הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 45 | סיכום | עמודים תתקנב-תתקנג

698

תע"ס חלק י – תתקנג-נד
1. היסוד המשותף של או"א וישסו"ת שהוא מקום הרחם הוא גם מקום התודעה ומקום ההרהור שבצורה הנכונה שלו מאפשר לנו הרהור טרם הסקת מסקנות. המסקנות הנובעות מהרהור הן הרגשות וידיעות שהם כנגד בנות ובנים בהתאמה. ההרהור צריך להיות מובנה כך שקודם בונים את הכלים מצד יסוד התבונה שהן הידיעות הפשוטות. לאחר מכן בונים את הניצוצין שהן הצורות של אותן ידיעות שמכלילים אותן יחד ומחברים בין החומרים בין הידיעות והשלב השלישי ביסוד הבינה מחברים אותן להכרה גבוהה של אמת ששם נמצאים גם המוחין שמצד הבנים הן ידיעות ומצד הבנות הן התרגשויות.
2. בשיעור זה למדנו שהשורש של הרחם המדובר בעולם אצילות שהוא היסוד המשותף הוא בראש דקטנות דנקודים שבו היה תיקון קווין.
3. שורש הרחם שהיה בנקודים היות והיה בקטנות לא יכול היה להוליד את הזו"ן כפי שישסו"ת בעולם אצילות לא יכול להוליד את הזו"ן לבדו.
4. כדי שראש דנקודים יוליד התחבר עם ס"ג ע"י הורדת ה"ת מעיניים וכן התחבר עם נה"י דא"ק אולם היה צריך לוותר על הקטנות ששם היה שורש של רחם מתוקן בתיקון קווים היות והוליד בלי תיקון קווין נגרמה שבירה והידיעות היו כוזבות והרגשות היו נסערות של כעסים ושבירה.
5. בעולם האצילות ישסו"ת התחבר עם או"א עי זווג דנשיקין אולם שמר על הרחם וצ"ב בזכות שני תיקונים נוספים על התיקונים שהיו בנקודים שהם:
התחלקות הכתר לב' פרצופים עתיק וא"א ותיקון שני שהזווג נעשה מבחינת החיצוניות שלו שאיפשר לו למדוד לאט לאט על סדר המדרגה עד גמר גדלותו של העובר ורק אז יוליד אותו.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב