הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 31 עמודים תתקכה-תתקכו

386

סיכום בנקודות תעס חלק י עמודים תתקכה-תתקכו
1.בא"א נתקיים זיווג דנשיקין שתפקידו לתת גדלות בע. אצילות לפר' המלבישים את א"א.
2. זיווג חיך וגרון קורה בין חכמה של אצילות שנק' ע"ב וחיך לבין בינה דאצילות שנקראת ס"ג וגרון.
3. שמות מקבילים הם: זיווג ע"ב ס"ג או חיך וגרון או נשיקין.
4. המסך שיש בנק עיניים דראש דא"א נק' קרומא דאתחפיא שלא מאפשר לאור החכמה להתפשט לתוך המדרגות, אולם כן מאפשר לתת אור לתחתונים לצורך הגדלות שלהם – טיפת החסד שניתן מהעליון לתחתון.
5. אין טיפת זרע דהולדה נמשכת אלא מע"ב שהוא חכמה. אין הולדה ללא חכמה.

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 31 סיכום עמודים תתקכ"ה-תתקכ"ו

היום למדנו על המושג זיווג דנשיקין. 

וגם למדנו: 

 • היכן הוא נעשה. 
 • ומה הצורך שלו. 
 • וכל מיני שמות שמתלווים אליו. 

אז ראשית הגדרה. מה זה זיווג דנשיקין? 

נקרא זיווג רוחני, שהאור שנובע ממנו מאפשר גדלות למדרגה שאליה הוא ניתן האור הזה.

זה נקרא זיווג ע"ב ס"ג. תמיד זיווג ע"ב ס"ג הוא במדרגה עליונה מאותו פרצוף שמבקש את הארה הזאת. 

למה פרצוף מבקש בכלל זיווג דנשיקין מהעליון? 

כי הזיווג דנשיקין הוא כמו חימום לצורך גדלות במדרגה. אין גדלות במדרגה בלי זיווג ע"ב ס"ג. 

אז עוד פעם. מה זה זיווג דנשיקין? 

זיווג לצורך גדלות של המדרגה. כדי להעלות את האח"פ. כי קטנות זה רק גו"ע בלי אח"פ. אז רוצים להעלות את האח"פ. 

הזיווג הזה יש לו עוד שמות. במיוחד בעולם אצילות, שלא למדנו את השמות האלה בעולם הנקודים. 

יש לו שמות מיוחדים. למשל, הוא נקרא זיווג חיך וגרון. 

למה הוא נקרא זיווג חיך וגרון? 

אז יש על זה הסבר ארוך וננסה לתמצת אותו.

כאשר מדבר על עולם אצילות, אז מדבר מצד א"א. שא"א הוא בריח התיכון של עולם אצילות. 

מה זה בריח התיכון? 

זה הכלל, וכל מה שמדברים, זה פרטים שבאים לבטא את הכלל הזה.

עכשיו הכלל הזה א"א הוא עושה זיווג דנשיקין והזיווג שלו הוא בין חכמה לבינה. חכמה נקרא ע"ב. בינה שלו נקראת ס"ג. כי א"א כמו בגלגלתא. 

מה למדנו שיש בגלגלתא? 

שאם נסתכל רגע על גלגלתא, אז זה פרצוף: 

 • שגלגלתא שלו הוא גלגלתא בראש. 
 • ומפה עד החזה זה פרצוף ע"ב שלו. שזה כנגד החכמה. ובאמת פה יצא לנו פרצוף ע"ב מבחינת הראש שלו שמלביש עד החזה. 
 • וס"ג שלו יצא באמת פה גם מחזה עד הטבור. 
 • ומ"ה וב"ן יצאו מטבור עד סיום רגלין. 

עכשיו במקום הזה יצא עולם אצילות: 

 • אבל היות ועתיק כבר מתוקן. 
 • אז מה שבא לתקן עולם אצילות, זה רק המקום הזה, שליש אמצעי של למטה מטבור דגלגלתא. 
 • הוא עצמו גם מתחלק לגלגלתא, ע"ב, ס"ג ,מ"ה, וב"ן. 
 • מ"ה וב"ן כמו בכללי למטה מטבור זה מ"ה וב"ן. 
 • עד הפה זה גלגלתא ע"ב. 
 • כשעושה זיווג בין ע"ב לס"ג. שמה זה ס"ג הזה? זה כנגד או"א וגם כנגד גרון. 

אני מצייר לכם רק את זה אגב פה למטה. פה יש פרסה ופה למטה זה בריאה, יצירה, ועשיה. 

זה התמונה הכללית. עכשיו אנחנו מדברים על א"א שהוא בריח התיכון של כל עולם אצילות. כל זה זה עולם אצילות. עתיק מקשר רק. מה שיצא פה נקודים הוא נשבר. זה תמונה כללית של כלל העולמות רק כדי שתהיה לכם התמצאות איפה מדברים. א"א הוא בריח התיכון של עולם אצילות. 

עכשיו נחזור לציור היותר גדול של א"א: 

 • גם הוא מחולק לגלגלתא, ע"ב, ס"ג, מ"ה, וב"ן. 
 • כתר שלו הוא גלגלתא. ע"ב זה החכמה. ס"ג זה הבינה. 

אז הוא אומר, מה זה אור ע"ב ס"ג בעולם אצילות? 

זיווג שנעשה בין חכמה לבינה. 

מי זה חכמה ובינה? 

קוראים להם גם חיך וגרון. למה קוראים להם חיך וגרון לא אמר לנו. רק אמר שזה ככה. 

הם גם נקראים יסוד ומלכות או חכמה ובינה או ע"ב ס"ג. 

וזה זיווג דנשיקין. כשנעשה זיווג דנשיקין בין ע"ב לס"ג זה נקרא זיווג דנשיקין, זיווג חיך וגרון או זיווג ע"ב ס"ג. 

מה התפקיד של הזיווג הזה? 

לתת אור למדרגה, לתת לה גדלות. אז לזכור זה נקרא זיווג חיך וגרון. זה נקרא זיווג ע"ב ס"ג והתפקיד שלו לתת גדלות למדרגה. 

כשהמדרגה נמצאת במצב של קטנות, אז בקטנות יש גו"ע. ואח"פ יורדים למטה מהמדרגה שלא משתמשים בהם. אז זה מצב של קטנות. 

מה זה מצב של גדלות? 

צריך לבוא אור מלמעלה, אור ע"ב ס"ג או חיך וגרון, שמוריד את ה' תתאה, מוריד את החלוקה שהיא עושה וגורם לאח"פ האלה במצב הגדלות לעלות למעלה. 

ואז יהיה לנו פה גו"ע ואח"פ. אבל אח"פ לא נמצאים במקומם כמו שהיו צריכים להיות בצמצום א'. 

זה נקרא גדלות של צמצום ב'. 

מי גורם לגדלות הזה? 

אור ע"ב ס"ג שגורם לאח"פ לעלות למעלה, שהם נקראים אח"פ דעליה. אז זה התפקיד של אור ע"ב ס"ג. 

מה הוא עושה אור ע"ב ס"ג הזה? 

הוא נותן טיפה שנקראת חסד. שכלפי התחתון זה נקרא חכמה. שאור הזה מוריד את הה' תתאה. 

זה הדבר העיקרי שלמדנו היום. שהזיווג הזה שנקרא זיווג חיך וגרון נותן למדרגה את הבחינה הזאת של גדלות למדרגה. שזיווג חיך וגרון שהוא נקרא זיווג דנשיקין בא למדרגה לתת גדלות למדרגה. 

איפה זה קורה? 

זה קורה בראש דאריך בין ראש לגרון כדי לתת לאו"א גדלות דחיה. 

זהו. זה מה שלמדנו היום.

סיכום בנקודות:

 1. בא"א מתקיים זיווג דנשיקין שתפקידו לתת גדלות בעולם אצילות לפרצופים המלבישים את א"א.
 2. זיווג חיך וגרון קורה בין חכמה של אצילות שנקרא ע"ב ונקרא גם חיך לבין בינה דאצילות שנקראת ס"ג ונקראת גם גרון.
 3. שמות מקבילים הם זיווג ע"ב ס"ג או חיך וגרון או נשיקין.
 4. המסך שיש בנקבי עיניים דראש דאריך נקרא קרומא דאתחפיא שלא מאפשר לאור החכמה להתפשט לתוך המדרגות. אולם כן מאפשר לתת אור לתחתונים לצורך הגדלות שלהם. אור זה נקרא טיפת החסד שניתן מהעליון לתחתון.
 5. אין טיפת זרע דהולדה נמשכת אלא מבחינת ע"ב שהוא בחינת חכמה. דהיינו, אין הולדה בלי חכמה.

עד כאן היום תודה רבה.

אין תגובות

להגיב