הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 4 | עמודים תתעא-תתעב

419

.

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 4 סיכום עמודים תתע"א-תתע"ב

מה למדנו היום?

למדנו דבר מאד יפה. למדנו היום את הסדר של התיקון. מה אפשר לתקן ומה אי אפשר לתקן. 

כל הרצונות שלנו שזה הז"ת דנקודים נשברו ונפלו לבי"ע. זה נקרא והארץ, ארץ זה רצון, והארץ היתה תוהו ובוהו. 

הכל נהיה בתהייה ובהייה. תוהה על הראשונות. הוא לא יודע מה נכון, מה לא נכון. כל רצון שעולה לאדם הוא עולה בבחינת תהייה ובהייה. הוא אומר, מה נכון, מה לא נכון, אני כבר לא מבין מה קורה בחיים. 

אומרים לו, יש דרך לתקן את הרצון. 

כל רצון ורצון, ולא משנה איזה רצון עולה הוא בנוי על פי חוק ההתכללות.

מה אומר חוק ההתכללות?

שכל בחינה פרטית בנויה כמו הכלל. 

איך כלל הרצונות היה בנוי?

מש"ך ניצוצין.

מה זה ש"ך ניצוצין?

  • 8 מלכים
  • ד' בחינות שזה ל"ב
  • כפול 10 ספירות

זה היה המבנה של הניצוצין.

8 מלכים, ד' בחינות לכל מלך, זה ל"ב. 

למה ד' ולא ה'?

כי בחינה ד' נזדככה אז יש לנו רק מג' ב' א' שורש

מי ד' שנזדככה?

צד מלכות של צמצום א' שהיא בחינה ד' נזדככה על זה אי אפשר לעשות זיווג דהכאה

יש 10 ספירות. העשר ספירות האלה נשברו. כשהיה שבירת הכלים נשברו הכלים. אז כל הכלים נפלו לבי"ע. 

זאת אומרת שנוצרה לנו מציאות שיש לנו פרסה ועולם אצילות הוא למעלה מפרסה ועולמות בריאה, יצירה ועשיה למטה מהפרסה.

כל הניצוצין והכלים נפלו לבי"ע. 

יש כלים יותר קרובים. יש כלים יותר למטה. ובכל אחד מהם יש ניצוץ שזה אור העב של הרשימה. 

כל הניצוצין האלה הם בנויים מש"ך ניצוצין, שהש"ך הזה מתחלק לרפ"ח ולב האבן.

עכשיו לא משנה מאיפה אתה לוקח ניצוץ. לא משנה מאיזה ניצוץ אתה לוקח. כולם בנויים מט' ראשונות ומלכות. כל אחד מהם.

למה?

כי יש את חוק ההתכללות

כל אחד בנוי מכולם. 

מה זה הניצוצין האלה?

זה הרגש הרצון שלנו. 

כי מה זה ניצוץ?

זה אותה רשימה שנשארת לי. אם פעם אכלתי תפוח והוא היה לי טעים נשארה לי רשימה מזה. 

איך אני יודע מה לרצות בחיים?

לפי מה שאני מרגיש שאני רוצה.

איך אני מרגיש?

יש לי רשימה. הרשימה הזאת נקראת רשימה דהתלבשות. 

היא התחלקה לשתיים והכלי של הרצון הזה נפל והוא נקרא ניצוץ. 

אז עכשיו כשאני רוצה להשתמש בניצוץ. הניצוץ הזה, כל אחד מהרצונות שלי הוא בנוי מש"ך ניצוצין. אני רוצה עכשיו לקחת ניצוץ אחד, נגיד את הניצוץ הזה אני רוצה להעלות אותו למעלה. 

איך מעלים אותו למעלה כרגע אנחנו לא מדברים. 

אבל כשהעלתי אותו למעלה אז אני רואה שהניצוץ הזה שהעלתי למעלה הוא בנוי. 

ממה בנוי הניצוץ הזה?

הוא בנוי מל"ב והוא בנוי מרפ"ח יחד זה ש"ך ניצוצין. כל רצון לא משנה איזה רצון.

גם אם לקחתי את הרצון הזה, גם הוא, אם אני ארצה לתקן אותו, את הרצון הזה, גם הוא יהיה בנוי באותה צורה.

ממה הוא יהיה בנוי?

הוא יהיה בנוי מרפ"ח ומל"ב שיחד הם יהיו ש"ך.

זאת אומרת כל רצון ורצון שעולה הוא בנוי בצורה כזאת וצריכים לעשות לו תיקון. 

מה התיקון שצריך לעשות לו?

להוריד את הל"ב למטה חזרה. תחזרו לפה. תחזור לפה.

למה להוריד את הל"ב? 

מה זה הלב שאני מוריד? 

זה נקרא לב האבן. שלמדנו שהרצון בנוי, כל ניצוץ בנוי, מרפ"ח ניצוצין ול"ב הניצוצין התחתונים.

שמי זה הל"ב הזה?

זה הרצון של המלכות.

זאת אומרת כל רצון שאני מעלה מהיום והלאה אסור לי להשתמש בפרטיות שלי. ברגע שאני משתמש בפרטיות שלי, שנקראת המלכות שלי אז אני אקלקל.

עכשיו יש לנו בעיה שנצטרך לטפל בה. כי בלי מלכות לכאורה אין רצון.

הרי למדנו 10 ולא 9. 10 ולא 11.

אני לא יכול לא להשתמש במלכות. אז מורידים את המלכות. 

מה נעשה? 

מה נשאר רק עם רפ"ח ניצוצין?

לא מוצא אישה כנגדו. 

מה אומר לו? אתה לא מוצא אישה כנגדך. הלך לחפש בכל הבהמות. לא מוצא אישה כנגדו. 

איפה הוא מצא?

בתוכו עצמו.

אומר תנסר מעצמך את המלכות.

איך אני אנסר מעצמי?

אז הרדימו אותו. נראה את הנסירה אח"כ.

אומר לו מתוך הט' ראשונות האלה שפה, היה לך למטה ביסוד הזה, יש לך גם מלכות שהתכללה ביסוד. 

היא תתכלל מכל הבחינות, תתן לה עשר ספירות וממנה תעשה מלכות. זאת תהיה המלכות שלך. זאת לא. 

זאת מלכות שהתכללה ביסוד. ממנה תעשה את המלכות. זה מלכות מיוחדת. צריכים ללמוד איך לעשות אותה. 

אבל מהיום אם ככה למדנו שזה היה התיקון שאני לא יכול להשתמש יותר במלכות הזאת. 

מה נשאר לי ממנה? 

רק את השורש שלה

מה זה שורש שלה?

רק הראשית שלה. רק את החלק אחד מתוך עשר שלה. שהיא התכללה ביסוד. ממה שהתכללה ביסוד אני יעשה אח"כ את המלכות. 

איך נעשה אותה אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו רק יודעים שבה עצמה אי אפשר להשתמש. כשהשתמשנו בה עצמה זה גרם לשבירה. 

אז מה יהיה התיקון בעולם אצילות בעיבור? 

מה יהיה התיקון בעיבור? 

יהיה כזה תיקון שאנחנו מורידים את לב האבן ומייצרים מלכות חדשה.

סיכום בנקודות:

  1. כל רצון שאנו מעלים לתיקון בעולם האצילות בנוי כפי כלל הרצונות מש"ך ניצוצין.
  2. כל רצון מורכב מרפ"ח ניצוצין שהם ט' ראשונות כפול ל"ב ולב האבן.
  3. לב האבן הוא רצון של צמצום א' שאי אפשר להשתמש איתו גם לא בקדושה. גם אם רוצים לקבל בעל מנת להשפיע אסור. גם אם רוצים לאכול מעץ הדעת למען שמו יתברך אסור- אי אפשר.
  4. אם הורדנו את לב האבן אז לכאורה אין לנו מלכות ואי אפשר בלי מלכות. לכן נוצרה מלכות חדשה שהיא ננסרת מז"א מתוך כך שהתכללה בז"א בשליש תחתון של היסוד שלו והיא זאת שתשמש מעתה בעולם אצילות והמלכות האחרת מצד הרשימות נגנזה ברדל"א ומצד הכלים שנשברו תשאר בבי"ע בין הקליפות בבחינת לב האבן.

עד כאן היום. תודה רבה.

כל רצון שאנו מעלים לתיקון בעולם האצילות בנוי כפי כלל הרצונות משך ניצוצין
2. כל רצון מורכב מרפח ניצוצין שהם ט' ראשונות כפול ל"ב ולב האבן.
3. לב האבן הוא רצון של צמצום א' שאי אפשר להשתמש איתו גם לא בקדושה, גם אם רוצים לקבל בעל מנת להשפיע אסור, גם אם רוצים לאכול מעץ הדעת למען שמו יתברך אסור – אי אפשר.
4. אם הורדנו את לב האבן אז לכאורה אין לנו מלכות ואי אפשר בלי מלכות לכן נוצרה מלכות חדשה שהיא ננסרת מז"א מתוך כל שהתכללה בזא בשליש תחתון של היסוד שלו והיא זאת שמשמשת מעתה בעולם האצילות, והמלכות האחרת מצד הרשימות נגנזה ברדלא ומצד כלים שנשברו תשאר בביע בין הקליפות בבחינת לב האבן

אין תגובות

להגיב