הדף היומי בתע``ס

תלמוד עשר הספירות לפי חלקים


הדף היומי בתלמוד עשר הספירות

רוצים להכיר את החוקים הרוחניים שמקיימים את העולם?

 

רוצים להתחיל בלימוד עליו אומרים גדולי עולם כי הוא הוא שיביא את גאולת עם ישראל ואור המשיח?

 

רוצים להתקדם בעבודת ה' ולחדור לעומק התורה הקדושה ופנימיותה?

 

מדוע ללמוד תלמוד עשר הספירות?


כדי ללמוד את חכמת הקבלה בצורה מסודרת מדויקת אמיתית וקשורה לנפש האדם.

כדי להבין ולהשיג את מחשבת הבורא רצונו ותכליתו בבריאה.

כדי לחוות ולפרש את המציאות סביבנו בצורה נכונה ואמיתית.

כדי להכיר את השורשים של המציאות שמניעים את כל העולם.

כדי שנוכל לקיים את שליחות הנשמה נאמנה בעולם ולהידבק בשורשנו.

תמונה1
Designed by Laisner