הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 18 -עמודים תתצ"ט-תת"ק

1457

דף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 18
1.מאחר ודיברנו בשיעור הקודם על חמש מדרגות של כל פרצוף שהם עיבור יניקה מוחין דנשמה מוחין דחיה ומוחין דיחידה עתה אנו רוצים לקשור את ההתפתחות של הפרצוף גם לפרצופים אחרים
2. הפרצוף לא עומד לבד בעולם אלא יש לו קשר לפרצופים אחרים על פי החוק שסולם המדרגות אינו משתנה כך גם העליון עולה
3. עתה אנו רוצים ללמוד את היחס בין תבונה לבינה
4. תבונה עומדת באחוריים דבינה היינו במקום התנהימ שלה מקום זה הוא יחודי באצילות היות והוא למטה מחזה ושם יש אחיזה לחצוניים מפאת חוסר השלמות שיש שם
5. למטה מחזה נקרא ם למעלה מחזה נקרא ס
6. בינה שנקראת ס יש בה את הכח של הנשמה שמאפשר לסמוך את מי שנמצא למטה מחזה עם תבונה עולה למקום הבינה ומקבלת את כח הס ומשפיעה כח זה גם לתחתונים ממנה
7. במקום החיצוניים יש שמות אלקים שהן דינים שאותם צריך לתקן. משה רבנו תיקן את כל קך צירופי אלקים וכסימן ד שמות אלקים היינו 86 כפול 4 עם הכולל הם גימטריה משה ועי כך אנו מבינים שהוא זכה לבינה עליונה של עולם אצילות שהיא המדרגה הגבוהה שאפשר להגיע אליה כנשמה

הדף היומי בתע"ס חלק י' סיכום שיעור 18 עמודים תתצ"ט-תת"ק

מה למדנו היום? 

אז הזכרנו את ג' בחינות הנה"י והתעכבנו בעיקר על הנה"י הג' שהם הנה"י שנמצאים בתוך פרצוף אחד, בחמשת הפרצופים המרכיבים פרצוף אחד. איזה חמישה פרצופים מרכיבים פרצוף אחד? עיבור, יניקה, מוחין דנשמה, מוחין דחיה, מוחין דיחידה ורצינו לראות את היחס ביניהם. אז ראינו שהיחס ביניהם שתמיד התחתון מלביש למטה מהעליון ועל בחינת הנה"י שלו. דהיינו, שפרצוף העיבור הוא הכי תחתון והכי חיצוני ופרצוף היחידה הוא הכי עליון והכי גבוה (פנימי?). ההתפתחות של כל פרצוף אם כך, היא לעלות ממצב העיבור שלו עד מצב היחידה שלו. 

עכשיו אחרי שהבנו שככה מתפתח פרצוף אז הוא בא לספר לנו שהפרצוף הזה שרוצה להתפתח לא עומד לבדו בעולם, יש סביבו עוד פרצופים שיש לו אינטראקציה איתם, שהם עליונים לו, תחתונים לו. אז נאמר שז"א רוצה עכשיו לעשות עליה אז אם הוא עולה למדרגת ישסו"ת אז גם ישסו"ת צריכה לעלות, למה? כי סולם המדרגות אינו מקבל שינוי ולכן גם אם דיברנו על כך שיש פרצופים בתוך פרצוף אחד שהפרצוף צריך להתפתח בהם אז ההתפתחות שלו היא תלויה בהתפתחות של המרכיבים האחרים, של הגדולים ממנו בד"כ. על דרך עבודה אמרנו, שכל תחתון שמתפתח צריך לראות את העליון שלו מפותח יותר אחרת הוא לא יוכל להתפתח וזה דבר גדול שבן אדם יכול לראות את העליון מפותח ממנו. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. 

השיעור הזה למדנו על היחס בין בינה לתבונה, שלמדנו שפרצוף הבינה בעולם האצילות התחלק לחכמה ובינה (והבינה של פרצוף החכמה?) שהם או"א יש לו כוח שנקרא ס' כי היה לו תכונה מיוחדת של חסדים מכוסים ונהיה לו כוח של ס'. יש לו בחינת אחוריים שהם הנהי, תנהי שלו, שהם אחוריים שלו שעליהם מלבישים ישסו"ת. למקום הזה של תנה"י של או"א ששם גם מלביש ישסו"ת וזו"ן עוד מתחתם יש עניין מיוחד, למה? כי הם נמצאים למטה מפרסה של א"א, למטה מפרסה של א"א מייצרת את ההבדל ואת החלוקה בין שלמות של למעלה מחזה לחוסר שלמות שלמטה מחזה. כולם נמצאים במסגרת אצילות, אבל בתוך מסגרת אצילות באופן יחסי יש חיצוניים ופנימיים. פנימיים זה בחינת ג"ר שהם למעלה מחזה וחיצוניים למטה מחזה. החיצוניים האלה נקראים נופלים וישסו"ת שהיא בחינת ם' שמלבישה על התנה"י היא נקראת נופלת וכל שכן הזו"ן. מה הדרך שלה בכל זאת לקבל איזה שהיא סמיכה בסוד סומך ה' לכל הנופלים? רק ע"י זה שתקבל את הכוח של הנשמה, של החסדים מאו"א. אז היא צריכה לעלות לאו"א כדי לקבל את הכוח הזה של החסדים ובאמת הכוח הזה של עליית ישסו"ת לאו"א שהיא מקבלת קומת נשמה וזו"ן גם עולים שז"א ונוקבא היא כבר בקטנות יכולים לעשות זווג אב"א הם מקבלים סמיכה מלמעלה כדי לקבל חפץ חסד וזה שומר אותם. אז הבנו אם כך שיש איזה שהוא כוח של סמיכה לתחתון ואם יש סמיכה לתחתון אז החיצוניים לא יכולים להיאחז במקום התחתון. יוצא אם כך, שאדם כדי לקבל סמיכה הוא צריך להאמין בטובו של העליון, אם הוא מאמין בטובו של העליון שזה מדרגת נשמה, שזה בחינת הס', אז הוא יכול שגם שמות האלקים שבו, דהיינו הדינים, מקבלים סמיכה כי הדינים הם דינים שלכאורה החיצוניים אוחזים בהם ולכן אנחנו מקבלים את הכוח הזה מצד המוחין דנשמה, מאמא עילאה, שהמוחין האלה של מוחין דנשמה הם כוח של ס' והס' הזה, זה סומך ה' לכל הנופלים. עד לפה זה רעיון אחד. 

בתוך הרעיון הזה הוא מסביר לנו קצת על הדינים ואומר לנו תראו, הדינים שנמצאים למטה הם בסוד ק"ך צירופי אלהים. גם התנה"י האלה נקראים  אלקים וגם ישסו"ת נקרא אלקים, מה ההבדל ביניהם בכל זאת? התנה"י האלה הם 30*4 והישסו"ת האלה הם 5*24, לא כל כך הסביר לנו כל כך כרגע למה אבל מה כן אנחנו רוצים ללמוד מזה? שבינה יש לה צד אחד שהיא חסדים וצד אחד שהיא דין זה נקרא בינה דינים מתערין מינה, מה זה ממנה? מצד החיצוניות שלה שנמצא למטה מחזה אז יש בה דינים, למה? כי יש בה שמות אלקים למטה מפרסה. יחד עם זה אומרים לנו שמשה הוא גימטריה 5*אלהים. 5*אלהים = 344 עם הכולל 345 זה נקרא משה, מה זה מצביע על משה? שהוא תיקן את כל ק"ך צירופי אלהים, אני חושב שזה גדולה מאד חשובה, זה אפילו יותר מאדם הראשון שהוא היה לו רק בחינת 100 מדרגות ולתקן את כל ק"ך הצרופים זה בחינת 120 מדרגות שלזה הגיע משה. זה לא התעסק בזה הרבה רק סיפר לנו שהכוח שלנו לעבוד ולקבל סמיכה בהתחלה אבל אחר כך לקנות את הכוח שעל כל דין יש לי מסך ומסך הוא גם בגימטריה 120 כנגד שמות ק"ך צירופים, ק"ך אלהים וזה אומר שאם לכל בחינת דין יהיה לי מסך אני אוכל להיות בשלמות.  

 

אין תגובות

להגיב