הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 11 | עמודים תתפה-תתפו

788

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 11 סיכום עמודים תתפ"ה-תתפ"ו

מה למדנו היום?

המשכנו ללמוד את עניין הס' ום' שמתחלקים והם מחלקים את כל עולם אצילות שא"א מיצג אותו לאו"א וישסו"ת. למקום חסדים מכוסים וחסדים מגולים ולב' פרצופים.

למדנו מה הטעם שזה קורה. מכיון שבכל פרצוף יש יחסים בין אח"פ של העליון לגו"ע של התחתון.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\שיעור 11 חלק י\תמונה שיעור 11 חלק י b.jpg

שזה עליון וזה תחתון וזה תחת תחתון. אז מה היחס ביניהם ?

שאח"פ של העליון נמצא יחד עם גו"ע של דתחתון הם בסוד אחים בכורים. אז גם אם תהיינה עליות וירצה להאיר לו הוא יוכל להאיר רק לגו"ע שלו את עצם האור ולאח"פ שלו אין לו קשר ישיר.

יש לו קשר לגו"ע של התחתון. אז לאח"פ שלו הוא לא יאיר. לכן אומר שאור ממש הוא ייתן רק לגו"ע וזה מקום הס' של התחתון ואח"פ שלו זה מקום הם' שלו שהם' הזאת היא לא תקבל הארה.

למשל אם נסתכל על א"א. אז הוא אומר הוא יאיר רק לאו"א עד הפרסה ולישסו"ת שהיא תחת התחתון הוא לא יאיר.

ולכן יש לנו שתי הבחנות .הבחנה אחת שאם נסתכל אז עתיק שמאיר הוא מאיר את בחינת ההארה שבו רק עד מקום החזה של א"א. לכן עד החזה של א"א עתיק האיר את הארה. ולכן מי שנמצא עד החזה של א"א יוכל לקבל את אותה אבל מי שנמצא למטה מחזה דא"א לא יוכל לקבל את הארה של עתיק.