הדף היומי בתע"ס חלק י' | סיכום | שיעור 18 -עמודים תתצ"ט-תת"ק

368

דף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 18
1.מאחר ודיברנו בשיעור הקודם על חמש מדרגות של כל פרצוף שהם עיבור יניקה מוחין דנשמה מוחין דחיה ומוחין דיחידה עתה אנו רוצים לקשור את ההתפתחות של הפרצוף גם לפרצופים אחרים
2. הפרצוף לא עומד לבד בעולם אלא יש לו קשר לפרצופים אחרים על פי החוק שסולם המדרגות אינו משתנה כך גם העליון עולה
3. עתה אנו רוצים ללמוד את היחס בין תבונה לבינה
4. תבונה עומדת באחוריים דבינה היינו במקום התנהימ שלה מקום זה הוא יחודי באצילות היות והוא למטה מחזה ושם יש אחיזה לחצוניים מפאת חוסר השלמות שיש שם
5. למטה מחזה נקרא ם למעלה מחזה נקרא ס
6. בינה שנקראת ס יש בה את הכח של הנשמה שמאפשר לסמוך את מי שנמצא למטה מחזה עם תבונה עולה למקום הבינה ומקבלת את כח הס ומשפיעה כח זה גם לתחתונים ממנה
7. במקום החיצוניים יש שמות אלקים שהן דינים שאותם צריך לתקן. משה רבנו תיקן את כל קך צירופי אלקים וכסימן ד שמות אלקים היינו 86 כפול 4 עם הכולל הם גימטריה משה ועי כך אנו מבינים שהוא זכה לבינה עליונה של עולם אצילות שהיא המדרגה הגבוהה שאפשר להגיע אליה כנשמה

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב