הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 6 | עמודים תתעה-תתעו

477

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 6 סיכום עמודים תתע"ה-תתע"ו

מה למדנו היום?

למדנו את הקשר בין התחתון לעליון. שיש קשר שונה בין מצב הקטנות שלו למצב הגדלות שלו. הקשר בין העליון לתחתון הוא רק על הגו"ע של התחתון.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\שיעור 6 חלק י\תמונה שיעור 6 חלק י a.jpg

מדוע?

כי יש להם את הקשר הזה בגלל צמצום ב'. שבצמצום ב' המדרגה התחלקה ומלכות. מלכות עלתה לנקבי עיניים וגרמה להורדת האח"פ למדרגה של התחתון והעליון משתמש רק בגו"ע שזה נקרא קו ימין שלו ואח"פ שלו נפלו למדרגת התחתון.

מה זה נפלו?

שהוא לא משתמש בהם. ואז כל התזונה שלהם זה יחד עם הגו"ע של התחתון. זה במצב של הקטנות של העליון. כשהעליון רוצה גדלות, אחרי שהוא גמר עם הקטנות שלו וקיבל את כל מה שהיה צריך לקבל על הקטנות. אז הוא אומר אני רוצה אח"פ. אז הוא מעלה את האח"פ שלו.

למי?

לעלי עליון. וכשהוא מעלה את האח"פ שלו הוא מעלה גם את הגו"ע של התחתון כי הם היו פה בסוד אחים. ופה הם כבר נקראים אחים בכורים.

על שם מי?

על שם אח"פ שהוא הבכור, שמקבל פי 2.

למי הוא מקבל פי 2?

בשביל עצמו ובשביל הגו"ע דתחתון.

אז הוא אומר, תזכור את הקשר הזה כי את זה כבר למדנו סוד אחים בכורים.

מה פה הוא רוצה לחדש לנו?

שהעליון לא יכול לקבל יותר בעלי עליון בעיבור הראשון יותר מאשר בשביל גו"ע דתחתון. אם הוא רוצה לקבל גם על האח"פ דתחתון הוא לא יכול.

לכן אחרי שהוא ירד למקומו העליון ועיבר את הגו"ע ונתן לו פה את כל. בעיבור פה הוא נותן לו נרנח"י דנפש. שזה נקרא עיבור.

ופה בקטנות הוא נותן לו נפש רוח דרוח. ואז הוא גומר את הקטנות שלו. כשהוא גומר את הקטנות שלו צריך לעלות עוד פעם לעליון לבקש.

הוא עולה לעליון, העליון אומר לו, אני מצטער, בני יקירי אני מצטער אין לי איך לתת לך על הגדלות. אתה רוצה את הגדלות שלך צריכים לעלות ביחד לעלי עליון לשאול אותו, בוא נלך ביחד לרב נשאל אותו מה קורה עם הגדלות שלך.

אתה רוצה גדלות לבד אתה לא יכול זה נכון לעלות עם האבא לעלי עליון כדי לקבל על הגדלות.

כי העליון לא קיבל על הגדלות של התחתון. אין לו את זה כדבר שיכול להיות קבוע אצלו .

בהיותו גדול או נשאל את זה כך, הרי גם את הגדלות העליון ייתן לו, אומנם זה יתקבל דרך העלי עליון אבל גם הוא ייתן לו.

אז מה ההבדל?

גם את הקטנות העליון קיבל ונתן לתחתון. ההבדל הוא שהמצב של הקטנות זה טבוע בגדלות של העליון. זה חלק מהגדלות של העליון.

השכלול של התחתון שזה הגדלות שלו הוא לא חלק מהעליון. אתה לא יכול להתלונן לעליון להגיד לו אתה קיבלת בשבילי. למה לא נתת לי ערכים? למה לא נתת לי גדלות?

אומר לו זה לא אחריות שלי. האחריות שלי באמת היה לגדל אותך להביא אותך עד הלום כמו שאומרים בבר מצווה תודה להורי היקרים שהביאו אותי עד הלום מכאן אני בזכות עצמי.

מה הוא מתכוון להגיד?

חתן הבר מצווה מתכוון להגיד תודה להורי שנתנו לי את מה שקיבלו במשמרת בעלי עליון בסוד אחים בכורים. נתנו לי את הגו"ע ואת כל מה שקיבלתי. האמת צריך להגיד את זה בשנתיים ויום אחד. גמרתי את היניקה. עכשיו אני צריך להתחיל לקבל את הגדלות שלי. בזה יש 2 מדרגות. הביאוני עד הלום, נתנו לי כל מה שבאמת היה בתפקידם לתת לי.

לכן אבא הוא בר עונשין על הבן שלו. אבל אם הבן הוא כבר גדול למה הוא לא בר עונשין? גם אז הוא מקבל ממך? אומר לא, לא, אין לי אחריות עליו יותר.

ברוך שפטרני מתיקונו, מעונשו של זה. למה? למה פטרני מעונשו של זה?

כי כל מה שקיבלתי. קיבלתי רק. זאת אומרת הוא מובנה בי מעצם הגדלות שלי מובנה בי הקטנות של התחתון אבל הגדלות של התחתון לא מובנה בי.

בא תלמיד לרבו אומר לו, למה לא עשית לי הרגשה?

אומר, אין לי את הזריקות של ההרגשה, אין לי. אני לא קיבלתי בשבילך את מידת ההרגשה. כי זה השכלול שלך.

מה קיבלתי בשבילך?

את המודל איך לעבוד. זה אני יכול לתת לך. זה הקטנות. את האברים אני יכול לתת לך. את המוחין שזה הגדלות אתה צריך לרכוש לבד.

ולכן אתה צריך לעלות לעלי עליון מצדך, כשיש לך כבר קטנות. אז אל תבוא אלי בתלונה למה אני לא מרגיש, למה אני לא מקבל את המוחין. זה אחריות שלך. אתה הולך לעלי עליון, אתה רוצה ביחד נלך לעלי עליון נשאל אותו, אבל אתה צריך לבוא מצד עצמך. אל תשב בבית ותגיד לא נתת לי את הזריקות של החשק. נתתי לך את המודל. גידלתי אותך. הראיתי לך את הידיעות. עכשיו תתחיל לעבוד.

העליון לא מקבל בשבילך את הגדלות שלך רק את הקטנות זה מובנה בו. אם הוא לא נתן לך את הידיעות המספיקות תבוא בתלונה. תגיד למה לא נתת לי את הידיעות המספיקות? אני לא יודע איך צריך לפעול? לא יודע מה זה אהבת חברים. לא יודע מה זה התבטלות. לא יודע מה זה דרך. לא יודע מה זה ז"א. לא יודע מה זה מלכות. אבל אם זה נתן לך העליון מה אתה מתלונן על הגדלות שלך זה תפקיד שלך.

​​ אתה גדול? גדול קטן נכון. נכון זה כמו זה. העליון זה אבא. העלי עליון זה הרב.

מי יותר מכובד? תלוי מה רוצים בחיים. מי שרוצה להישאר במצב הקטנות או רוצה לעלות לגדלות.

סיכום בנקודות:

  • כל הקשר הקבוע בעליון לצורך התחתון הוא רק על הגו"ע דתחתון ולא על האח"פ שלו.

  • בעצם המבנה של העליון הוא מקבל בעלי עליון את האורות בסוד אחים בכורים גם לטובת האח"פ שלו וגם לטובת הגו"ע של התחתון. דהיינו, את מנצפ"ך הא' הנקראים הארת הגבורות.

  • כדי לקבל את גדלות שהם מנצפ"ך הב' צריך התחתון לעלות לעלי עליון. דהיינו, המלכות לאמא. וז"א לאבא.

  • מבחינה נפשית צריך לראות שלתחתון יש לצפות לקבל מהעליון שלו את הנצרך לקטנותו לקיום שלו. אולם לגדלותו, לרוחניות שלו, להרגשה הפנימית, הוא צריך לקבל אחריות אישית ולעולם לא להתלונן שהעליון לא נתן לו, אלא לראות מדוע הוא עצמו לא התעורר לעלות לעלי עליון שלו.

עד כאן היום. תודה רבה.

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 6 סיכום עמודים תתע"ה-תתע"ו

מה למדנו היום?

למדנו את הקשר בין התחתון לעליון. שיש קשר שונה בין מצב הקטנות שלו למצב הגדלות שלו. הקשר בין העליון לתחתון הוא רק על הגו"ע של התחתון.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\שיעור 6 חלק י\תמונה שיעור 6 חלק י a.jpg

מדוע?

כי יש להם את הקשר הזה בגלל צמצום ב'. שבצמצום ב' המדרגה התחלקה ומלכות. מלכות עלתה לנקבי עיניים וגרמה להורדת האח"פ למדרגה של התחתון והעליון משתמש רק בגו"ע שזה נקרא קו ימין שלו ואח"פ שלו נפלו למדרגת התחתון.

מה זה נפלו?

שהוא לא משתמש בהם. ואז כל התזונה שלהם זה יחד עם הגו"ע של התחתון. זה במצב של הקטנות של העליון. כשהעליון רוצה גדלות, אחרי שהוא גמר עם הקטנות שלו וקיבל את כל מה שהיה צריך לקבל על הקטנות. אז הוא אומר אני רוצה אח"פ. אז הוא מעלה את האח"פ שלו.

למי?

לעלי עליון. וכשהוא מעלה את האח"פ שלו הוא מעלה גם את הגו"ע של התחתון כי הם היו פה בסוד אחים. ופה הם כבר נקראים אחים בכורים.

על שם מי?

על שם אח"פ שהוא הבכור, שמקבל פי 2.

למי הוא מקבל פי 2?

בשביל עצמו ובשביל הגו"ע דתחתון.

אז הוא אומר, תזכור את הקשר הזה כי את זה כבר למדנו סוד אחים בכורים.

מה פה הוא רוצה לחדש לנו?

שהעליון לא יכול לקבל יותר בעלי עליון בעיבור הראשון יותר מאשר בשביל גו"ע דתחתון. אם הוא רוצה לקבל גם על האח"פ דתחתון הוא לא יכול.

לכן אחרי שהוא ירד למקומו העליון ועיבר את הגו"ע ונתן לו פה את כל. בעיבור פה הוא נותן לו נרנח"י דנפש. שזה נקרא עיבור.

ופה בקטנות הוא נותן לו נפש רוח דרוח. ואז הוא גומר את הקטנות שלו. כשהוא גומר את הקטנות שלו צריך לעלות עוד פעם לעליון לבקש.

הוא עולה לעליון, העליון אומר לו, אני מצטער, בני יקירי אני מצטער אין לי איך לתת לך על הגדלות. אתה רוצה את הגדלות שלך צריכים לעלות ביחד לעלי עליון לשאול אותו, בוא נלך ביחד לרב נשאל אותו מה קורה עם הגדלות שלך.

אתה רוצה גדלות לבד אתה לא יכול זה נכון לעלות עם האבא לעלי עליון כדי לקבל על הגדלות.

כי העליון לא קיבל על הגדלות של התחתון. אין לו את זה כדבר שיכול להיות קבוע אצלו .

בהיותו גדול או נשאל את זה כך, הרי גם את הגדלות העליון ייתן לו, אומנם זה יתקבל דרך העלי עליון אבל גם הוא ייתן לו.

אז מה ההבדל?

גם את הקטנות העליון קיבל ונתן לתחתון. ההבדל הוא שהמצב של הקטנות זה טבוע בגדלות של העליון. זה חלק מהגדלות של העליון.

השכלול של התחתון שזה הגדלות שלו הוא לא חלק מהעליון. אתה לא יכול להתלונן לעליון להגיד לו אתה קיבלת בשבילי. למה לא נתת לי ערכים? למה לא נתת לי גדלות?

אומר לו זה לא אחריות שלי. האחריות שלי באמת היה לגדל אותך להביא אותך עד הלום כמו שאומרים בבר מצווה תודה להורי היקרים שהביאו אותי עד הלום מכאן אני בזכות עצמי.

מה הוא מתכוון להגיד?

חתן הבר מצווה מתכוון להגיד תודה להורי שנתנו לי את מה שקיבלו במשמרת בעלי עליון בסוד אחים בכורים. נתנו לי את הגו"ע ואת כל מה שקיבלתי. האמת צריך להגיד את זה בשנתיים ויום אחד. גמרתי את היניקה. עכשיו אני צריך להתחיל לקבל את הגדלות שלי. בזה יש 2 מדרגות. הביאוני עד הלום, נתנו לי כל מה שבאמת היה בתפקידם לתת לי.

לכן אבא הוא בר עונשין על הבן שלו. אבל אם הבן הוא כבר גדול למה הוא לא בר עונשין? גם אז הוא מקבל ממך? אומר לא, לא, אין לי אחריות עליו יותר.

ברוך שפטרני מתיקונו, מעונשו של זה. למה? למה פטרני מעונשו של זה?

כי כל מה שקיבלתי. קיבלתי רק. זאת אומרת הוא מובנה בי מעצם הגדלות שלי מובנה בי הקטנות של התחתון אבל הגדלות של התחתון לא מובנה בי.

בא תלמיד לרבו אומר לו, למה לא עשית לי הרגשה?

אומר, אין לי את הזריקות של ההרגשה, אין לי. אני לא קיבלתי בשבילך את מידת ההרגשה. כי זה השכלול שלך.

מה קיבלתי בשבילך?

את המודל איך לעבוד. זה אני יכול לתת לך. זה הקטנות. את האברים אני יכול לתת לך. את המוחין שזה הגדלות אתה צריך לרכוש לבד.

ולכן אתה צריך לעלות לעלי עליון מצדך, כשיש לך כבר קטנות. אז אל תבוא אלי בתלונה למה אני לא מרגיש, למה אני לא מקבל את המוחין. זה אחריות שלך. אתה הולך לעלי עליון, אתה רוצה ביחד נלך לעלי עליון נשאל אותו, אבל אתה צריך לבוא מצד עצמך. אל תשב בבית ותגיד לא נתת לי את הזריקות של החשק. נתתי לך את המודל. גידלתי אותך. הראיתי לך את הידיעות. עכשיו תתחיל לעבוד.

העליון לא מקבל בשבילך את הגדלות שלך רק את הקטנות זה מובנה בו. אם הוא לא נתן לך את הידיעות המספיקות תבוא בתלונה. תגיד למה לא נתת לי את הידיעות המספיקות? אני לא יודע איך צריך לפעול? לא יודע מה זה אהבת חברים. לא יודע מה זה התבטלות. לא יודע מה זה דרך. לא יודע מה זה ז"א. לא יודע מה זה מלכות. אבל אם זה נתן לך העליון מה אתה מתלונן על הגדלות שלך זה תפקיד שלך.

​​ אתה גדול? גדול קטן נכון. נכון זה כמו זה. העליון זה אבא. העלי עליון זה הרב.

מי יותר מכובד? תלוי מה רוצים בחיים. מי שרוצה להישאר במצב הקטנות או רוצה לעלות לגדלות.

סיכום בנקודות:

  • כל הקשר הקבוע בעליון לצורך התחתון הוא רק על הגו"ע דתחתון ולא על האח"פ שלו.

  • בעצם המבנה של העליון הוא מקבל בעלי עליון את האורות בסוד אחים בכורים גם לטובת האח"פ שלו וגם לטובת הגו"ע של התחתון. דהיינו, את מנצפ"ך הא' הנקראים הארת הגבורות.

  • כדי לקבל את גדלות שהם מנצפ"ך הב' צריך התחתון לעלות לעלי עליון. דהיינו, המלכות לאמא. וז"א לאבא.

  • מבחינה נפשית צריך לראות שלתחתון יש לצפות לקבל מהעליון שלו את הנצרך לקטנותו לקיום שלו. אולם לגדלותו, לרוחניות שלו, להרגשה הפנימית, הוא צריך לקבל אחריות אישית ולעולם לא להתלונן שהעליון לא נתן לו, אלא לראות מדוע הוא עצמו לא התעורר לעלות לעלי עליון שלו.

עד כאן היום. תודה רבה.


סיכום בנקודות
1. כל הקשר הקבוע בעליון לצורך התחתון הוא רק על הגו"ע דתחתון ולא על האח"פ שלו.
2. בעצם המבנה של העליון הוא מקבל בעלי עליון את האורות בסוד אחים בכורים גם לטובת האח"פ שלו וגם לטובת הגו"ע של התחתון דהיינו את מנצפ"ך הא' הנקראים "הארת הגבורות".
3. כדי לקבל את הגדלות שהם מנצפך הב צריך התחתון לעלות לעלי עליון דהיינו המלכות לאמא וז"א לאבא.
4. מבחינה נפשית צריך לראות שלתחתון יש לצפות לקבל מהעליון שלו את הנצרך לקטנותו (קיום שלו), אולם לגדלותו, להרגשה שלו צריך לקבל אחריות אישית ולעולם לא להתלונן לעליון שלו.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב