הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 40 | עמודים תתקמג-תתקמד

1262

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 40 סיכום עמודים תתקמ"ג-תתקמ"ד

אז שאלנו. קודם כל חזרנו על השיעור הקודם וראינו שהיה לנו ג' נושאים בשיעור הקודם. 

למדנו שהביקוש בא מאהי"ה התחתונים כי הם אלה שמחזיקים את החיסרון והם אהי"ה פשוטים. למה? כי הם באו ממקום שלמטה מטבור ששם יש רק הארת כלים. 

כי היה לנו פה שאלה בשיעור הקודם, מדוע אין ביקוש של אהי"ה במלוי? 

אז אמר כי הם יש להם רק הארת הנפש בכלים שלמטה מסיום האורות ולכן הם נחשבים כמו כתר שזה שם פשוט בלי מילוי.

ולכן אנחנו אומרים שהאהי"ה שעולים הם אהי"ה פשוטים. כי פעמיים אהי"ה זה שם מ"ב. זה שאנחנו אומרים שעולים פעמיים אהי"ה. זה נושא אחד שלמדנו בשיעור הקודם.

נושא שני, למדנו, שאלנו למה יה"ו הם בלי ה' תחתונה? למה רק יה"ו?

תשובה: היא כי הוא לא מאיר למקום של למטה מטבור, למקום הו"ק. לכן היות והוא לא מאיר למטה מטבור והלמטה מטבור מטבעם הם ו"ק. לכן ההארה היא רק של. וההארה היא ג"ר הזיווג הזה של חיך וגרון לכן ההארה מתוארת ללא ה' תחתונה או נגיד באופן כללי שה' תחתונה נגנזה ברדל"א. אי אפשר ממש להאיר לה מהאור הזה אז לכן זה רק יה"ו. 

עוד שאלנו, עוד אמרנו, עמדנו על ההבדל בא"א שהזכר והנקבה הם יחד בפרצוף אחד. ובאו"א הזכר והנקבה הם נפרדים. זה מה שעולים ב' טיפות מלמטה. אחד מאבא ואחד מאמא. אז אמרנו בשיעור הקודם היות וא"א שבאה טיפה אחת מלמעלה זה מכיון שהוא למעלה מכוח הדין, מהמסך של צמצום ב'. שכוח הדין לא פועל ממקום המצאו ולמעלה אלא רק ממקום המצאו ולמטה. לכן הוא מייצר את ההפרדה למטה לב' פרצופים. אוקי זה מה שלמדנו בשיעור הקודם.

מה למדנו בשיעור הזה?

הוא בא ושואל: למה יה"ו שבאה מלמעלה של טיפת הזכר הוא במילוי ההין, למה לא במילוי יודין? או במילוי אלפין? הרי יש שם גם מילוי יודין ומלוי אלפין. 

הוא עונה זה מתאים את עצמו לביקוש. 

מה היה הביקוש מלמטה? 

הביקוש מלמטה היה של אהי"ה דההין. 

למה? 

כי הם התחתונים. הם מחזיקים את החיסרון. לכן כמו שמלמטה הביקוש הוא מאהי"ה דההין ככה מלמעלה טיפת הזכר באה מבחינת משם ב"ן מיה"ו במלוי ההין. אז זה הדבר הראשון שהוא אמר לנו.

עוד דבר שהוא אומר לנו. שמה שאנחנו מדברים על או"א תדע לך שלא מדובר באמת על או"א אלא מדובר דווקא על בחינת הגרון דאריך. שבו נעשה הזיווג של חיך וגרון. לא באו"א וישסו"ת אלא בתוך א"א. והזיווג הזה הוא נקרא זיווג דנשיקין בין חיך לגרון. רק מה שישסו"ת ואו"א מלבישים על המקום הזה. הם מלבישים על המקום הזה שנקרא בינה שיצאה מחוץ לראש דאריך. 

ולכן אנחנו אומרים שהזיווג הוא בתוך א"א ומה שפרש אותם באו"א זה רק להראות על מקום המצאם. כי או"א וישסו"ת הם יותר ברורים לנו כי עליהם מדברים כי הם פרצופים חיצונים ואנחנו מדברים ממה שאנחנו תופסים. ואו"א וישסו"ת הם פרצופים שמלבישים על חג"ת דאריך עד הטבור.

אח"כ הוא הסביר לנו את הסדר של העלאת מ"ן וחזר על הסדר השלם. 

מה הוא הסביר לנו? 

שכל התהליך הזה של העלאת מ"ן לזיווג דנשיקין הוא קורה באופן הבא: 

כשישסו"ת מבקש גדלות הוא גורם לזיווג ע"ב ס"ג לרדת. 

זיווג ע"ב ס"ג יורד מבטל את הפרסאות. 

נה"י דעתיק עולה למקום שליש אמצעי של נה"י. הוא מעורר, האמת שבגלל שהפכו לפרצוף אחד א"א ועתיק אז גם נה"י דא"א עולה למקום חג"ת שלו. 

וגם ישסו"ת עלה זאת אומרת חג"ת. הנה"י של או"א עלו מקום חג"ת של או"א. יוצא שבמקום הזה יש רשימות של נה"י שעלו לחג"ת מצד א"א ומה שישסו"ת העלו שם מ"ב לביקוש. 

נעשה זיווג בין חיך לגרון אבל על בחינת היסוד של אריך. כי זה זיווג פנימי שעלה מלמטה. 

היסוד דאריך הזה שמקבל את הזיווג של חיך וגרון מעביר אותו ליסוד שהוא כמו המקום שמחבר בין או"א לישסו"ת. זה מקום היסוד שלו. שיש פה כמו מקום הפה של ישסו"ת שבאו"א הכללים הוא נקרא מקום יסוד. 

ברגע שיקבלו את היסוד, את האור על היסודות האלה אז הם יעשו זיווג בין או"א ועיברו את הזו"ן. 

זה היה התהליך. לאחר שלמדנו את זה למדנו גם למעלה את כל התהליך שאין מה לחזור עליו פה רק באופן כללי למדנו הרבה נושאים שם. את כל הנושאים שהעלנו. למה א"א נותן יה"ו. למה עולים ב' טפיים מלמטה וכן הלאה. כי על זה אי אפשר לחזור זה באריכות מאד גדולה.

סיכום בנקודות:

  1. למדנו בשיעור הקודם ג' נושאים שהם אהי"ה הפשוט בלי מלוי הוא העולה לביקוש כיון שהוא בא ממקום שלמטה מסיום האורות ששם יש רק הארת כלים בבחינת כתר. וכתר הוא שם פשוט בלי מלוי. 
  2. ועוד למדנו שחסרה ה' במיין דוכרין שיורדים מא"א שהם רק בבחינת יה"ו היות ולא מאיר הארת השלמות למטה מטבור כי הם בעצם שלהם בחינת ו"ק.
  3. ועוד למדנו שבא"א הזכר והנקבה הם בפרצוף אחד כי הם למעלה מקרומא דאתחפיא ששם יש דין של צמצום ב' שמפריד בין הפרצופים וכוח הדין הזה פועל ממקום המצאו ולמטה ולא ממקום המצאו ולמעלה. דהיינו לא על א"א. וכן על או"א. ולכן מפרידם לב' פרצופים. פרצוף זכר אבא ופרצוף נקבה אמא.
  4. היום למדנו את הטעם מדוע היה"ו הם במלוי ההין. התשובה כי המלוי הוא לפי הביקוש והביקוש הוא מאהי"ה דההין. ולכן גם המלוי או הצד האור מיין דוכרין שמגיע הוא מיה"ו דההין. 
  5. עוד מלמדנו שכל בחינת העליות אהי"ה והביקוש הוא נעשה בתוך א"א ולא באו"א וישסו"ת. והזכיר אותם היות והם מלבישים על מקום זה ויותר קל להבין דרכם אבל צריך לדעת שהזיווג הזה דנשיקין הוא זיווג פנימי בא"א.
  6. תאר לנו סדר שלם של העלאת המ"ן לצורך עיבור ז"א שהוא באופן הבא: שליש תחתון דנצח הוד דעתיק שלמטה מפרסה עולה לשליש אמצעי שלו ומעורר את נה"י דאריך לעלות לחג"ת דאריך. במקום זה עולים גם נה"י של או"א למקום חג"ת דאו"א ובתוך זה עולה הביקוש של אהי"ה לבחינת גרון. לאחר מכן נעשה זיווג חיך וגרון והאור ניתן ליסוד דאריך שמתלבש שם בדעת דאו"א. היסוד מעביר את ההארה הזאת והכוח ליסודות דאו"א הכוללים שנמצאים במקום הפה דישסו"ת שם נעשה זיווג דיסודות לעיבור  הזו"ן.

עד כאן היום. תודה רבה.

תעס חלק י שיעור 40 – תתקמג-ד

1. למדנו בשיעור הקודם ג' נושאים שהם: אקי"ק הפשוט בלי מילוי עולה לביקוש כיוון שהוא עולה ממקום למטה מסיום האורות ששם רק הארת כלים בבחינת כתר שהוא שם פשוט בלי מילוי.
ועוד למדנו שחסרה ה' במין דכורין שיורדים מא"א שהם רק בבחינת יה"ו שלא מאיר הארת השלימות למטה מטבור כי העצם שלהם בחינת ו"ק.
ועוד למדנו שבא"א הזכר ונקבה הם בפרצוף אחד כי הם למעלה מקרומא דאתכפיא ששם יש דין של צ"ב שמפריד בין הפרצופים וכוח הדין הזה פועל ממקום הימצאו ולמטה ולא ממקום הימצאו ולמעלה דהיינו לא על א"א וכן על או"א ולכן מפרידם לב' פרצופים פרצוף זכר ופרצוף נקבה אבא ואמא.
2. היום למדנו את הטעם מדוע יה"ו הם במילוי ההין ותשובה היא שהמילוי הוא לפי הביקוש והביקוש הוא אקיק דההין ולכן גם צד האור מ"ד הוא מיה"ו דההין.
3. עוד מלמדנו שכל בחינת עליות אקיק והביקוש הוא בתוך א"א ולא באו"א וישסו"ת והזכיר אותם היות והם מלבישים על מקום זה ויותר קל להבין דרכם אבל צריך לדעת שהזווג הזה הוא זווג פנימי בא"א. זווג דנשיקין.
4. תיאר סדר שלם של העלאת המ"ן לצורך עיבור ז"א שהוא באופן הבא: שליש תחתון של נ"ה דעתיק שלמטה מפרסה עולה לשליש אמצעי שלו ומעורר את נה"י דא"א לעלות לחג"ת דא"א במקום זה עולים גם נה"י של או"א למקום חג"ת דאו"א ובתוך זה עולה הביקוש של אקיק לבחינת גרון לאחר מכן נעשה זווג חיך וגרון והאור ניתן ליסוד דא"א שמתלבש שם בדעת דאו"א היסוד מעביר את ההארה הזאת והכוח ליסודות דאו"א הכוללים שנמצאים במקום פה דישסו"ת ששם נעשה זווג דיסודות לעיבור

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב