הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 14 | סיכום| עמודים תתצא-תתצב

366

תלמוד עשר הספירות חלק י'
1. עשינו חזרה באותיות שלמעלה מאות לז עד מד ששם למדנו את ההבדל בין גר דבינה שנקרא לעתיד לבוא לבין זת דבינה דעולם האצילות שנקרא עולם הבא
2. לעתיד לבוא שהם אוא עלאין אינם מושגים אלא בגמר התיקון וכל מה שאפשר לקבל משם זה רק בהתבטלות שנקראים חסדים מכוסים שאין ביטוי לעצמיות במקום זה. לעומת זאת בישסות שנקרא עולם הבא יכול להיות ביטוי כלפי התחתונים ולכן תבונה דישסות מתפשטת גם לתחתונים שהוא בסוד עולם הולך ובא.
3. באות מד התחלנו ללמוד הקדמה לצורך הבנת העיבור דזא בהקדמה זו למדנו ב' נושאים א'- לידת פרצוף שמתקיים עי עליית רשימות לעליון זיווג על רשימות אלו במקום העליון והכר הרשימות שבאו מהתחתון ובעקבות כך ירידתם למקום הגוף שזה גם לידתם. ב'- בעולם האצילות יש תוספת של עיבור שמתקיים בזכות התהליך הנקרא אחים בכורים בו העליון מעלה את התחתון לעלי עליון בזכות הקשר של אחפ דעליון במצב הקטנות עם גלגלתא ועיניים דתחתון שלשם נפלו האחפ דעליון במצב הקטנות. בעלי עליון אין התחתון מתעבר אבל העליון מקבל אורות גם בשבילו וכשיורד למקומו מעבר את התחתון מוליד אותו למקומו ונותן לו לאט לאט את האורות שקיבל עבורו במקום העלי עליון.

גדרות
שמות אלקים =אחורים מחזה ולמטה דא"א
סומך = בחי' הסמך מחזה ולמעלה דא"א
נופל = בחי' ם ' מחזה ולמטה דא"א
הויה דע"ב = אבא עלאה = 72
אהיה דיודין = אמא עלאה = קס"א =161
או"א עלאין = זכור =רגל = 233
ק"ך צירופי אלקים = ל' * ד' = ל* תנה"י דאמא עלאה = 120
ק"ך צירופי אלקים = כ"ד *ה'= כ"ד * גתנה"י דשיסו"ת=כל פעם מתחילים את שם האלקים עם אות אחרת ולכל אות שמחילים איתה יש כ"ד צירופים =120
ד פעמים ל' – מרמז על דל שהוא אחורים דאמא עלאה .הרב הסביר כי זה רומז על חוסר האמונה שהיא הדלות .
בוכ"ו = הבחינה היותר עבה מבחינת אהיה והוא יוצא ע"י שמתקדמים באות אחת וכידוע ליודעי ח"ן כי שהאותיות הם רומזות על דין .
בוכ"ו = דל=34= אחורים דבינה עלאה לעומת אהיה שהוא פנים דאמא עלאה .
משה = אלהים *4 +הכולל = בשג"ם = 345
קפ"ד = מקדם =פק"ד = היוה דע"ב בריבוע ( יוד, יוד הי,יוד הי ויו,יוד הי ויו הי.) = 184 בחי' פנים דיש"ס רומז כי ע"י הפנים שלו פקד אותה וזה בחי' מקדם שרומז כי אחורים דאבא עלאה אצל יש"ס הוא פנים.
קדמ"ת =קדמת= אחורים דאהיה דיודין (אלף, אלף הי, אלף הי יוד, אלף הי יוד הי.) = 544 בחי' פנים דתבונה
תשכ"ח =דפ"ק +קדמת=מקדם +קדמת =728
מ"ס = קליפה הגורמת לשכחה – התיקון של הקליפה הוא ע"י ששונה לא רק ק' פעמים שהוא גי' מ"ס אלא ק"א פעמים ואילו באו"א אין אחיזה בכלל לקליפה הזו לכן נקרא שם זכור
ת"ל = ה' * אלוקים
תבונה = ת"ל + בוכו + הכולל = לרמז שבתבונה נכלל שורש הדינים וגם כל ה"ך צירופי אלוקים

אין תגובות

להגיב