הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 10 | סיכום | עמודים תתפג-תתפד

339

1 למרות שאבא ואמא עושים זיווג על גדלות של חכמה ומתחברים ועולים כדי לתת ולהניק את הבנים צריכים שוב להיפרד בבינה שהיא מ צריכה לרדת שוב למקומה להניק את הבנים.

2. בחכמה יש בינה ובבינה יש חכמה באופן הבא : הי' שבמילה יוד במילואה היא בחינת החכמה שבבינה שו-ד שיוצרים ה' הם בחינת הבינה שבחכמה ונקראים גם אמא עילאה.

3. החכמה שבבינה היא הי' שבתחילת כתיבת האות ה' וכל הה' היא הבינה שבבינה.

4. החלוקה לס-ם בין אוא וישסות היא בעלת ערך רב בעולם האצילות היות והיא גם מהווה את החלוקה של כל עולם האצילות לג"ר וו"ק

5. חלוקה הזו היא חלוקה עד גמר תיקון שאף על פי שיש אור ע"ב סג שמבטל את הפרסאות עם כל זאת הביטול הוא רק בבחינת אחפ דעליה ולא אחפ במקומם ולכן אינו נקרא ביטול גמור זהו רק תיקון הזמן ולא תיקון המקום.

אין תגובות

להגיב