הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 41 | סיכום בנקודות | עמודים תתקמה-תתקמו

306

1. בשיעור הקודם למדנו שעולם ב' אהי-ה פשוטים ולא במילוי היות שבאים מלמטה מסיום האורות דהיינו
למטה מחזה ששם ישנה רק הארת הנפש בכלי דכתר, ומצד החיסרון שנקרא הכלי דכתר השם הוא פשוט כמו
בכתר בלי מלוי.

2. מצד עבודה לעלות ביקוש לזיווג דנשיקין שהוא זיווג רוחני אפשרי רק אם הביקוש הוא מופשט מהלבושים

החיצוניים שמבטאים אותו. בלי לעשות הפרדה זו הביקוש הרוחני לא אמיתי.

3. עוד למדנו בשיעור הקודם שהזיווג דנשיקין נעשה על ידי אריך אנפין עצמו ומה שמזכיר את אבא ואמא

וישסו"ת הוא מפני שהם הלבושים של מקום הגרון דהתפשטותו של אריך אנפין.

4. בשיעור זה למדנו שכאשר או"א וישסו"ת מתחברים כדי לעבר את זו"ן ולהולידו נוצרות ג' נקבות.
נקבה של בינה , נקבה של תבונה, ונקבה משותפת שנקראת מקום החתך וכן בטן וכן רחם, והיא נמצאת

במקום פה דישסות הקודם לפני החיבור.

5. כדי להבין את התהליך של החיבור בין או"א וישסו"ת ועיבור ז"א צריך להבין קודם ב' הבנות.
הראשונה: מה ההפרש בין זיווג דנשיקין ליסודות.
והשניה: כיצד העלי עליון שהוא הכתר משתתף בזיווג של התחתון של התחתון שלו. דהיינו כיצד א"ק

משתתף בזיווג של לידת הזו"נ ולא רק ס"ג לבד מוליד אותו, וכן כיצד משתתף א"א בלידת זו"נ דאצילות ולא

רק או"א מולידים אותם.

6. עוד מד' בחינות דאור ישר אנו רואים שהכתר משפיע לבינה שהיא תחת התחתון של כתר, זאת היות

והחכמה שהיא העליון של בינה אין לה חסדים להשפיע לבינה. יוצא שמכתר יש ב' השפעות, הן לחכמה והן

לבינה.

7. התכונה הזו של ד' בחינות דאור ישר מתקבעת גם בעולמות וגם פרצופים כך שמה שמבטא את החכמה

שהוא בחינת הג"ר של העולמות או של כל פרצוף בנפרד יהווה את צד השפעת הכתר את החכמה, מה

שמבטא את החסדים יהווה השפעת הכתר את בחינת החסדים שבמקרה של הפרצופים או העולמות זה יהיה

חסדים בהארת חכמה.

אין תגובות

להגיב