הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 30 | עמודים תתקכג-תתקכד

408

הדף היומי בתע"ס חלק י' סיכום שיעור 30 – עמודים תתקכ"ג-תתקכ"ד
בית מדרש "הסולם"- הרב אדם סיני
סיכום השיעור
יש פה כמה תנועות שקורות ויש תנועה. כל תנועה מראה לנו על סוג חשיבות אחר שקורה.
תנועה אחת- שהיא התנועה המקדימה את הכל, שיש בקשה לאור ע"ב ס"ג.
דבר ראשון- אור ע"ב ס"ג מגיע.
דבר שני- אם אור ע"ב ס"ג הגיע, הוא ביטל את הפרסאות וזה גרם לכך שיסוד דעתיק, שגרם לכך שלא תהיה הארת חכמה במדרגה, התבטל.
כך התחיל המהלך.
אז הבנו: בא אור ע"ב ס"ג – ביקע את היסוד דעתיק לאורכו.
אז נכנסנו למצב חדש. מהו המצב החדש? יש הארת חכמה במדרגה.
כתוצאה מכך עלו נה"י לחג"ת. של מי ? של עתיק, של א"א, של או"א ושל ישסו"ת .
אז על התנועה הזו של העליה, עליה אנחנו רוצים לדבר.

בא אור ע"ב ס"ג, בגלל ישסו"ת שרוצה גדלות. הוא מבקע את היסוד דעתיק, וזה גורם להארת חכמה במדרגה, וזה גורם לעוד משהו. כל הנה"י עולים למקום החג"ת.
יש לי גם בא"א שיעלו לחג"ת וגם באו"א וישסו"ת שיעלו לחג"ת. אבל יש להם תפקידים שונים. התפקיד של עליית נה"י דא"א לחג"ת, הוא זה שגרם לתיקון של חפץ חסד בז"א.
הוא לא אומר איך.
והתפקיד של עליית נה"י דישסו"ת לאו"א או נה"י שלו לחג"ת, גרם לכך שאו"א וישסו"ת יהיו לפרצוף אחד.
אז יש לנו פה שני דברים מאד מאד חשובים שקרו:
א. נה"י דאריך העלו את הנה"י שלהם לחג"ת. וזה נתן את השורש לתיקון של חפץ חסד בז"א. שהרי זה עיקר התיקון שלו. כי למה אנחנו רוצים לעבר את ז"א? כדי שלא יהיה לו כמו בשבירת הכלים. כי לא היה לו חפץ חסד, אז הוא נשבר. לא היה לו תיקון קוים. ועליית נה"י לחג"ת אומר, שזה שורש לתיקון קוים בז"א וזה דבר מאד עיקרי אצלו.
ב. התיקון השני שאו"א וישסו"ת הפכו לפרצוף אחד. למה זה חשוב התיקון השני גם כן? כי התיקון הזה מאפשר עכשיו לעבר את ז"א. אז זה שאפשר לעבר את ז"א בפרצוף המשותף של או"א וישסו"ת, זה שנתנו לו מקום. אבל לתיקון שצריך לעשות שם זה בזכות שנה"י דא"א עלו לחג"ת דא"א.

אז אנחנו רואים פה שתי תנועות שנעשו- של א"א ושל או"א וישסו"ת. ומי שהתחיל את התהליך זה עתיק שגרם לבקיעת היסוד שלו.
הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 30 – עמודים תתקכ"ג-תתקכ"ד
בית מדרש "הסולם"- הרב אדם סיני
סיכום בנקודות
1. התהליך שמייצר הכנה לעיבור ז"א, קורה על פי השלבים הבאים:
א. ישסו"ת שנמצא בו"ק מבקש גדלות וכתוצאה מכך, נמשך אור ע"ב ס"ג למדרגות.
ב. אור ע"ב ס"ג מבטל את הפרסאות וגורם לבקיעת יסוד דעתיק לאורכו ומאפשר לנה"י לעלות לחג"ת.
ג. עליית נה"י לחג"ת של א"א, מהווה שורש לתיקון של ז"א, שגם נה"י שלו יעלו לחג"ת ויעשה בו תיקון קוים כדי שלא תהיה בו שבירה כמו שהיה בעולם הנקודים.
ד. עלית נה"י לחג"ת של או"א וישסו"ת, היא גרומת לאיחוד בין הפרצופים או"א וישסן"ת, שמהווים מקום כדי לעבר את ז"א. (האיחוד הזה תלוי גם בבקיעת יסוד דעתיק שעל ידי כך מתאפשר שתהיה הארת חכמה במדרגה).
2. לאחר שלבים אלו יש לנו גם מקום הכנה לעיבור ז"א וגם את דרך תיקונו בחפץ חסד.

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 30 סיכום עמודים תתקכ"ג-תתקכ"ד
מה הוא סיפר לנו בכל האריכות הזאת?
הוא אמר לנו כך: יש פה כמה תנועות שקורות. ויש תנועה שהיא, כל תנועה מראה לנו על סוג חשיבות אחר שקורה.
יש תנועה אחת, שהיא התנועה המקדימה את הכל, שיש בקשה של, לאור ע"ב ס"ג
אז דבר ראשון, אור ע"ב ס"ג מגיע.
דבר שני, מה קורה?
אם אור ע"ב ס"ג הגיע הוא שבר או ביטל. ביטל לא שבר. ביטל את הפרסאות.
וזה גרם לכך, שיסוד דעתיק שגרם לכך שלא תהיה הארת חכמה במדרגה, התבטל. כך התחיל המהלך.
אז הבנו. בא אור ע"ב ס"ג ביקע את היסוד לאורכו. את היסוד דעתיק. אז נכנסנו למצב חדש.
מה המצב החדש?
יש הארת חכמה במדרגה. אוקי.
כתוצאה מזה עלו נה"י לחג"ת, של מי?
של עתיק, של א"א, של או"א, ושל ישסו"ת.
אז התנועה הזאת של העליה, עליה אנחנו רוצים לדבר.
אז עוד פעם, בא אור ע"ב ס"ג. אגב, למה הוא בא?
בגלל ישסו"ת. ישסו"ת מתחיל את הכל. הוא היה בו"ק והוא רוצה גדלות. אז כך זה מתחיל.
מגיע אור ע"ב ס"ג מבטל, מבקע את היסוד דעתיק וזה גורם להארת חכמה במדרגה וזה גורם לעוד משהו, כל הנה"י עולים למקום החג"ת.
עכשיו הוא אומר ככה, יש לי גם בא"א שנה"י עלו לחג"ת וגם באו"א וישסו"ת שנה"י עלו לחג"ת.
אומר, אבל יש להם תפקידים שונים.
התפקיד של עלית נה"י דא"א לחג"ת הוא זה שגרם לתיקון של חפץ חסד בז"א. הוא לא אומר איך. הוא קצת הסביר.
והתפקיד של עלית נה"י דישסות לאו"א או נה"י שלו לחג"ת, זה גרם לכך שאו"א וישסו"ת יהיו לפרצוף אחד.
אז יש לנו פה שני דברים מאד, מאד חשובים שקרו:
נה"י דאריך העלו את הנה"י שלהם לחג"ת וזה נתן את השורש לתיקון של חפץ חסד בז"א. שהרי זה עיקר התיקון שלו. למה אנחנו רוצים לעבר את ז"א? כדי שלא יהיה לו כמו בשבירת הכלים, כי לא היה לו חפץ חסד אז הוא נשבר. לא היה לו תיקון קוים. עלית נה"י לחג"ת אומר שזה שורש לתיקון קוים בז"א, וזה דבר מאד עיקרי אצלו.
התיקון השני, שאו"א וישסו"ת הפכו לפרצוף אחד.
למה זה חשוב כל כך התיקון הזה, גם כן?
כי התיקון הזה מאפשר עכשיו לעבר את ז"א. אז זה שאפשר לעבר את ז"א בפרצוף המשותף שנקרא או"א וישסו"ת. זה שנתנו לו מקום.
אבל לתיקון שצריך לעשות שם, זה בזכות שנה"י דא"א עלו למקום חג"ת דא"א.
אז אנחנו רואים פה שתי תנועות שנעשו בעלית נה"י לחג"ת שזה, של א"א, ושל או"א וישסו"ת.
ומי שהתחיל את התהליך זה עתיק שגרם לבקיעת היסוד שלו. אוקי.
יש שאלות? מובן, לא מובן?
אז נסכם בנקודות:
התהליך שמייצר הכנה לעיבור ז"א, קורה על פי השלבים הבאים:
ישסו"ת שנמצא בו"ק מבקש גדלות וכתוצאה מזה נמשך אור ע"ב ס"ג למדרגות.
אור ע"ב ס"ג מבטל את הפרסאות וגורם לבקיעת יסוד דעתיק לאורכו. ומאפשר לנה"י לעלות לחג"ת.
עלית נה"י לחג"ת של א"א מהווה שורש לתיקון של ז"א שגם נה"י שלו יעלו לחג"ת, ויעשה בו תיקון קוים, כדי שלא תהיה בו שבירה כמו שהיה בעולם הנקודים.
עלית נה"י לחג"ת של או"א וישסו"ת היא גורמת לאיחוד בין הפרצופים או"א וישסו"ת שהם מהווים מקום כדי לעבר את ז"א (האיחוד הזה תלוי גם בבקיעת יסוד דעתיק שע"י כך מתאפשר שתהיה הארת חכמה במדרגה)
לאחר שלבים אלו, יש לנו גם מקום הכנה לעיבור ז"א וגם את דרך תיקונו בחפץ חסד.

אין תגובות

להגיב