הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 13 | עמודים תתפט-תתצ

406

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 13 סיכום עמודים תתפ"ט-תת"צ

מה למדנו היום?

היום למדנו על היחסים בין אבא לאמא מאיפה הם נובעים. למדנו גם על ישסו"ת ומה ההבדל בין או"א וישסו"ת. ומדוע גם הם נקראים בשמות הללו ולא חכמה ובינה.

אז ראשית הסביר לנו על או"א. ואמר בוא נראה מה המקור של כל אחד מהם ולפי זה נלמד עליהם. אומר, מי זו בינה?

דווקא איתה הוא מתחיל. בינה הכוונה אמא עילאה. כי או"א הם נקראים חכמה ובינה והם נקראים או"א עילאין.

אז אמא עילאה שהיא בינה. מאיפה היא נובעת?

אז למדנו בשיעור הקודם שבינה היא עצם חכמה. ובינה שהיא עצם חכמה זו בינה שיצאה מהחכמה שזה נקרא הגרון. אז היא באה מהגרון. שזה מקור מאד מאד גבוה.

לעומת זאת האבא מי הוא?

הוא חסד הא'. זה אותו אור של חסדים שנמשך מעל הרצון של הבינה.

מי הוא הרצון של הבינה?

אמא עילאה. מה היא אומרת?

אני דוחה חכמה. לכן נקראת רק ו"ק מצד הגרון. רק ו"ק דחכמה. אבל היא חכמה. ולכן היא גבוהה. והיא אומרת אני לא רוצה לקבל חכמה למרות שאני חכמה.

זה נקרא שחכמה בסופה בחרה שהיא רוצה חסדים. היא בחרה שהיא רוצה להיות משפיעה. והאור שנמשך לה הוא חסדים מכוסים.

יוצא שהאבא הוא חסד דמין הא' שהוא חסדים מכוסים. ג"ר דחסדים. שהוא יותר קטן כי הוא בא מצד הבינה עצמה. אבל הכלי של הבינה בא מעצם החכמה. לכן האמא פה יותר גדולה אבל היא לא נגלית. למה היא נגלית?

כי היא לא פועלת את החכמה שבה. היא דווקא פועלת הפוך מהחכמה שבה. לכן היא לא נגלית ומה שנגלה זה אבא שם. לכן היא כנגד הו'ד' שביוד. ולא כנגד הי' עצמה. הי' זה חכמה והו'ד' שבתוך היוד זה משהו נסתר למרות שזה העיקר שם.

לעומת זאת בישסו"ת ששם החסדים דווקא מגולים. ישסו"ת זה ישראל סבא ותבונה. שם דווקא ישראל סבא יותר גדול מהתבונה. יותר נחשב מהתבונה.

למה?

כי זה חסדים אבל חסדים מגולים.

למה זה חסדים מגולים?

צריך לגלות את החכמה לתחתונים.

כי התפקיד של ישסו"ת זה כמו אמא שבאה בשביל הבנים אז דווקא שם אנחנו רוצים את גילוי החכמה והם בבחינת הזרועות המתפשטות מראשי כתפין.

יוצא שראשי כתפין הם מבחינת או"א עילאין. האמת שאו"א עילאין זה כנגד ראשי כתפין של א"א והזרועות של א"א הם דווקא כנגד ישסו"ת שצריכים להוליד את הזו"ן.

וכל זה אנחנו צריכים רק בשביל המסקנה הבאה. שמי שיוליד את זו"ן זה ישסו"ת שהם הזרועות אבל רק כשהם בקשר עם הראשי כתפין עם או"א, שרק הקשר שלהם יחד מאפשר את ההולדה.

סיכום בנקודות:

  • או"א עילאין הם כנגד אור החסד הא' שהוא אבא ועצם חכמה שהיא אמא.

  • יוצא שאמא גדולה מאבא שהיא באה מחכמה אולם יחד עם זאת אינה מגולה כי אינה פועלת את בחינת החכמה שבה אלא דווקא היא באחוריים והיא דוחה חכמה.

  • מצד האותיות אנו נראה את האמא נסתרת שהיא רק בחינת ו'ד' של היוד ואבא הוא בחינת הי' שהוא מגולה. ולכן נראה באו"א עילאין שהבחינה העיקרית שם היא חסדים מכוסים שזו הבחינה הגלויה שם. והם נקראים מבחינת ראשי כתפין דאריך שעדיין לא מגולים.

  • ישסו"ת הם מבחינת חסדים מגולים היות ושם יש רצון לגילוי החכמה כדי לתת לבנים. והם נקראים הזרועות המתפשטות מראשי כתפין.

  • שמם של חכמה ובינה נשתנה לבחינת או"א משום שחכמה הוציאה את הבינה לחוץ כדי לתקן את זו"ן. והגילוי של זה הוא בעיקר בישסו"ת.

  • הגילוי של או"א שהתחלף שמם הוא לא בהם עצמם אלא הם רק שורש לגילוי והגילוי שלהם הוא בישסו"ת כאשר הם מתחברים אליהם ומגלים את הזו"ן ומתקנים את הזו"ן.

עד כאן היום. תודה רבה.

אין תגובות

להגיב