקום המלכות את האודם דאמא שזה מלכות של צמצום ב' מתוקנת.
עד כאן היום. תודה רבה.

אין תגובות

להגיב