הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 4 | סיכום בנקודות | עמודים תתעא-תתעב

339

1. כל רצון שאנו מעלים לתיקון בעולם האצילות בנוי כפי כלל הרצונות משך ניצוצין
2. כל רצון מורכב מרפח ניצוצין שהם ט' ראשונות כפול ל"ב ולב האבן.
3. לב האבן הוא רצון של צמצום א' שאי אפשר להשתמש איתו גם לא בקדושה, גם אם רוצים לקבל בעל מנת להשפיע אסור, גם אם רוצים לאכול מעץ הדעת למען שמו יתברך אסור – אי אפשר.
4. אם הורדנו את לב האבן אז לכאורה אין לנו מלכות ואי אפשר בלי מלכות לכן נוצרה מלכות חדשה שהיא ננסרת מז"א מתוך כל שהתכללה בזא בשליש תחתון של היסוד שלו והיא זאת שמשמשת מעתה בעולם האצילות, והמלכות האחרת מצד הרשימות נגנזה ברדלא ומצד כלים שנשברו תשאר בביע בין הקליפות בבחינת לב האבן

אין תגובות

להגיב