הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 6 | סיכום | עמודים תתעה-תתעו

361

סיכום בנקודות
1. כל הקשר הקבוע בעליון לצורך התחתון הוא רק על הגו"ע דתחתון ולא על האח"פ שלו.
2. בעצם המבנה של העליון הוא מקבל בעלי עליון את האורות בסוד אחים בכורים גם לטובת האח"פ שלו וגם לטובת הגו"ע של התחתון דהיינו את מנצפ"ך הא' הנקראים "הארת הגבורות".
3. כדי לקבל את הגדלות שהם מנצפך הב צריך התחתון לעלות לעלי עליון דהיינו המלכות לאמא וז"א לאבא.
4. מבחינה נפשית צריך לראות שלתחתון יש לצפות לקבל מהעליון שלו את הנצרך לקטנותו (קיום שלו), אולם לגדלותו, להרגשה שלו צריך לקבל אחריות אישית ולעולם לא להתלונן לעליון שלו.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב