הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 43 | עמודים תתקמט-תתקנ

1269

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 43 סיכום עמודים תתקמ"ט-תתק"נ

למדנו בשיעור הקודם שכדי לעשות זיווג לצורך עיבור אז צריך את ב' מיני ההשפעות מא"א שהם זיווג דנשיקין וזיווג דיסודות. ואת ב' ההשפעות האלה הוא נותן ליסודות דאו"א כדי שיעשו ביניהם זיווג. 

זיווג דנשיקין נותן את הכוח של הארת חכמה. וזיווג דיסודות נותן את הכוח של החסדים. 

אחרי שיסודות או"א וישסו"ת קיבלו את זה אז הם עושים זיווג דיסודות.

עכשיו עברנו לדבר אחרי שדיברנו על זיווג דנשיקין שיסוד דא"א העביר את הכוח הזה לאו"א וישסו"ת עכשיו אנחנו מדברים על זיווג דיסודות. בזיווג דיסודות הוא בא לספר לנו שזה נעשה בין יסוד של אבא ויסוד של אמא. 

מי זה אבא באופן כללי? 

אבא נקרא או"א עילאין 

ומי זאת אמא? 

ישסו"ת. 

אז כשאנחנו אומרים שיש זיווג בין אבא לאמא הכוונה בין בין יסוד של או"א ויסוד דישסו"ת. 

היסוד מצד הנקבה שהיא מעברת נמצא במקום הגוף. במקום הנקבה. 

מי הנקבה של או"א עילאין? 

אמא שנקראת בינה. 

מי הנקבה של ישסו"ת? 

תבונה. 

אז אנחנו נדבר אם כך על יסוד הבינה ויסוד התבונה. הם ביניהם עושים זיווג. אבל הם הרי שני פרצופים מנוגדים שעומדים במקומות שונים ואין ביניהם זיווג. כי זיווג אומר השוואת צורה. 

מתי כן יהיה ביניהם זיווג? 

בעליה במדרגת חכמה. כי כרגע הם ב' פרצופים נפרדים בקביעות שלהם. אבל היות וצריכים להוליד וקיבלו את הזיווג דנשיקין והעלו אותם למעלה. אז הם יכולים לבוא לקבל הארת חכמה. ואז הם הופכים להיות כמו מדרגה אחת. 

ועל זה דיבר איתנו השיעור שכשהם הופכים להיות מדרגה אחת אז יש להם גם יסוד משותף.

 אבל מצד התכללות גם היסודות הקודמים נמצאים ביסוד המשותף. 

היסוד המשותף נקרא מקום החתך או מקום העיבור. הרחם של שניהם יחד של הפרצוף המשותף. של כל או"א. והרחם הזה יש לו התכללות. אז הרחם הוא באמת היסוד המשותף שנקרא מקום החתך. אבל הוא כלול מעוד שני יסודות. 

מאיזה יסודות? 

יסוד הבינה ויסוד התבונה. 

זאת אומרת שהיסוד שלנו שהוא היסוד הכללי של או"א. שהוא נקרא גם מקום החתך. הוא בנוי מיסוד התבונה ויסוד המשותף ויסוד הבינה. אז אם כך אנחנו רואים שלוש מקומות.

אז יש לנו שלוש מקומות בתוך היסוד הכללי. היסוד התבונה הוא התכללות מהיסוד של תבונה הקודמת ויסוד הבינה הוא התכללות. 

אני כותב אותם הפוך. כותב אותם לפי סדר ההתפתחות לא לפי סדר המקום. כי לפי סדר המקום הם באמת עומדים כך שיסוד הבינה הוא למעלה ויסוד התבונה הוא למטה. כמו שנראה פה. 

אם יש לנו את או"א מלבישים על א"א מפה עד החזה. אז היסוד שלהם הוא למעלה מחזה. ויסוד התבונה הוא למטה מחזה. ויש את היסוד המשותף שהוא במקום הראש דישסו"ת שנמצא למעלה מחזה גם כן. 

אז באו"א וישסו"ת הכוללים הוא נמצא פה אבל באמת כל או"א עולים למקום הזה. 

ואז הוא נמצא באמת במקום הזה היסוד המשותף כשפה יש עוד מקום יסוד ועוד מקום יסוד אבל זה המקום היסוד הוא כלול משניהם.

 ופה נמצא היסוד המשותף של או"א במצב עליה והיסוד הזה כולל ג' מדורים. 

אז לא דיברתי הרבה פה על העליות ואיפה הוא מצוי בדיוק אבל נגיד פה בסיכום באופן כללי שהיסוד המשותף הזה שאנחנו מדברים עליו שהוא מקום העיבור. שהוא מדרגת נפש. הוא נמצא במקום שאיפה שהיה ראש דישסו"ת קודם. 

פה הוא אומר לנו שיש ג' מדורים. מדור א' ב' וג'. במדור הא' נוצרים הכלים. במדור ב' נוצרים הניצוצין. במקום ג' נוצרים האורות. זה לפי סדר ההתפתחות. באמת המדור העליון הוא של בינה. זה לפי סדר ההתפתחות. בהתחלה מתפתחים הכלים. הכלים מתפתחים בהתחלה ומקבלים בהתחלה נפש דנפש. כי כל זה זה נפש רוח ונשמה שכוללת גם חיה ויחידה. 

אז במדור העליון מקבלים נפש. במדור האמצעי רוח. ובמדור התחתון או במדור של האורות נשמה שהוא גם נקרא המדור העליון זה רק מצד ההתפתחות. יש לנו אם כך בכל אחד מהם יש נפש רוח וג"ר. גם בכלים גם בניצוצין וגם באורות. 

אבל כמובן שכל בחינת הנפש הזאת זה נפש. הנפש הזאת נעשית בג' הימים הראשונים. נפש של הנפש של הנפש הכללית. זה נעשה בג' ימים ראשונים.

הרוח נעשית בארבעים יום. לכן יש חשיבות מאד כי כשיש רק נפש לבד אין קיום. כשיש נפש ורוח כבר יש קיום לעובר אחרי ארבעים יום. לפני כן זה לא ממש קיום לעובר ויש הרבה מאד נפקה מינה להלכות. 

ויש את  הג' חודשים שאז מיד בסוף ג' החודשים מתחילים לקבל את הרוח ואז כבר יש קיום לעובר וכבר זה קיום שלם כי כבר גמר את כל בחינת הכלים. 

אז בא ומספר לנו שנבנים כלים ניצוצין ואורות. אבל תדע לך שמה שכתוב רוח דכלים הניצוצין מתחילים את תחילת הנפש שלהם כבר מזמן הכלים. 

זה קצת מורכב אבל אנחנו נלמד את זה בחלק יא' ושם זה יהיה פחות מורכב כי זה יהיה כבר שפה שאנחנו מדברים בה. 

אז מה אנחנו צריכים להבין באופן כללי כאן? 

שאותו רחם שנוצר לנו הוא נוצר בצורה כזאת שהוא יכול לבנות. נוצר מעין בית חרושת ברחם הזה שהבית חרושת הזה הוא מאד משוכלל. בית חרושת שיודע ליצר אדם. 

עכשיו אם רוצים ליצר אדם בבית החרושת צריך להיות את כל מצבי ההתפתחות של האדם. של המציאות שלו. של הקיום של הכלים. כמו שהוא יהיה במצב של רק מתקיים. ויש מצב התנועה שלו שנקראת רוח. ויש מצב הגדלות שלו. 

ואת הכל הוא צריך לתת לו בעובר. אז הבית חרושת הזאת צריך להיות מדור שמייצרים את המוחין אפילו אם הם רק פוטנציאל. אז לכן יש לו גם מקום בתוך הרחם. 

זה הבית חרושת של היווצרות הוולד. יש לו את ג' מדורים האלה בתוך בית חרושת ג' חדרים. ג' מחלקות. מחלקה שמייצרת כלים. מחלקה שמייצרת ניצוצין, מחלקה שמייצרת אורות. 

וכמובן צריכים לאחד את כולם. זה נראה אח"כ איך מאחדים את כולם לתוך העובר. ואח"כ הוא יולד כשהוא שלם. 

ואף פעם לא תיולד עגבניה מאשה והיא לא תלד חתולה. היא תלד אדם כי יש לה את כל החלקים לבנות אדם. 

כמובן שהיה פה גם א"א מעורב כדי לתת את הנשמה. אבל זה כמובן אנחנו צריכים לערב פה גם את מה שהוא נתן מבחינת הקב"ה. 

נקודות:

  1. למדנו בשיעור הקודם שהזיווג דיסודות שנעשה בין אבא לאמא נעשה במקום של היסוד המשותף לשניהם.
  2. ישנם ג' מקומות וג' יסודות באו"א וישסו"ת המשותפים. א' מקום יסוד הבינה. ב' מקום יסוד התבונה. וג' מקום החתך, המקום המשותף.
  3. המקום של היסוד המשותף הוא במקום הראש של ישסו"ת שמלביש על שליש תחתון דתפארת של או"א עילאין. ולכן שם גם מקום הזיווג.
  4. הרחם של הנקבה המשותפת שהוא היסוד המשותף מטעם התכללות בנוי מיסוד הבינה, יסוד התבונה, ומהעצם שלו שהוא היסוד המשותף.
  5. במקום יסוד התבונה של היסוד המשותף נבנים הכלים של העובר. במקום היסוד המשותף של היסוד המשותף נבנים הניצוצין של העובר. ובמקום יסוד הבינה של היסוד המשותף נבנים האורות, דהיינו, המוחין של העובר.
  6. חילקנו את האורות, ניצוצין, כלים, לג' מדורים. אולם כבר במדור הראשון שהוא יסוד התבונה כבר שם מתחילים לבנות את הניצוצין והאורות מבחינת הנפש שלהם.

עד כאן היום. תודה רבה.

1. למדנו בשעור הקודם שהזיווג דיסודות שנעשה בין אבא לאמא נעשה במקום היסוד המשותף לשניהם.
2. ישנם ג' מקומות וג' יסודות באו"א וישסו"ת המשותפים.
א. מקום יסוד הבינה
ב. מקום יסוד התבונה
ג. מקום החתך
3. מקום היסוד המשותף הוא במקום הראש של ישסו"ת שמלביש על שליש תחתון דת"ת של או"א עלאין. ולכן שם גם מקום הזיווג.
4. הרחם של הנקבה המשותפת שהוא היסוד המשותף מטעם התכללות בנוי מיסוד הבינה, יסוד התבונה ומהעצם שלו – שהוא היסוד המשותף.
5. במקום יסוד התבונה של היסוד המשותף נבנים הכלים של העובר. במקום היסוד המשותף של היסוד המשותף נבנים הניצוצין של העובר. ובמקום יסוד הבינה של היסוד המשותף נבנים האורות דהיינו המוחין של העובר.
6. חילקנו את האורות ניצוצין וכלים לג' מדורים. אולם כבר במדור הראשון שהוא יסוד התבונה כבר שם מתחילים לבנות את הניצוצין והאורות מבחי' הנפש שלהם.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב